Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 oktober 2012

500 miljoen EUR voor het EU-voedselprogramma 2013 voor de meest hulpbehoevenden

Vandaag heeft het Comité van beheer voor de integrale gemeenschappelijke marktordening ermee ingestemd om EU-geld beschikbaar te stellen voor het voedselprogramma 2013 voor de meest hulpbehoevenden. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen EUR. Naar verwachting zullen meer dan 18 miljoen mensen in 19 EU-lidstaten ervan profiteren. Dit is meteen ook het laatste jaar van de regeling in haar huidige vorm (gefinancierd in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - GLB). Later deze maand worden onder de verantwoordelijkheid van EU-commissaris voor Sociale Zaken Laszlo Andor nieuwe voorstellen voor een bredere, flexibelere en nauwer aan het sociale-cohesiebeleid gekoppelde regeling gepresenteerd.

We mogen trots zijn op wat er in de afgelopen jaren met deze regeling is bereikt. Nu is het echter tijd om te kijken hoe we de meest hulpbehoevenden na 2013 het best verder kunnen helpen, zo heeft EU-commissaris voor Landbouw Dacian Cioloș vandaag verklaard.

Wij achten dit beleid van groot belang voor de EU, met name in deze economisch zware tijden. Zo'n 18 miljoen mensen zullen er volgend jaar van profiteren. Daarom heeft de Commissie in haar begrotingsvoorstel voor de periode 2014-2020 voorgesteld om 2,5 miljard EUR te reserveren voor de regeling die in de plaats komt van het huidige programma voor de meest hulpbehoevenden. Aangezien zo'n regeling meer past in de EU-doelstellingen voor de armoedebestrijding, is het de bedoeling om deze in de toekomst te financieren in het kader van het sociale-cohesiebeleid (rubriek 1) en niet meer in het kader van het GLB. Commissaris Andor komt binnenkort met voorstellen voor de nieuwe regeling na 2013.

Achtergrond

Het zogeheten EU-programma voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap bestaat al sinds december 1987. Toen namelijk stelde de Raad de regels vast op basis waarvan landbouwproducten uit de openbare-interventievoorraden beschikbaar mochten worden gesteld aan lidstaten die deze producten wilden gebruiken voor voedselhulp aan de minstbedeelden in de EU. In de loop der jaren is de regeling een belangrijke bron geworden voor organisaties die zich rechtstreeks inzetten voor de minstbedeelden in de samenleving. Volgens de ramingen profiteren jaarlijks meer dan 18 miljoen mensen van de voedseldistributieregeling.

Het GLB heeft na de achtereenvolgende hervormingen een marktgerichter karakter gekregen, waardoor de interventievoorraden sterk zijn afgenomen. Op grond daarvan is de regeling uiteindelijk in 2012 herzien (na een lange strijd in de Raad). Onder meer is als maatstaf de voedingswaarde ingevoerd. Daardoor is het gemakkelijker geworden om voortaan ook vruchten- en groenteconserven, ingeblikt rundvlees en tonijnconserven op de vrije markt te betrekken. In het kader van het programma 2013 worden overigens nauwelijks nog voorraden aan de openbare-interventiepakhuizen onttrokken.

Wat de toekomst van de regeling betreft, heeft de Commissie in haar voorstel voor het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 voorgesteld om een bedrag van 2,5 miljard EUR over een periode van 7 jaar uit te trekken voor EU-steun aan de meest hulpbehoevenden, die voortaan zou moeten worden gefinancierd onder rubriek I van de EU-begroting, aangezien deze steun meer aansluit bij de armoedebestrijdingsdoelstelling van de Europa 2020-strategie. De Commissie werkt momenteel aan concrete voorstellen om het toekomstige programma in te kaderen in het sociale-cohesiebeleid. Deze voorstellen worden op 23 oktober bekendgemaakt.

Meer informatie:

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

BIJLAGE:

JAARLIJKS DISTRIBUTIEPROGRAMMA 2013

Totale financiële middelen per lidstaat (in EUR)

Lidstaat

Bedrag

België

12 020 447

Bulgarije

19 093 054

Tsjechië

183 869

Estland

2 421 256

Ierland

2 597 813

Griekenland

22 017 677

Spanje

85 618 342

Frankrijk

71 367 188

Italië

98 269 857

Letland

5 208 791

Litouwen

7 866 396

Luxemburg

171 704

Hongarije

13 951 019

Malta

548 475

Polen

76 924 105

Portugal

19 517 541

Roemenië

55 880 716

Slovenië

2 588 445

Finland

3 753 305

Totaal

500 000 000


Side Bar