Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 11. oktobrī

Eiropa apstiprina 500 miljonu eiro piešķīrumu programmai "Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām" 2013. gadā

Vienotās TKO pārvaldības komiteja šodien nobalsoja par ES finansējuma piešķiršanu 2013. gadā programmai "Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām". Paredzams, ka vairāk nekā 18 miljoni cilvēku 19 ES dalībvalstīs gūs labumu no EUR 500 miljonu budžeta, kas būs pieejams vistrūcīgākajiem. Tas būs pēdējais gads, kad shēma darbosies līdzšinējā veidā — ar KLP finansējumu. Mēneša beigās paredzēts publicēt jaunus priekšlikumus par plašāku, elastīgāku shēmu, kas būtu ciešāk saistīta ar sociālās kohēzijas politiku, un par to būs atbildīgs ES sociālo lietu komisārs Lāslo Andors.

"Mēs varam būt lepni par to, ko šī shēma gadu gaitā ir sasniegusi, bet nu ir pienācis laiks apdomāt, kā turpmāk vislabāk reaģēt uz vistrūcīgāko personu vajadzībām," šodien paziņoja ES lauksaimniecības komisārs Dačans Čološs.

"Mēs domājam, ka ES šī politika ir svarīga, it īpaši šajos ekonomisko grūtību apstākļos, un paredzams, ka nākamajā gadā labumu no šās shēmas gūs aptuveni 18 miljoni cilvēku. Tādēļ Komisija ir ierosinājusi savā budžeta priekšlikumā 2014.–2020. gadam rezervēt 2,5 miljardus eiro, lai turpinātu shēmu, kas palīdz vistrūcīgākajiem. Tā kā šis finansējums labāk atbilst ES nabadzības izskaušanas mērķim, tas tiks iekļauts sociālās kohēzijas politikā (I sadaļā), nevis KLP. Komisārs Andors drīzumā nāks klajā ar priekšlikumiem par jauno shēmu laikposmam pēc 2013. gada".

Vispārīga informācija

ES "Pārtikas izdalīšanas programma Kopienas vistrūcīgākajām personām" ir spēkā kopš 1987. gada decembra, kad Padome pieņēma noteikumus par lauksaimniecības produktu valsts intervences krājumu pieejamību dalībvalstīm, kuras vēlas tos izmantot kā pārtikas atbalstu vistrūcīgākajām personām ES. Gadu gaitā tā ir kļuvusi par svarīgu provīzijas avotu organizācijām, kuras darbojas tiešā saskarē ar vistrūcīgākajiem mūsu sabiedrības locekļiem. Tiek lēsts, ka katru gadu vairāk nekā 18 miljoni cilvēku gūst labumu no pārtikas palīdzības, kas tiek izplatīta šajā shēmā.

Vairākas secīgas reformas kopējo lauksaimniecības politiku ir padarījušas daudz vairāk orientētu uz tirgu un pazeminājušas intervences krājumu līmeni. Tādējādi 2012. gadā (pēc ilgas cīņas Padomē) shēma beidzot tika pārskatīta, ieviešot arī ar uzturvērtības apsvērumiem saistītus pasākumus, lai atvieglotu piekļuvi produktiem brīvajā tirgū — tagad shēmā var iekļaut arī konservētus augļus un dārzeņus, liellopu gaļas un tunzivju konservus. Patiešām, 2013. gada programmā praktiski vairs nav paredzēts ņemt krājumus no intervences noliktavām.

Attiecībā uz shēmas nākotni Komisija savā priekšlikumā par daudzgadu finanšu shēmu 2014.– 2020. gadam ir ierosinājusi atvēlēt 2,5 miljardu eiro budžetu 7 gadu laikposmam, lai turpinātu finansēt ES palīdzību vistrūcīgākajām personām atbilstīgi ES budžeta I sadaļai gadījumos, kas labāk sader ar stratēģijas "Eiropa 2020" mērķi samazināt nabadzību. Komisija pašlaik izstrādā konkrētus priekšlikumus attiecībā uz programmas izveidi nākotnē sociālās kohēzijas politikas ietvaros, un tos paredzēts publicēt 23. oktobrī.

Plašāka informācija:

Kontaktpersonas:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Pielikums.

IKGADĒJAIS SADALES PLĀNS 2013. GADAM

Visi finanšu resursi sadalījumā pa dalībvalstīm (eiro)

Dalībvalsts

Summa

Beļģija

12 020 447

Bulgārija

19 093 054

Čehija

183 869

Igaunija

2 421 256

Īrija

2 597 813

Grieķija

22 017 677

Spānija

85 618 342

Francija

71 367 188

Itālija

98 269 857

Latvija

5 208 791

Lietuva

7 866 396

Luksemburga

171 704

Ungārija

13 951 019

Malta

548 475

Polija

76 924 105

Portugāle

19 517 541

Rumānija

55 880 716

Slovēnija

2 588 445

Somija

3 753 305

Kopā

500 000 000


Side Bar