Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. lokakuuta 2012

Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmasta tukea jo yli 2 600 yrittäjälle

Euroopan pk-yritysviikon (15.–21. lokakuuta) kynnyksellä Erasmus nuorille yrittäjille ‑ohjelma on saavuttanut merkittävän virstanpylvään: ohjelmasta on tuettu yli 2 600:aa yrittäjää ja sen puitteissa on tähän päivään mennessä toteutettu yli 1 300 vaihtohanketta uusien ja kokeneiden yrittäjien välillä. Eilen illalla Brysselissä pidetyssä tilaisuudessa palkittiin yrittäjiä ja paikallisia yhteyspisteitä (välittäjäorganisaatiot) aktiivisesta ja merkittävästä panoksesta ohjelman onnistumiseksi.

Kilpailun osallistujatiedot osoittavat, että ohjelma on todella lähtenyt vauhtiin – erityisesti viime vuoden aikana – ja että siitä on hyötyä paitsi uusille ja isäntänä toimiville yrittäjille myös EU:n taloudelle. Kilpailussa oli viisi eri luokkaa: paras menestystarina (video) (Best Success Story Video), menestyksekkäin vaihdon jälkeinen yhteistyö (Most Successful Post Relationship Cooperation), uusien yrittäjien paras liikeidea (Best Business Concept from New Entrepreneurs), parhaiten suoriutunut isäntäyrittäjä (Best Performing Host Entrepreneur) ja parhaiten suoriutunut välittäjäorganisaatio (Best Performing Intermediary Organisation).

Varsin pieni osa EU:n pienistä ja keskisuurista yrityksistä vie tavaroita tai palveluja EU:n sisällä tai sen ulkopuolelle”, totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Siksi niiden kansainvälistymistä on tehostettava. Sekä isäntänä toimivat että uudet yrittäjät hyötyvät Erasmus nuorille yrittäjille ‑ohjelmasta. Sen avulla he voivat parantaa markkinoille pääsyään ja löytää mahdollisia kumppaneita muista EU-maista."

Erasmus-ohjelmaan osallistuneiden haastattelut

Lisätietoja Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmasta

Lisätietoja palkinnoista

Vaihtoon liittyviä tapaustutkimuksia

Erasmus-yrittäjäpalkintojen voittajat 2012

Paras menestystarina (video)

 • Uusi yrittäjä: Luca Oggianu (IT) – Isäntänä toimiva yrittäjä (isäntä): Christophe Chatillon (BE): Digitaalipalvelut sovelluksissa

 • Uusi yrittäjä: Ramon Francos Sanchez (ES) – Isäntä: Piotr Przewrocki (PL): Multimediapalvelut

 • Uusi yrittäjä: Liga Stige (LV) – Isäntä: George Skafidas (EL): Tullivälityspalvelut

Menestyksekkäin vaihdon jälkeinen yhteistyö

 • Uusi yrittäjä: Sébastien Aubert (FR) – Isäntä: Thierry Baujard (DE): Elokuvien tuotanto ja rahoitus

 • Uusi yrittäjä: Dimitris Matsakis (EL) – Isäntä: Pierre Engel (FR): Avaruustekniikan konsultointi ja valmiuksien kehittäminen

 • Uusi yrittäjä: Sylvain Lemoine (FR) – Isäntä: Carl Georg Rasmussen (DK): Kestävä liikenne

Paras liikeidea

 • Uusi yrittäjä: Marius Dan Croitoru (RO): Verkkofoorumi opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille

 • Uusi yrittäjä: Esther Pascual Fernandez (ES): Naudan lietelannan uusiokäyttö kasvien säiliöiden valmistuksessa

 • Uusi yrittäjä: Marco Migliorisi (IT): Ympäristöystävällinen muoti

Paras isäntänä toimiva yrittäjä:

 • Joseph A. Bugeja (MT): Matkailu

 • Gianluca Massimiliano Frongia (IT): Nuorten henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen edistäminen nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi

 • Seppo Huurinainen (FI): Bioenergia-alan ERP-järjestelmien (toiminnanohjausjärjestelmät) toimittaja

Paras välittäjäorganisaatio:

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (IT)

Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma

Vuodesta 2009 lähtien yrittäjä, joka aikoo perustaa yrityksen tai joka on juuri perustanut yrityksen, voi saada ensikäden ohjausta toisessa maassa toimivalta kokeneelta yrittäjältä työskentelemällä tämän rinnalla yhdestä kuuteen kuukautta. Erasmus nuorille yrittäjille ‑järjestelmä helpottaa yrittäjien verkottumista hyödyntämällä EU:ssa olemassa olevaa rajat ylittävää osaamista ja kokemusta.

Tilastojen mukaan 93 prosenttia ohjelmaan osallistuneista uusista yrittäjistä ja 86 prosenttia isäntänä toimineista yrittäjistä katsoo, että vaihdosta on ollut hyötyä heidän yritykselleen. 84 prosenttia isäntänä toimineista yrittäjistä toimisi mielellään isäntänä toisellekin uudelle yrittäjälle. Monista vaihdoista kehittyy pitkäaikainen yhteistyösuhde kahden yrittäjän välille, mikä kansainvälistää yritysten toimintaa. Ohjelma ei pelkästään edistä uusien yritysten syntymistä vaan se myös tekee niistä vakaampia ja kestävämpiä.

Euroopan komissio käynnisti ohjelman alun perin pilottihankkeena. Koska siitä on saatu myönteisiä tuloksia, komissio on sisällyttänyt sen myös kilpailun ja innovoinnin ohjelmaan (CIP), ja sitä on tarkoitus jatkaa yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan ohjelman (Cosme) puitteissa.

Euroopan pk-yritysviikko 2012 – enemmän naisyrittäjiä luomaan kasvua ja työpaikkoja

Euroopan pk-yritysviikon 2012 tavoitteena on edistää ja tukea naisyrittäjiä. Viikolla pyritään:

antamaan tietoa siitä, minkälaista tukea EU sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset tarjoavat mikro- ja pk-yrityksille;

edistämään yrittäjyyttä, jotta useammat ihmiset, erityisesti nuoret, harkitsisivat vakavasti yrittäjän uraa;

antamaan tunnustusta yrittäjille heidän panoksestaan Euroopan hyvinvoinnin, työllisyyden, innovoinnin ja kilpailukyvyn hyväksi.

Euroopan pk-yritysviikon 2012 huippukokous järjestetään Brysselissä 17. lokakuuta. Konferenssin teemana on "naisten yrittäjyys".

Lisätietoa pk-yritysviikosta

Yhteystiedot:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar