Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 октомври 2012 г.

Европа отделя 500 милиона евро по програмата за храна за най-нуждаещите се лица през 2013 г.

Днес Управителният комитет на ООП одобри отделянето на средства от ЕС по програмата за най-нуждаещите се лица за 2013 г. Очаква се, че повече от 18 милиона души в 19 държави от ЕС ще се възползват от наличните 500 милиона евро, предназначени за най-нуждаещите се лица. Догодина схемата ще се прилага за последен път в настоящата си форма, т.е. с финансиране от ОСП. Предвидено е под ръководството на европейския комисар по социалните въпроси Ласло Андор по-късно този месец да бъдат представени нови предложения за по-широка и гъвкава схема, която е по-тясно свързана с политиката за социално сближаване.

„Можем да се гордеем с постигнатото от схемата през изминалите години, но сега е време да помислим как най-добре да продължим да откликваме на потребностите на най-нуждаещите се“, заяви днес комисарят по въпросите на селското стопанство Дачиан Чолош.

„Вярваме, че тази политика е важна за ЕС, особено в настоящите времена на икономически затруднения. Очаква се догодина от схемата да се възползват около 18 милиона души. Затова в своя проектобюджет за периода 2014—2020 г. Комисията предложи да се заделят 2,5 милиарда евро за приемник на настоящата схема за подпомагане на най-нуждаещите се. Тъй като подобна мярка се вписва по-добре в целите на ЕС за намаляване на бедността, финансирането е предвидено в рамките на политиката за социално сближаване (раздел 1), а не както досега в ОСП. Скоро комисар Ласло Андор ще излезе с предложения за схемата след 2013 г.“

Контекст

Програмата на ЕС за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Общността бе въведена през декември 1987 г., когато Съветът прие правилата за отпускане на публични интервенционни запаси от земеделски продукти на държавите членки, които желаят да ги използват като хранителни помощи за най-нуждаещите се лица в Съюза. С течение на времето схемата се превърна във важен източник на запаси за организации, работещи в пряк контакт с най-бедните хора в нашето общество. Смята се, че всяка година повече от 18 милиона души се възползват от хранителната помощ, разпределяна чрез схемата.

Последователните реформи доведоха до по-пазарно ориентиране на общата селскостопанска политика и много по-ниски равнища на интервенционните запаси. В резултат на това през 2012 г. след дълги спорове в Съвета схемата най-после бе преработена. Бяха въведени мерки, свързани с хранителни критерии, за да се улесни достъпът до продукти от отворения пазар, в резултат на което вече могат да бъдат включени консервирани плодове, зеленчуци, говеждо месо и риба тон. По програмата за 2013 г. на практика не съществуват запаси, които ще бъдат осигурявани от публичните интервенционни складове.

Що се отнася до бъдещето на схемата, в своето предложение за многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. Комисията предложи да се предостави бюджет в размер на 2,5 милиарда евро за 7-годишния период, за да се продължи финансирането на помощта от ЕС за най-нуждаещите се лица. Предвижда се средствата да бъдат предоставени по раздел І на бюджета на Съюза, където се вписват по-добре в целта за намаляване на бедността, формулирана в стратегията „Европа 2020“. В момента Комисията разработва конкретни предложения относно бъдещата програма в рамките на политиката за социално сближаване, които ще бъдат публикувани на 23 октомври.

За повече информация:

  • Документи и повече информация относно програмата за предоставяне на храна на най-нуждаещите се са публикувани на http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm

  • Приложение: Общ размер на наличните финансови ресурси за изпълнение на плана за 2013 г.

За контакти:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ЗА 2013 г.

Общ размер на финансовите ресурси по държави членки (в EUR)

Държава членка

Сума

Белгия

12 020 447

България

19 093 054

Чешка република

183 869

Естония

2 421 256

Ирландия

2 597 813

Гърция

22 017 677

Испания

85 618 342

Франция

71 367 188

Италия

98 269 857

Латвия

5 208 791

Литва

7 866 396

Люксембург

171 704

Унгария

13 951 019

Малта

548 475

Полша

76 924 105

Португалия

19 517 541

Румъния

55 880 716

Словения

2 588 445

Финландия

3 753 305

Общо

500 000 000


Side Bar