Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 12. oktobrī

Programma “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir atbalstījusi vairāk nekā 2600 uzņēmējus

Gatavojoties gaidāmajai MVU nedēļai no 15. līdz 21. oktobrim, programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” īstenošanā ir sasniegts būtisks robežpunkts: programmā ir atbalstīti vairāk nekā 2600 uzņēmēji, jo līdz šim organizēti vairāk nekā 1300 pieredzes apmaiņas braucieni jaunajiem un pieredzējušajiem uzņēmējiem. Vakar notikušajā ceremonijā Briselē uzņēmēji un vietējie kontaktpunkti (starpniekorganizācijas) tika apbalvoti par aktīvu un veiksmīgu ieguldījumu programmā.

Konkursa pieteikumu skaits liecina, ka programma ir guvusi atsaucību, jo īpaši pēdējā gada laikā, un ka tā ir vienlīdz noderīga gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem uzņēmējiem, gan ES ekonomikai. Lai novērtētu labāko veiksmes stāsta video, veiksmīgāko sadarbību pēc pieredzes apmaiņas, jauno uzņēmēju labāko uzņēmējdarbības koncepciju, labāko uzņemošo uzņēmēju, kā arī rezultatīvāko starpniekorganizāciju, ieviesa piecas nominācijas.

Par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais komisārs un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni sacīja: “Ņemot vērā to, ka salīdzinoši neliela daļa mazo un vidējo uzņēmumu eksportē savas preces un pakalpojumus Eiropas Savienībā un ārpus tās, ir jāveicina Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu starptautiskā darbība. Gan jaunie, gan pieredzējušie uzņēmēji izmanto “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, lai uzlabotu piekļuvi tirgum un apzinātu potenciālos partnerus citās ES valstīs.”

Lasīt interviju ar Erasmus dalībniekiem

Plašāka informācija par programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”

Plašāka informācija par balvām

Pieredzes apmaiņas piemēri

Erasmus uzņēmējdarbības balvas laureāti 2012. gadā

Labākais veiksmes stāsta video

 • Jaunais uzņēmējs: Luca Oggianu (IT) – Uzņemošais uzņēmējs (UU) Christophe Chatillon (BE): digitālie pakalpojumi lietojumprogrammu jomā

 • Jaunais uzņēmējs: Ramon Francos Sanchez (ES) – UU Piotr Przewrocki (PL): multivides pakalpojumi

 • Jaunais uzņēmējs: Līga Stige (LV) — UU George Skafidas (EL): muitas brokeru pakalpojumi

Veiksmīgākā sadarbība pēc pieredzes apmaiņas

 • Jaunais uzņēmējs: Sébastien Aubert (FR) – UU Thierry Baujard (DE): filmu producēšana un finansēšana

 • Jaunais uzņēmējs: Dimitris Matsakis (EL) – UU Pierre Engel (FR): konsultēšana un kapacitātes veidošana kosmosa tehnoloģijās

 • Jaunais uzņēmējs: Sylvain Lemoine (FR) – UU Carl Georg Rasmussen (DK): ilgtspējīgs transports

Labākā uzņēmējdarbības koncepcija

 • Jaunais uzņēmējs: Marius Dan Croitoru (RO): tiešsaistes platforma studentiem un jauniem profesionāļiem

 • Jaunais uzņēmējs: Esther Pascual Fernandez (ES): liellopu vircas atkārtota izmantošana augu konteineru ražošanā

 • Jaunais uzņēmējs: Marco Migliorisi (IT): ekomode

Labākais uzņemošais uzņēmējs:

 • Joseph A. Bugeja (MT): ceļošana un tūrisms

 • Gianluca Massimiliano Frongia (IT): jauniešu personīgās un profesionālās izaugsmes veicināšana, lai tie varētu kļūt par aktīviem pilsoņiem

 • Seppo Huurinainen (FI): bioenerģijas ERP (uzņēmumu resursu plānošanas) sistēmu piegādātājs

Rezultatīvākā starpniekorganizācija:

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (IT)

Par programmu “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”

Kopš 2009. gada uzņēmējs, kas gatavojas dibināt uzņēmumu vai to nesen dibinājis, var izmantot pieredzi, ko sniedz pieredzējis uzņēmējs citā valstī, strādājot tam līdzās vienu līdz sešus mēnešus. Programma “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” sekmē uzņēmēju sadarbības tīklu veidošanu, pamatojoties uz pārrobežu zināšanām un pieredzi Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar statistiku 93 % jauno uzņēmēju un 86 % uzņemošo uzņēmēju, kuri piedalījušies programmā, ziņo, ka pieredzes apmaiņa veicina viņu uzņēmuma attīstību. 84 % uzņemošo uzņēmēju būtu priecīgi uzņemt citu jauno uzņēmēju. Daudzu pieredzes apmaiņas braucienu rezultātā izveidojas ilgtermiņa sadarbība starp abiem uzņēmējiem, kā arī attīstās šo uzņēmumu starptautiskā darbība. Turklāt programma ne tikai veicina jaunu uzņēmumu radīšanu, bet arī padara tos stabilākus un ilgtspējīgākus.

Eiropas Komisija programmu sāka kā izmēģinājuma projektu. Tā kā programmas rezultāti bija pozitīvi, Komisija to iekļāva Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammā (CIP), un ir plānots to turpināt Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas (COSME) paspārnē.

Eiropas MVU nedēļa 2012— vairāk sieviešu uzņēmējdarbībā, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību

Eiropas MVU nedēļā 2012 paredzēts veicināt sieviešu uzņēmējdarbību un atbalstīt uzņēmējas. Nedēļas mērķis ir:

informēt par to, kādu atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem piedāvā ES un dalībvalstu, reģionālās un vietējās iestādes;

popularizēt uzņēmējdarbību, lai vairāk cilvēku, un jo īpaši jauniešu, nopietni apsvērtu iespēju izvēlēties uzņēmēja karjeru;

izteikt atzinību uzņēmējiem par viņu ieguldījumu Eiropas labklājībā, nodarbinātībā, inovācijā un konkurētspējā.

Eiropas MVU nedēļas 2012 sammits 17. oktobrī norisināsies Briselē. Konferences temats būs “Sievietes uzņēmējdarbībā”.

Plašāka informācija par MVU nedēļu

Kontaktpersonas:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar