Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. oktobra 2012

Evropa odobri sredstva v višini 500 milijonov EUR za program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim za leto 2013

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov je danes izglasoval dodelitev sredstev EU za program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim za leto 2013. Pričakuje se, da bo od 500 milijonov EUR proračunskih sredstev, ki so na voljo najbolj ogroženim, imelo koristi več kot 18 milijonov ljudi v 19 državah članicah EU. To bo zadnje leto, ko se bo program izvajal v tej obliki, financiran iz SKP. Novi predlogi za širši, bolj fleksibilen program, ki bo tesneje povezan s politiko socialne kohezije, bodo predvidoma predstavljeni do konca tega meseca, in sicer pod pristojnostjo komisarja EU za socialne zadeve, Laszla Andorja.

Lahko smo ponosni na dosežke tega programa v zadnjih letih, vendar je zdaj čas, da razmislimo, kako bi še naprej najbolje zadovoljevali potrebe najbolj ogroženih, je danes dejal komisar EU za kmetijstvo Dacian Cioloș.

Prepričani smo, da je to pomembna politika za EU, zlasti v času, ko se soočamo z gospodarskimi težavami, in v naslednjem letu naj bi imelo od tega programa koristi približno 18 milijonov ljudi. Zato je Komisija predlagala, da se v njenem predlogu proračuna za obdobje 2014–2020 rezervira 2,5 milijarde proračunskih sredstev za naslednji program pomoči najbolj ogroženim. Ker bi jo bilo primerneje uvrstiti med cilje EU za zmanjšanje revščine, je to financiranje predvideno v okviru politike socialne kohezije (postavka 1), namesto v okviru SKP. Komisar Andor bo v kratkem pripravil predloge za nov program po letu 2013.

Ozadje

Program EU za razdeljevanja hrane najbolj ogroženim v Skupnosti se izvaja od decembra 1987, ko je Svet sprejel vrsto pravil za sprostitev intervencijskih zalog kmetijskih proizvodov državam članicam, ki so jih želele porabiti kot pomoč v hrani za najbolj ogrožene v EU. V zadnjih letih je program postal pomemben za oskrbo organizacij, ki delujejo v neposrednem stiku z najrevnejšimi ljudmi naše družbe. Ocenjuje se, da ima vsako leto od pomoči v hrani, ki se razdeljuje v okviru programa, koristi več kot 18 milijonov ljudi.

Zaporedne reforme so privedle do bolj tržno usmerjene skupne kmetijske politike z veliko nižjimi ravnmi intervencijskih zalog. Zato je bil program končno revidiran v letu 2012 (po dolgi bitki v Svetu) in med drugim so bili uvedeni ukrepi, povezani s prehranskimi vidiki, za olajšanje dostopa do proizvodov na odprtem trgu, tako da so zdaj lahko vključeni sadje, zelenjava, goveje meso in tunina v konzervah. Dejansko v okviru programa 2013 skoraj ni zalog iz javnih intervencijskih skladišč.

Glede prihodnosti programa je Komisija v svojem predlogu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 navedla, naj se zagotovijo proračunska sredstva v višini 2,5 milijarde EUR za obdobje 7 let, s katerimi se bo še naprej financirala pomoč EU najbolj ogroženim pod postavko I proračuna EU, kjer je primerneje uvrščena v okviru cilja zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 2020. Komisija trenutno pripravlja konkretne predloge za oblikovanje prihodnjega programa v okviru politike socialne kohezije, ki naj bi bili objavljeni 23. oktobra.

Več informacij:

Kontakta:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

PRILOGA:

LETNI NAČRT RAZDELJEVANJA ZA LETO 2013

Skupna finančna sredstva po državah članicah (v EUR)

Država članica

Znesek

Belgija

12 020 447

Bolgarija

19 093 054

Češka

183 869

Estonija

2 421 256

Irska

2 597 813

Grčija

22 017 677

Španija

85 618 342

Francija

71 367 188

Italija

98 269 857

Latvija

5 208 791

Litva

7 866 396

Luksemburg

171 704

Madžarska

13 951 019

Malta

548 475

Poljska

76 924 105

Portugalska

19 517 541

Romunija

55 880 716

Slovenija

2 588 445

Finska

3 753 305

Skupaj

500 000 000


Side Bar