Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 października 2012 r.

W ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców udzielono wsparcia ponad 2600 przedsiębiorcom

W przededniu zaplanowanego na 15–21 października Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) realizacja programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców osiągnęła znaczący etap: ponad 2600 przedsiębiorców uzyskało wsparcie ze środków programu w ramach ponad 1300 wymian zorganizowanych do chwili obecnej między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami. Na uroczystości w Brukseli wczoraj wieczorem przedsiębiorców i lokalne punkty kontaktowe (organizacje pośredniczące) nagrodzono za aktywny i uwieńczony powodzeniem wkład w realizację programu.

Zgłoszenia do konkursu wskazują, że program – zwłaszcza w ostatnich latach – nabrał rozpędu i przynosi korzyści zarówno młodym, jak i doświadczonym przedsiębiorcom, a także gospodarce Unii Europejskiej. Nagrodami przyznanymi w pięciu różnych kategoriach wyróżniono: najlepszy film opowiadający o udanym przedsięwzięciu biznesowym, najbardziej udany przykład współpracy po wymianie, najlepszy pomysł na nowy biznes przedstawiony przez początkującego przedsiębiorcę, najlepszego przedsiębiorcę goszczącego i najlepszą organizację pośredniczącą.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorczości i polityki przemysłowej, Antonio Tajani, powiedział: „Konieczne jest podniesienie poziomu umiędzynarodowienia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, zważywszy że stosunkowo nieliczne eksportują swoje wyroby i usługi czy to w obrębie Unii Europejskiej, czy to poza nią. Zarówno doświadczeni przedsiębiorcy goszczący, jak i przedsiębiorcy początkujący odnoszą z programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców korzyści w postaci poprawienia swego dostępu do rynku oraz zidentyfikowania potencjalnych partnerów w innych państwach członkowskich.”.

Zobacz wywiady z uczestnikami programu Erasmus

Więcej informacji na temat programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Więcej informacji na temat nagród

Przykłady wymian

Laureaci Nagród Przedsiębiorczości Erasmusa w 2012 r.

Za najlepszy film opowiadający o udanym przedsięwzięciu biznesowym:

 • Początkujący przedsiębiorca Luca Oggianu (Włochy) – Goszczący przedsiębiorca Christophe Chatillon (Belgia): Usługi cyfrowe w dziedzinie aplikacji;

 • Początkujący przedsiębiorca Ramon Francos Sanchez (Hiszpania) – Goszczący przedsiębiorca Piotr Przewrocki (Polska): Usługi multimedialne;

 • Początkujący przedsiębiorca Liga Stige (Łotwa) – Goszczący przedsiębiorca George Skafidas (Grecja): Pośrednictwo w usługach celnych.

Za najbardziej udany przykład współpracy po wymianie:

 • Początkujący przedsiębiorca Sébastien Aubert (Francja) – Goszczący przedsiębiorca Thierry Baujard (Niemcy): Produkcja i finansowanie filmów;

 • Początkujący przedsiębiorca Dimitris Matsakis (Grecja) – Goszczący przedsiębiorca Pierre Engel (Francja): Doradztwo i budowanie potencjału w technologiach kosmicznych;

 • Początkujący przedsiębiorca Sylvain Lemoine (Francja) – Goszczący przedsiębiorca Carl Georg Rasmussen Zrównoważony transport.

Za najlepszy pomysł na nowy biznes:

 • Początkujący przedsiębiorca Marius Dan Croitoru (Rumunia): Platforma internetowa dla studentów i młodych pracowników;

 • Początkujący przedsiębiorca Esther Pascual Fernandez (Hiszpania): Wykorzystanie gnojowicy do wyrobu pojemników na kwiaty;

 • Początkujący przedsiębiorca Marco Migliorisi (Włochy): Moda przyjazna wobec środowiska.

Dla najlepszego goszczącego przedsiębiorcy:

 • Joseph A. Bugeja (Malta): Podróże i turystyka;

 • Gianluca Massimiliano Frongia (Włochy): Wspieranie osobistego i zawodowego rozwoju młodych ludzi z myślą o ich aktywności obywatelskiej;

 • Seppo Huurinainen (Finlandia): Dostawca systemów planowania zasobów bioenergetycznych w przedsiębiorstwie.

Dla najlepszej organizacji pośredniczącej:

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (Włochy).

Informacja o programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Od 2009 r. przedsiębiorca, który zamierza założyć firmę lub właśnie to uczynił, może skorzystać z bezpośredniej pomocy doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego, z którym pracuje przez okres od jednego do sześciu miesięcy. Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców ułatwia nawiązywanie kontaktów między przedsiębiorcami poprzez rozwijanie transgranicznej wiedzy i doświadczenia w obrębie Unii Europejskiej.

Z danych statystycznych wynika, że 93 proc. nowych przedsiębiorców i 86 proc. przedsiębiorców goszczących, którzy wzięli udział w programie, potwierdza, że wymiana przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorstwa. 84 proc. doświadczonych przedsiębiorców z chęcią przyjęłoby kolejnego początkującego. Wynikiem wielu wymian jest długofalowa wymiana między obu przedsiębiorcami, a także umiędzynarodowienie ich działalności. Zatem program nie tylko przyczynia się do powstawania nowych firm, ale służy ich umocnieniu i utrwaleniu.

Komisja Europejska uruchomiła program jako pilotażowy. Ponieważ uzyskano zadowalające efekty, Komisja włączyła go do Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Planowana jest jego kontynuacja w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME).

Europejski Tydzień MŚP 2012 – Więcej kobiet-przedsiębiorców w celu kreowania rozwoju i tworzenia miejsc pracy

Tegoroczny Europejski Tydzień MŚP odbywa się pod hasłem propagowania i wspierania przedsiębiorczości kobiet. Celami Tygodnia są:

 • rozpowszechnianie informacji na temat wsparcia, jakie UE oraz organy administracji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego mogą zaoferować mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim firmom;

 • propagowanie przedsiębiorczości, tak aby więcej osób, zwłaszcza młodych, planując swoje życie zawodowe, poważnie rozważyło możliwość założenia własnej firmy;

 • docenienie wkładu przedsiębiorców w budowanie dobrobytu, tworzenie miejsc pracy oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności w Europie.

Szczyt towarzyszący Europejskiemu Tygodniowi MŚP 2012 odbędzie się w dniu 17 października w Brukseli. Tematem konferencji będzie przedsiębiorczość kobiet.

Więcej informacji na temat tygodnia MŚP

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar