Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 октомври 2012 г.

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ е подпомогнала повече от 2600 предприемачи

Непосредствено преди предстоящата „Европейска седмица на МСП“, която ще се проведе от 15 до 21 октомври, програмата „Еразъм за млади предприемачи“ достигна важен праг: чрез програмата са били подпомогнати повече от 2600 предприемачи, като до момента са били организирани над 1300 обмена между нови и установени предприемачи. На церемония снощи в Брюксел предприемачи и местни служби за контакт (посреднически организации) бяха отличени за активен и успешен принос към програмата.

Участието в конкурса показва, че програмата е придобила популярност, особено през последната една година, и че тя е от полза както за новите предприемачи и за предприемачите-домакини, така и за икономиката на ЕС. Бяха определени победители в пет различни категории, а именно най-добър видеофилм за успешно реализиран проект, най-успешно сътрудничество след приключване на обмена, най-добра бизнес идея на нов предприемач, най-добър предприемач-домакин, както и най-добра посредническа организация.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за политиката в областта на промишлеността и предприемачеството, заяви: „Трябва да се повиши интернационализацията на европейските МСП, тъй като относително малка част от тях изнасят свои стоки и услуги в рамките на ЕС или извън него. От програмата „Еразъм за млади предприемачи“ имат полза както новите предприемачи, така и предприемачите-домакини, тъй като чрез нея те разширяват достъпа си до пазара и откриват потенциални партньори в други държави от ЕС.“

Вижте интервюта с участници в програмата Еразъм

Повече информация за програмата „Еразъм за млади предприемачи“

Повече информация за наградите

Проучвания за обмена могат да се намерят тук

Победители в конкурса за предприемачи по програмата Еразъм за 2012 г.

За най-добър видеофилм за успешно реализиран проект

 • Нов предприемач: Luga Oggianu (Италия) – предприемач-домакин (ПД) Christophe Chatillon (Белгия): Дигитални услуги в областта на приложенията

 • Нов предприемач: Ramon Francos Sanchez (Испания) – ПД Piotr Przewroski (Полша): Мултимедийни услуги

 • Нов предприемач: Liga Stige (Латвия) – ПД George Skafidas (Гърция): Услуга за митническо освобождаване

За най-успешно сътрудничество след приключване на обмена

 • Нов предприемач: Sebastian Aubert (Франция) – ПД Thierry Baujard (Германия): Филмопроизводство и финансиране на филми

 • Нов предприемач: Dimitris Matsakis (Гърция) – ПД Piere Engel (Франция): Консултиране и изграждане на капацитет в областта на космическите технологии

 • Нов предприемач: Sylvain Lemoine (Франция) – ПД Carl Georg Rasmussen (Дания): Устойчив транспорт

За най-добра бизнес идея

 • Нов предприемач: Marius Dan Croitoru (Румъния): Онлайн платформа за студенти и млади професионалисти

 • Нов предприемач: Esther Pascual Fernandez (Испания): Използване на течен тор за производство на контейнери за растения

 • Нов предприемач: Marco Migliorisi (Италия): Екологична мода

За най-добър предприемач-домакин

 • Joseph A. Buglea (Малта): Пътувания и туризъм

 • Gianluca Massimiliano Frongia (Италия): Насърчаване на личното и професионалното развитие на младежите, за да се превърнат те в активни граждани

 • Seppo Huurinainen (Финландия): Доставчик на биоенергийни системи за планиране на ресурсите на предприятието

За най-добра посредническа организация:

 • Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (Италия)

За програмата „Еразъм за млади предприемачи“

От 2009 г. насам съществува възможността предприемач, който е създал или възнамерява да създаде ново предприятие, да получи обучение и съвети от опитен предприемач от друга държава, като работи заедно с него от един до шест месеца. Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ улеснява създаването на мрежи между предприемачите, като използва трансграничните познания и опита в рамките на ЕС.

Според статистиката 93 % от новите предприемачи и 86 % от предприемачите-домакини, участвали в програмата, съобщават, че обменът спомага за развитието на тяхното предприятие. 84 % от предприемачите-домакини биха се радвали отново да бъдат домакини на нов предприемач. В много от случаите обменът между двамата предприемачи се превръща в дългосрочно сътрудничество, а техните предприятия се интернационализират. Освен това програмата не само допринася за създаването на нови предприятия, но и ги прави по-силни и устойчиви.

Европейската комисия стартира програмата като пилотен проект. Тъй като програмата постигна положителни резултати, Комисията я включи в Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, а в бъдеще се планира тя да работи като част от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП.

Европейската седмица на МСП през 2012 г.: повече жени предприемачи създават растеж и работни места

През 2012 г. Европейската седмица на МСП е посветена на насърчаването и подкрепата за жените предприемачи. Целите на седмицата са:

предоставяне на информация за помощта за микро, малки и средни предприятия, предлагана от европейски, национални, регионални и местни органи;

насърчаване на предприемачеството, за да могат повече и най-вече млади хора сериозно да обмислят предприемачеството като възможност за кариера;

изразяване на признание към предприемачите за техния принос към благоденствието, заетостта, иновациите и конкурентоспособността на Европа.

Срещата на върха в рамките на Европейската седмица на МСП 2012 ще се проведе на 17 октомври в Брюксел. Темата на конференцията ще бъде „Предприемачеството сред жените“.

Повече информация за Европейската седмица на МСП

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar