Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 12. októbra 2012

Erasmus pre mladých podnikateľov podporil už viac než 2 600 podnikateľov

V predvečer blížiaceho sa týždňa malých a stredných podnikov, ktorý trvá od 15. do 21. októbra, dosiahol program Erasmus pre mladých podnikateľov dôležitý míľnik: program podporil už viac než 2 600 podnikateľov a do tohto dňa sa uskutočnilo viac ako 1 300 výmenných pobytov medzi začínajúcimi a skúsenými podnikateľmi. Na včerajšom slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli boli podnikatelia a miestne kontaktné centrá (sprostredkovateľské organizácie) ocenení za ich aktívne a úspešné prispenie do programu.

Príspevky do súťaže svedčia o tom, že program pritiahol pozornosť – najmä v priebehu minulého roka – a že je prínosom pre začínajúcich i hosťujúcich podnikateľov, ako aj pre hospodárstvo EÚ. Ceny sa udeľovali v piatich rôznych kategóriách, a to najlepšie video na tému úspech, najúspešnejšia spolupráca po skončení výmenného pobytu, najlepšia podnikateľská koncepcia začínajúceho podnikateľa, najúspešnejší hosťujúci podnikateľ a najúspešnejšia sprostredkovateľská organizácia.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani zodpovedný za podnikanie a priemysel v tejto súvislosti zdôraznil: „Je potrebné zlepšiť internacionalizáciu malých a stredných podnikov z EÚ, pretože len pomerne málo z nich vyváža tovar a služby v rámci EÚ alebo mimo nej. Program Erasmus pre mladých podnikateľov je prínosný pre hostiteľských aj začínajúcich podnikateľov vďaka lepšiemu prístupu na trh a poznávaniu potenciálnych obchodných partnerov v iných krajinách EÚ.“

Rozhovor s účastníkmi programu Erasmus

Viac informácií o programe Erasmus pre podnikateľov

Viac informácií o slávnostnom udeľovaní cien

Prípadové štúdie o výmenných pobytoch

Víťazi ceny programu Erasmus pre podnikateľov v roku 2012

Najlepšie video na tému úspech

 • Začínajúci podnikateľ: Luca Oggianu (IT) – hosťujúci podnikateľ Christophe Chatillon (BE): Digitálne služby v oblasti aplikácií

 • Začínajúci podnikateľ: Ramon Francos Sanchez (ES) – hosťujúci podnikateľ Piotr Przewrocki (PL): Multimediálne služby

 • Začínajúca podnikateľka: Liga Stige (LV) – hosťujúci podnikateľ George Skafidas (EL): Služba colného maklérstva

Najúspešnejšia spolupráca po skončení výmenného pobytu

 • Začínajúci podnikateľ: Sébastien Aubert (FR) – hosťujúci podnikateľ Thierry Baujard (DE): Výroba a financovanie filmov

 • Začínajúci podnikateľ: Dimitris Matsakis (EL) – hosťujúci podnikateľ Piere Engel (FR): Poradenstvo a budovanie kapacít v oblasti vesmírnych technológií

 • Začínajúci podnikateľ: Sylvain Lemoine (FR) – hosťujúci podnikateľ Carl Georg Rasmussen (DK): Udržateľná doprava

Najlepšia podnikateľská koncepcia

 • Začínajúci podnikateľ: Marius Dan Croitoru (RO): Internetová platforma pre študentov a mladých zárobkovo činných osôb

 • Začínajúca podnikateľka: Esther Pascual Fernandez (ES): Recyklácia hnojovice hovädzieho dobytka na výrobu kvetináčov

 • Začínajúci podnikateľ: Marco Migliorisi (IT): Ekologická móda

Najúspešnejší hosťujúci podnikateľ:

 • Joseph A. Bugeja (MT): Cestovanie a cestovný ruch

 • Gianluca Massimiliano Frongia (IT): Podpora osobného a profesionálneho rozvoja mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi

 • Seppo Huurinainen (FI): Dodávateľ systémov plánovania podnikových zdrojov bioenergie

Najúspešnejšia sprostredkovateľská organizácia:

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (IT)

Program Erasmus pre mladých podnikateľov

Od roku 2009 sa podnikatelia, ktorí majú v úmysle založiť podnik alebo tak práve urobili, môžu priamo zaškoliť u skúseného podnikateľa z inej krajiny a pracovať s ním počas jedného až šiestich mesiacov. Program „Erasmus pre mladých podnikateľov“ uľahčuje nadväzovanie kontaktov medzi podnikateľmi na základe cezhraničnej výmeny znalostí a skúseností v rámci EÚ.

Podľa štatistík je 93 % začínajúcich  a 86 % hosťujúcich podnikateľov, ktorí sa do programu zapojili, toho názoru, že výmenné pobyty majú pozitívny vplyv na rozvoj ich podniku. Spomedzi hosťujúcich podnikateľov by 84 % ochotne hosťovalo ďalšieho začínajúceho podnikateľa. Výsledkom mnohých výmenných pobytov je dlhodobá spolupráca oboch podnikateľov, ako aj internacionalizácia ich podnikateľskej činnosti. Program nielenže pomáha podnikateľom zakladať nové podniky, ale prispieva aj k ich väčšej stabilite a odolnosti.

Európska komisia začala tento program vykonávať ako pilotný projekt. Keďže priniesol pozitívne výsledky, Komisia ho už začlenila do Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a v jeho vykonávaní sa plánuje pokračovať v rámci Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME)

Európsky týždeň malých a stredných podnikov 2012 – viac žien medzi podnikateľmi v prospech rastu a zamestnanosti

Účelom týždňa malých a stredných podnikov 2012 je propagácia a podpora podnikania žien. Cieľom tohto týždňa je:

informovať o tom, akú podporu ponúkajú orgány EÚ a celoštátne, regionálne a miestne orgány mikropodnikom, malým a stredným podnikom,

propagovať podnikanie, aby viac ľudí, a to najmä mladých, začalo vážne uvažovať o podnikaní ako o kariérnej možnosti,

vyjadriť podnikateľom uznanie za to, že prispievajú k blahobytu, zamestnanosti, inováciám a ku konkurencieschopnosti Európy.

Samit Európskeho týždňa malých a stredných podnikov sa tohto roku bude konať 17. októbra v Bruseli. Témou konferencie bude podnikanie žien.

Viac informácií o Európskom týždni malých a stredných podnikov

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar