Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. lokakuuta 2012

EU myöntää vuoden 2013 elintarvikeapuohjelmalle 500 miljoonaa euroa

EU:n määrärahat vähävaraisimpien hyväksi toteutettavaan elintarvikeapuohjelmaan vuodeksi 2013 hyväksyttiin tänään maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomiteassa. Hyväksytyillä 500 miljoonan euron määrärahoilla arvioidaan autettavan yli 18:aa miljoonaa vähävaraista ihmistä 19 EU:n jäsenvaltiossa. Vuosi 2013 on viimeinen vuosi, jolloin järjestelmää rahoitetaan yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Elintarvikeapujärjestelmää on tarkoitus laajentaa ja joustavoittaa, ja se nivotaan tiukemmin koheesiopolitiikkaan. EU:n sosiaaliasioista vastaava komissaari Laszlo Andor julkaissee uudet ehdotukset myöhemmin tässä kuussa.

Voimme olla ylpeitä elintarvikeapujärjestelmän tähänastisista saavutuksista, mutta nyt on aika pohtia sitä, miten jatkossa parhaiten vastaamme vähävaraisimpien ihmisten tarpeisiin”, totesi tänään EU:n maatalouskomissaari Dacian Cioloș ja jatkoi:

”Se on mielestämme tärkeä politiikan ala EU:lle, erityisesti näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Ensi vuonna yli 18 miljoonan ihmisen arvioidaan hyötyvän järjestelmästä. Sen vuoksi komissio on ehdottanut, että vähävaraisimpien avustusjärjestelmälle varataan vuosia 2014–2020 koskevassa budjettiesityksessä 2,5 miljardin määrärahat. Järjestelmä tullaan rahoittamaan YMP:n sijasta taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan politiikan puitteissa eli otsakkeesta 1, missä se palvelee paremmin EU:n köyhyyden vähentämisen tavoitetta. Komissaari Andor tekee pian ehdotukset vuoden 2013 jälkeen sovellettavasta uudesta järjestelmästä.”

Tausta

EU:n elintarvikeapuohjelma, jossa jaetaan elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille henkilöille, on ollut käytössä joulukuusta 1987 alkaen. Neuvosto vahvisti tuolloin säännöt julkisissa interventiovarastoissa olevien maataloustuotteiden luovuttamisesta jäsenvaltioille, jotka haluavat käyttää niitä EU:n vähävaraisimmille henkilöille suunnattuun elintarvikeapuun. Järjestöt, jotka työskentelevät yhteiskuntamme vähäosaisimpien parissa, saavat tätä nykyä järjestelmän kautta merkittävän osan tarvitsemistaan elintarvikkeista. Vuosittain yli 18 miljoonan ihmisen arvioidaan saavan siitä elintarvikeapua.

Yhteinen maatalouspolitiikka on eri uudistusten myötä muotoutunut paljon markkinasuuntautuneemmaksi, ja interventiovarastot ovat paljon aiempaa pienemmät. Järjestelmää tarkistettiin vuonna 2012 neuvoston kanssa käytyjen tiukkojen keskustelujen päätteeksi. Nykyään huomioon otetaan elintarvikkeiden ravintoarvoon liittyvät näkökohdat, ja tuotteita voidaan hankkia myös avoimilta markkinoilta. Järjestelmässä voidaan nyt jakaa esimerkiksi hedelmä- ja vihannessäilykkeitä, säilöttyä naudanlihaa ja säilyketonnikalaa. Vuoden 2013 ohjelmassa tavaraa ei juurikaan hankita julkisista interventiovarastoista.

Komissio on ehdottanut, että EU:n vähävaraisimmille suunnatun avun rahoitusta jatketaan ja että sille varataan vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä seitsemän vuoden ajaksi 2,5 miljardia euroa. Elintarvikeapujärjestelmä siirretään EU:n talousarvion otsakkeeseen I, missä se palvelee paremmin Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvaa EU:n köyhyyden vähentämisen tavoitetta. Komissio laatii parhaillaan konkreettisia ehdotuksia uudeksi ohjelmaksi, jota toteutetaan koheesiopolitiikan puitteissa. Ehdotukset julkaistaneen 23. lokakuuta.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

LIITE:

VUOTUINEN JAKELUSUUNNITELMA VUODEKSI 2013

Kokonaismäärärahojen jakautuminen jäsenvaltioittain (euroa)

Jäsenvaltio

Määrä

Belgia

12 020 447

Bulgaria

19 093 054

Tšekki

183 869

Viro

2 421 256

Irlanti

2 597 813

Kreikka

22 017 677

Espanja

85 618 342

Ranska

71 367 188

Italia

98 269 857

Latvia

5 208 791

Liettua

7 866 396

Luxemburg

171 704

Unkari

13 951 019

Malta

548 475

Puola

76 924 105

Portugali

19 517 541

Romania

55 880 716

Slovenia

2 588 445

Suomi

3 753 305

Yhteensä

500 000 000


Side Bar