Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 oktober 2012

Erasmus voor jonge ondernemers heeft al meer dan 2 600 ondernemers geholpen

Aan de vooravond van de Europese Week van het midden- en kleinbedrijf (MKB-week), die van 15 tot 21 oktober plaatsvindt, heeft het programma "Erasmus voor jonge ondernemers" een belangrijke mijlpaal bereikt: het programma heeft de kaap van de 2600 ondernemers overschreden, aangezien het meer dan 1 300 uitwisselingsprojecten tussen nieuwe en ervaren ondernemers tot stand heeft helpen brengen. Gisteren vond in Brussel een ceremonie plaats waarbij prijzen werden uitgereikt aan ondernemers en plaatselijke conctactpunten (intermediaire organisaties) voor hun actieve en succesvolle bijdrage aan het programma.

Uit de inzendingen blijkt dat het programma - met name het afgelopen jaar - aan aantrekkingskracht heeft gewonnen en dat het zowel voor de nieuwe als voor de ervaren ondernemers – en voor de economie van de EU – vruchten afwerpt. In totaal werden prijzen uitgereikt in vijf categorieën: beste succesverhaalvideo, meest succesrijke samenwerking na de uitwisseling, beste zakelijk concept voor nieuwe ondernemers, best presterende gastondernemer en best presterende intermediaire organisatie.

Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Europese Commissie en Commissaris voor ondernemingen en industriebeleid, benadrukte het volgende: "Relatief weinig kleine en middelgrote ondernemingen exporteren hun goederen en diensten, binnen noch buiten de EU - daarom is het van belang dat het Europese mkb zich meer internationaal opstelt. Erasmus voor jonge ondernemers helpt zowel de ervaren als de nieuwe ondernemers, doordat het hun toegang tot de markt verbetert en hen helpt in andere EU-landen mogelijke partners te vinden."

Lees het interview met de Erasmusdeelnemers

Meer informatie over het programma Erasmus voor jonge ondernemers

Meer informatie over de prijzen

Casestudy's van uitwisselingen

Winnaars van de Eramus Entrepreneurship Awards 2012

Beste succesverhaalvideo

 • Nieuwe ondernemer: Luca Oggianu (IT) – gastondernemer Christophe Chatillon (BE): digitale dienstverlening op applicatiegebied

 • Nieuwe ondernemer: Ramon Francos Sanchez (ES) – gastondernemer Piotr Przewrocki (PL): multimediadienstverlening

 • Nieuwe ondernemer: Liga Stige (LV) – gastondernemer George Skafidas (EL): douanebemiddelingsdiensten

Meest succesrijke samenwerking na de uitwisseling

 • Nieuwe ondernemer: Sébastien Aubert (FR) – gastondernemer Thierry Baujard (DE): productie en financiering van films

 • Nieuwe ondernemer: Dimitris Matsakis (EL) – gastondernemer Pierre Engel (FR): advies en capaciteitsopbouw op het gebied van ruimtevaarttechnologie

 • Nieuwe ondernemer: Sylvain Lemoine (FR) – gastondernemer Carl Georg Rasmussen (DK): duurzaam vervoer

Beste zakelijk concept

 • Nieuwe ondernemer: Marius Dan Croitoru (RO): onlineplatform voor studenten en jonge professionals

 • Nieuwe ondernemer: Esther Pascual Fernandez (ES): hergebruik van rundveedrijfmest voor de vervaardiging van plantenbakken

 • Nieuwe ondernemer: Marco Migliorisi (IT): milieuvriendelijke mode

Beste gastondernemer:

 • Joseph A. Bugeja (MT): reizen en toerisme

 • Gianluca Massimiliano Frongia (IT): bevordering van persoonlijke een professionele ontwikkeling van jongeren zodat zij actieve burgers worden

 • Seppo Huurinainen (FI): leverancier van ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) voor de sector bio-energie

Best presterende intermediaire organisatie:

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (IT)

Over het programma Erasmus voor jonge ondernemers

Sinds 2099 kan een ondernemer die een bedrijf wil opzetten of dat net heeft gedaan zich laten coachen door een ervaren ondernemer uit een ander land, door één tot zes maanden met hem samen te werken. Het programma Erasmus voor jonge ondernemers bouwt voort op de grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en ervaring binnen de EU en bevordert zo het netwerken tussen ondernemers.

93 % van de nieuwe ondernemers en 86 % van de gastondernemers die aan het programma hebben deelgenomen, zijn van mening dat de uitwisseling nuttig is voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. 84 % van de gastondernemers zou graag een andere nieuwe ondernemer begeleiden. Veel uitwisselingen leiden tot een langdurige samenwerking tussen beide ondernemers en tot de internationalisering van hun bedrijven. Voorts levert het programma niet alleen een bijdrage aan het opzetten van nieuwe bedrijven, maar maakt het ze ook robuuster en duurzamer.

Het programma is door de Europese Commissie als proefproject opgezet. Gezien de positieve resultaten heeft de Commissie het nu ook opgenomen in het Programma concurrentievermogen en innovatie (CIP) en is het de bedoeling het voort te zetten onder het Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (COSME).

Europese MKB-week 2012 – meer vrouwelijke ondernemers om groei en banen te scheppen

De Europese MKB-week 2012 heeft tot doel vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen en vrouwelijke ondernemers te ondersteunen. De week beoogt:

informatie te verstrekken over wat de EU en de nationale, regionale en lokale overheden aan steun voor zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen aanbieden;

het ondernemerschap te bevorderen zodat meer mensen, en met name jongeren, ernstig de mogelijkheid overwegen om ondernemer te worden;

de ondernemers erkenning te geven voor hun bijdrage aan Europa's welvaart, werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen.

Op 17 oktober 2012 vindt in Brussel de topconferentie van de Europese MKB-week 2012 plaats. De conferentie heeft als thema "Vrouwelijk ondernemerschap".

Meer informatie over de MKB-week

Contact:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar