Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. spalio 11 d.

Europa patvirtina 500 mln. EUR asignavimus 2013 m. Maisto labiausiai nepasiturintiems asmenims programai

Šiandien Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas pritarė ES lėšų skyrimui 2013 m. Maisto labiausiai nepasiturintiems asmenims programai. Iš labiausiai nepasiturintiems asmenims skiriamų 500 mln. EUR tikimasi paremti daugiau kaip 18 mln. žmonių 19 ES valstybių narių. Tai bus paskutinieji tokios iš BŽŪP finansuojamos programos vykdymo metai. Dar šį mėnesį turi būti pateikti nauji platesnės, lankstesnės ir labiau su socialinės sanglaudos politika susietos programos pasiūlymai; pasiūlymų rengimą koordinuoja už ES socialinius reikalus atsakingas Komisijos narys Laszlo Andoras.

Galime didžiuotis šios programos laimėjimais, tačiau dabar reikia apsvarstyti, kaip ir toliau tenkinti labiausiai nepasiturinčių asmenų poreikius“, – šiandien sakė už ES žemės ūkį atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas.

Manome, kad tai svarbi ES politika, ypač šiuo ekonominiu sunkmečiu; kitąmet pagal šią programą tikimasi paremti apie 18 mln. žmonių. Todėl 2014–2020 m. biudžeto pasiūlyme Komisija pasiūlė numatyti 2,5 mlrd. EUR naujai pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims programai finansuoti. Kadangi programa labiau atitinka ES skurdo mažinimo tikslus, jos finansavimas numatomas pagal socialinės sanglaudos politiką (1 biudžeto išlaidų kategorija), o ne pagal BŽŪP. Komisijos narys L. Andoras netrukus pateiks pasiūlymus dėl naujos programos po 2013 m.“

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims programa įgyvendinama nuo 1987 m. gruodžio mėn., kai Taryba priėmė žemės ūkio produktų viešųjų intervencinių atsargų perdavimo valstybėms narėms, norinčioms jas panaudoti kaip pagalbą maistu labiausiai nepasiturintiems ES asmenims, taisykles. Ilgainiui ši programa tapo svarbiu aprūpinimo maisto produktais šaltiniu organizacijoms, kurios palaiko tiesioginius ryšius su vargingiausiai gyvenančiais mūsų visuomenės nariais. Apskaičiuota, kad kasmet pagal šią programą skirstomą pagalbą maistu gauna daugiau kaip 18 mln. asmenų.

Įgyvendinus žemės ūkio politikos reformas, bendra žemės ūkio politika tapo gerokai labiau orientuota į rinką, todėl labai sumažėjo intervencinių atsargų. Programa galiausiai buvo persvarstyta 2012 m. (po ilgų svarstymų Taryboje) ir, be kita ko, numatytos priemonės, susijusios su maistingumo aspektais, kad būtų lengviau įsigyti produktų rinkoje; taigi dabar asortimentas gali būti papildytas vaisių, daržovių, jautienos ir tuno konservais. Įgyvendinant 2013 m. programą iš viešųjų intervencinių sandėlių iš esmės nebus paimta jokių atsargų.

Svarstydama programos ateitį, 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos pasiūlyme Komisija pasiūlė numatyti 2,5 mlrd. EUR septynerių metų laikotarpiui siekiant toliau finansuoti ES pagalbą labiausiai nepasiturintiems asmenims pagal I ES biudžeto išlaidų kategoriją, nes tokiu atveju programa labiau derėtų su strategijoje „Europa 2020“ nustatytu skurdo mažinimo tikslu. Šiuo metu Komisija rengia konkrečius pasiūlymus siekdama apibrėžti būsimą programą pagal socialinės sanglaudos politikos programą; pasiūlymai turėtų būti paskelbti spalio 23 d.

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

PRIEDAS. 2013 M. METINIS PASKIRSTYMO PLANAS

Visos lėšos pagal valstybes nares (EUR)

Valstybė narė

Suma

Belgija

12 020 447

Bulgarija

19 093 054

Čekija

183 869

Estija

2 421 256

Airija

2 597 813

Graikija

22 017 677

Ispanija

85 618 342

Prancūzija

71 367 188

Italija

98 269 857

Latvija

5 208 791

Lietuva

7 866 396

Liuksemburgas

171 704

Vengrija

13 951 019

Malta

548 475

Lenkija

76 924 105

Portugalija

19 517 541

Rumunija

55 880 716

Slovėnija

2 588 445

Suomija

3 753 305

Iš viso

500 000 000


Side Bar