Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 12 d.

Pagal programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“ paremta daugiau kaip 2 600 verslininkų

Spalio 15–21 d. vyksiančios MVĮ savaitės išvakarėse skelbiami ligšioliniai programos „Erasmus jauniesiems verslininkams“ rezultatai – pagal šią programą jau paremta daugiau kaip 2 600 pradedančių ir patyrusių verslininkų, sudariusių per 1 300 partnerysčių. Vakar vakare Briuselyje vykusiose iškilmėse už aktyvų ir sėkmingą indėlį įgyvendinant programą buvo apdovanoti verslininkai ir vietos informacijos centrai (tarpininkaujančios organizacijos).

Konkursui teikiamų paraiškų skaičius rodo, kad programa domimasi vis labiau. Pernai susidomėjimas išaugo itin smarkiai. Paaiškėjo, kad programa teikia naudos jauniems ir patyrusiems verslininkams bei visai ES ekonomikai. Apdovanojimai bus teikiami pagal penkias kategorijas: geriausio sėkmingos istorijos vaizdo siužeto, sėkmingiausio tolesnio bendradarbiavimo, geriausios jaunojo verslininko verslo koncepcijos, geriausio patyrusio verslininko ir geriausios tarpininkaujančios organizacijos.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pabrėžė: „Reikia didinti ES MVĮ tarptautiškumą – juk į kitas ES valstybes nares ar į trečiąsias šalis savo prekes ir paslaugas eksportuoja palyginti nedaug MVĮ. Iš programos „Erasmus jauniesiems verslininkams“ naudos gauna tiek patyrę, tiek pradedantieji verslininkai, nes ji suteikia galimybių patekti į naujas rinkas ir susirasti potencialių partnerių kitose ES šalyse.“

Žr. interviu su „Erasmus“ dalyviais

Daugiau informacijos apie programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“

Daugiau informacijos apie apdovanojimus

Programos mainų pavyzdžiai

2012 m. „Erasmus jauniesiems verslininkams“ apdovanojimai

Geriausio sėkmingos istorijos vaizdo siužeto kategorija

 • Jaunasis verslininkas Luca Oggianu (Italija) ir patyręs verslininkas Christophe Chatillon (Belgija): Skaitmeninės paslaugos ir taikomosios programos

 • Jaunasis verslininkas Ramon Francos Sanchez (Ispanija) ir patyręs verslininkas Piotr Przewrocki (Lenkija): Daugialypės terpės paslaugos

 • Jaunoji verslininkė Liga Stige (Latvija) ir patyręs verslininkas George Skafidas (Graikija): Muitinės maklerio paslaugos

Sėkmingiausio tolesnio bendradarbiavimo kategorija

 • Jaunasis verslininkas Sébastien Aubert (Prancūzija) ir patyręs verslininkas Thierry Baujard (Vokietija): Filmų gamyba ir finansavimas

 • Jaunasis verslininkas Dimitris Matsakis (Graikija) ir patyręs verslininkas Pierre Engel (Prancūzija): Konsultavimas ir gebėjimų didinimas kosmoso technologijų srityje

 • Jaunasis verslininkas Sylvain Lemoine (Prancūzija) ir patyręs verslininkas Carl Georg Rasmussen (Danija): Tvarus transportas

Geriausios verslo koncepcijos kategorija

 • Jaunasis verslininkas Marius Dan Croitoru (Rumunija) : Studentams ir jauniems specialistams skirta interneto platforma

 • Jaunoji verslininkė Esther Pascual Fernandez (Ispanija): Galvijų srutų panaudojimas augalų vazonams gaminti

 • Jaunasis verslininkas Marco Migliorisi (Italija): Ekologiška mada

Geriausio patyrusio verslininko kategorija

 • Joseph A. Bugeja (Malta): Kelionės ir turizmas

 • Gianluca Massimiliano Frongia (Italija): Jaunimo asmeninio ir profesinio tobulėjimo bei aktyvaus pilietiškumo skatinimas

 • Seppo Huurinainen (Suomija): Įmonės bioenergijos išteklių planavimo (angl. ERP) sistemos

Geriausios tarpininkaujančios organizacijos kategorija

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (Italija)

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“

Nuo 2009m. savo įmonę ketinančiam steigti ar ją ką tik įsteigusiam jaunajam verslininkui suteikiama galimybė gauti tiesioginę kitos šalies patyrusio verslininko pagalbą ir dirbti drauge su juo 1–6 mėnesius. „Erasmus jauniesiems verslininkams“ palengvina verslininkų bendradarbiavimą ir padeda jiems perimti kitų ES šalių verslininkų žinias ir patirtį.

93 proc. programoje dalyvavusių jaunųjų verslininkų ir 86 proc. patyrusių verslininkų teigė, kad šie mainai padėjo jiems plėtoti verslą. 84 proc. patyrusių verslininkų ir ateityje mielai sutiktų perduoti patirtį jauniesiems. Daugelio tokių mainų rezultatas – ilgalaikis abiejų verslininkų bendradarbiavimas bei jų verslo tarptautinimas. Be to, programa ne tik prisidedama prie naujų įmonių atsiradimo, bet ir užtikrinama, kad jos būtų atsparios ir tvarios.

Šią programą Europos Komisija pradėjo įgyvendinti kaip bandomąjį projektą. Kadangi rezultatai buvo teigiami, Komisija ją įtraukė į Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą ir ketina tęsti pagal Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą (COSME).

2012 m. Europos MVĮ savaitė. Moterys skatinamos tapti verslininkėmis, kad augtų ekonomika ir būtų kuriamos darbo vietos

2012 m. Europos MVĮ savaitės tikslas – skatinti ir remti moteris verslininkes. Be kita ko, siekiama:

 • teikti informaciją apie ES, nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų paramą labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

 • propaguoti verslumą, kad kuo daugiau žmonių, visų pirma jaunimo, rimtai apsvarstytų verslininko karjeros galimybę;

 • pripažinti verslininkų indėlį užtikrinant Europos gerovę, kuriant darbo vietas, skatinant inovacijas ir konkurencingumą.

2012 m. Europos MVĮ savaitei skirtas aukščiausiojo lygio susitikimas vyks spalio 17 d. Briuselyje. Konferencijos tema „Moterų verslumas“.

Daugiau informacijos apie MVĮ savaitę

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar