Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. října 2012

Erasmus pro mladé podnikatele již podpořil více než 2 600 podnikatelů

V předvečer blížícího se Evropského týdne malých a středních podniků, který proběhne od 15. do 21. října, slaví program Erasmus pro mladé podnikatele významný dílčí úspěch: podpořil již více než 2 600 podnikatelů. Bylo totiž dosud zorganizováno na 1 300 výměn mezi začínajícími a již zavedenými podnikateli. Na včerejším slavnostním vyhlášení vítězů v Bruselu se podnikatelům a místním kontaktním místům (zprostředkovatelským organizacím) dostalo ocenění za jejich aktivní a úspěšné přispění do programu.

Příspěvky do soutěže svědčí o tom, že se program – zejména v průběhu minulého roku – dobře zavedl a že je přínosem pro začínající i hostitelské podnikatele, stejně jako pro hospodářství EU. Byly rozdány ceny v pěti kategoriích – nejlepší video na téma úspěch, nejúspěšnější spolupráce po skončení výměnného pobytu, nejlepší podnikatelský koncept začínajícího podnikatele, nejúspěšnější hostitelský podnikatel a nejúspěšnější zprostředkovatelská organizace.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Je třeba zlepšit internacionalizaci malých a středních podniků EU, neboť jen poměrně málo jich vyváží zboží a služby v rámci EU či mimo ni. Z programu Erasmus pro mladé podnikatele profitují díky lepším podmínkám přístupu na trh a poznávání potenciálních obchodních partnerů v jiných zemích EU hostitelští i začínající podnikatelé.“

Viz rozhovor s účastníky programu Erasmus

Více informací o programu Erasmus pro mladé podnikatele

Více informací o slavnostním udílení cen

Případové studie o výměnných pobytech jsou k dispozici zde

Vítězové programu Erasmus pro podnikatele za rok 2012

V kategorii „Nejlepší video na téma úspěch“

 • Začínající podnikatelka: Luca Oggianu (IT) – hostitelský podnikatel Christophe Chatillon (BE): Digitální služby v oblasti aplikačního softwaru

 • Začínající podnikatel: Ramon Francos Sanchez (ES) – hostitelský podnikatel Piotr Przewrocki (PL): Multimediální služby

 • Začínající podnikatelka: Liga Stige (LV) – hostitelský podnikatel George Skafidas (EL): Celní zprostředkovatelské služby

V kategorii „Nejúspěšnější spolupráce po skončení výměnného pobytu“

 • Začínající podnikatel: Sebastian Aubert (FR) – hostitelský podnikatel Thierry Baujard (DE): Výroba a financování filmů

 • Začínající podnikatel: Dimitris Matsakis (EL) – hostitelský podnikatel Pierre Engel (FR): Poradenství a budování kapacit v oblasti vesmírných technologií

 • Začínající podnikatel: Sylvain Lemoine (FR) – hostitelský podnikatel Carl Georg Rasmussen (DK): Udržitelná přeprava

V kategorii „Nejlepší podnikatelský koncept“

 • Začínající podnikatel: Marius Dan Croitoru (RO): Internetová platforma pro studenty a mladé výdělečně činné osoby

 • Začínající podnikatelka: Esther Pascual Fernandez (ES): Recyklace kejdy pro výrobu květináčů

 • Začínající podnikatel: Marco Migliorisi (IT): Móda šetrná k životnímu prostředí

V kategorii „Nejúspěšnější hostitelský podnikatel“

 • Joseph A. Bugeja (MT): Cestování a cestovní ruch

 • Gianluca Massimiliano Frongia (IT): Podpora osobního a profesního rozvoje mladých lidí, aby se stali aktivními občany

 • Seppo Huurinainen (FI): Dodavatel systémů plánování podnikových zdrojů bioenergie

V kategorii „Nejúspěšnější zprostředkovatelská organizace“

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (IT)

O programu Erasmus pro mladé podnikatele

Od roku 2009 mají podnikatelé, kteří právě založili podnik nebo mají v úmyslu tak učinit, možnost získat zaškolení přímo u zkušeného podnikatele z jiné země, přičemž s ním pracují v jeho firmě po dobu jednoho až šesti měsíců. Program „Erasmus pro mladé podnikatele“ usnadňuje navazování kontaktů mezi podnikateli na základě přeshraniční výměny znalostí a zkušeností v rámci EU.

Podle statistik je 93 % začínajících a 86 % hostitelských podnikatelů, kteří se programu zúčastnili, toho názoru, že výměna má pozitivní vliv na rozvoj jejich podniku. 84 % hostitelských podnikatelů by ve svém podniku rádo přivítalo dalšího začínajícího podnikatele. Mnoho výměnných pobytů vyústí v dlouhodobou spolupráci mezi oběma podnikateli a ve svém důsledku často vede i k většímu mezinárodnímu zaměření jejich podniků. Program nejenže pomáhá podnikatelům zakládat nové podniky, ale přispívá i k větší stabilitě a odolnosti těchto podniků.

Evropská komise tento program zahájila jako pilotní projekt. Vzhledem k pozitivním výsledkům jej již Komise začlenila do programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a plánuje se jeho další pokračování v rámci Programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME).

Evropský týden malých a středních podniků 2012 – Více žen mezi podnikateli = růst a nová pracovní místa

Účelem Evropského týdne malých a středních podniků 2012 je propagace a podpora většího zastoupení žen v podnikatelských kruzích. Cílem této akce je:

 • informovat o tom, jakou podporu nabízejí EU a celostátní, regionální a místní orgány mikropodnikům a malým a středním podnikům,

 • podpořit podnikatelského ducha, tak aby více lidí, a zejména těch mladých, začalo vážně přemýšlet o založení vlastního podniku,

 • vyjádřit uznání podnikatelům za to, že přispívají k celkovému blahobytu evropské společnosti, vytváření pracovních míst, inovacím a konkurenceschopnosti.

Summit Evropského týdne malých a středních podniků se bude letos konat 17. října v Bruselu. Tématem konference bude „podnikání žen“.

Více informací o Evropském týdnu malých a středních podniků

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar