Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. oktoober 2012

Programmiga „Erasmus noortele ettevõtjatele” on toetatud üle 2600 ettevõtja

15.–21. oktoobrini toimuva väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) nädala eelõhtul on programm „Erasmus noortele ettevõtjatele” jõudnud olulise tähiseni. Tänaseks päevaks on organiseeritud üle 1300 vahetuse uute ja juba tegutsevate ettevõtjate vahel ning sellega on toetatud üle 2600 ettevõtja. Eile õhtul Brüsselis toimunud tseremoonial autasustati ettevõtjaid ja kohalikke kontaktpunkte (vahendusorganisatsioone) aktiivse ja eduka panuse eest programmi.

Konkursil osalemine näitab, et programm on suutnud huvi äratada, eriti viimase aasta jooksul, ning et sellest on kasu nii uutele ettevõtjatele kui ka vastuvõtvatele ettevõtjatele ning samuti ka ELi majandusele. Auhindu jagati viies erinevas kategoorias: parima eduloo video, kõige edukam koostöö pärast vahetusprogrammi, parim äriidee uuelt ettevõtjalt, parim vastuvõttev ettevõtja ning parim vahendusorganisatsioon.

Ettevõtlus- ja tööstuspoliitika eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani rõhutas: „Võttes arvesse, et suhteliselt väike osa VKEdest ekspordib oma tooteid ja teenuseid kas ELi sees või väljapoole, tuleb ELi VKEde rahvusvahelisemaks muutumist parandada. Programmist „Erasmus noortele ettevõtjatele” saavad kasu nii vastuvõtvad kui ka uued ettevõtjad. Paraneb nende juurdepääs turule ja tehakse kindlaks potentsiaalsed partnerid teistes ELi riikides.”

Intervjuu programmis osalenutega

Täiendav teave programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” kohta

Auhindadest

Edulood

Erasmuse ettevõtlusauhindade võitjad 2012

Parima eduloo video

 • Uus ettevõtja (UE) Luca Oggianu (IT) – vastuvõttev ettevõtja (VE) Christophe Chatillon (BE): digiteenused rakenduste valdkonnas

 • UE Ramon Francos Sanchez (ES) – VE Piotr Przewrocki (PL): multimeediateenused

 • UE Liga Stige (LV) – VE George Skafidas (EL): tollivahendusteenused

Kõige edukam koostöö pärast vahetusprogrammi

 • UE Sébastien Aubert (FR) – VE Thierry Baujard (DE): filmitootmine ja filmide rahastamine

 • UE Dimitris Matsakis (EL) – VE Pierre Engel (FR): nõustamine ja suutlikkuse arendamine kosmosetehnoloogia valdkonnas

 • UE Sylvain Lemoine (FR) – VE Carl Georg Rasmussen (DK): säästlik transport

Parim äriidee

 • UE Marius Dan Croitoru (RO): Online-platvorm üliõpilastele ja noortele spetsialistidele

 • UE Esther Pascual Fernandez (ES): läga kasutamine taimekonteinerite tootmiseks

 • UE Marco Migliorisi (IT): ökosõbralik mood

Parim vastuvõttev ettevõtja

 • Joseph A. Bugeja (MT): reisimine ja turism

 • Gianluca Massimiliano Frongia (IT): noorte isiklik ja erialane arendamine, et neist saaksid aktiivsed kodanikud

 • Seppo Huurinainen (FI): bioenergial töötavate ERP-süsteemide (ettevõtte ressursiplaneerimise süsteemid) tarnija

Parim vahendusorganisatsioon

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (IT)

Lähemalt programmist „Erasmus noortele ettevõtjatele”

Alates 2009. aastast on ettevõtet luua kavatseval või seda äsja teinud ettevõtjal võimalus saada otseseid juhiseid teise riigi kogenumalt ettevõtjalt, töötades tema kõrval üks kuni kuus kuud. Tuginedes piiriülestele teadmistele ja kogemustele ELis aidatakse programmiga „Erasmus noortele ettevõtjatele” kaasa ettevõtjate vahelise võrgustiku tekkimisele.

Statistika järgi ütlevad 93% programmis osalenud uutest ettevõtjatest ja 86% vastuvõtvatest ettevõtjatest, et vahetus on nende äri arengule kasuks tulnud. 84% vastuvõtnud ettevõtjatest võtaks hea meelega veel vastu uusi ettevõtjaid. Mitmed vahetused päädisid pikaajalise koostööga kahe ettevõtja vahel ning samuti muutus nende äri rahvusvahelisemaks. Programmiga mitte ainult ei toetata uute ettevõtete loomist, vaid muudetakse need tugevamaks ja jätkusuutlikumaks.

Euroopa Komisjon alustas seda programmi pilootprojektina. Kuna programmi tulemused olid positiivsed, on komisjon lisanud selle konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning selle jätkumist kavandatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME) all.

Euroopa VKEde nädala 2012 teema: rohkem naisettevõtjaid majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks

Euroopa VKEde nädala 2012 eesmärk on toetada naisettevõtjaid. Nädala jooksul soovitakse:

 • jagada teavet selle kohta, mida pakuvad ELi ning riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks;

 • reklaamida ettevõtlust, et rohkem inimesi, eelkõige noori, kaaluks tõsiselt karjäärivõimalusena ettevõtjaks hakkamist;

 • tunnustada ettevõtjaid nende panuse eest Euroopa heaolusse, töökohtade loomisesse, innovatsiooni ja konkurentsivõimesse.

Euroopa VKEde nädala 2012 tippkohtumine toimub 17. oktoobril Brüsselis. Konverentsi teema on „Naiste ettevõtlus”.

Rohkem teavet VKEde nädala kohta

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar