Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 11 d., Briuselis

Dešimtmetį švenčiančio „Bendro Europos dangaus“ projekto įgyvendinimas stringa

Bendro Europos dangaus – projekto, kuriuo siekiama sukurti bendrą Europos oro erdvę ir taip trigubai padidinti pajėgumus bei perpus sumažinti skrydžių sąnaudas – įgyvendinimas stringa. Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas šiandien paskelbė ketinąs 2013 m. pavasarį pateikti naujus teisės aktų pasiūlymus, kad projektas būtų įgyvendinamas sparčiau, ir imtis visų įmanomų vykdymo užtikrinimo priemonių, prireikus – netgi pažeidimo nagrinėjimo procedūrų.

Neefektyvus suskaidytos Europos oro erdvės valdymas kasmet papildomai atsieina beveik 5 mlrd. eurų. Dėl oro erdvės suskaidymo skrydžiai vidutiniškai pailgėja 42 km, taigi didėja degalų sąnaudos ir išmetama daugiau teršalų, tenka mokėti daugiau brangių naudotojo rinkliavų ir daugėja vėlavimų. JAV valdo tokio pat dydžio oro erdvę, kurioje oro eismas intensyvesnis, tačiau jos oro erdvės valdymo sąnaudos beveik perpus mažesnės.

Kalbėdamas aukšto lygio konferencijoje „Bendras Europos dangus. Laikas veikti“ Limasolyje (Kipras) Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Aš visada teigiau, kad man aktualiausias aviacijos klausimas yra Bendras Europos dangus. Projektas pernelyg svarbus, kad jam leistume žlugti. Mūsų rezultatai labai atsilieka nuo pirminio užmojo. Praėjus daugiau nei 10 metų, pamatinės problemos liko tos pačios, dėl mažoko pajėgumo gali kilti perdėm brangi neigiamo poveikio saugai grėsmė. Matyti pokyčių ženklų, tačiau apskritai pažanga pernelyg lėta ir menka. Reikia ieškoti kitų sprendimų ir sparčiai juos taikyti. Susiskaidymas pagal valstybių sienas gerokai per didelis. Žadėti patobulinimai neįgyvendinti.“

2012 m. yra lemiami metai Bendro Europos dangaus projektui – turi būti atlikti 4 pagrindiniai veiksmai, kurių vienas – 2012 m. gruodžio mėn. planuojama pradėti 9 funkcinių oro erdvės blokų veiklą. Komisijos pirmininko pavaduotojas įspėjo, kad toliau judant panašiu tempu Europa bendros erdvės neturės dar ilgai. Jis nurodė, kad, pavyzdžiui, kuriant funkcinius oro erdvės blokus, „reikia užtikrinti, kad jų pridėtinė nauda būtų tinkamo masto. Šiuo metu akivaizdu, kad jie mažai padės kurti integruotą ir nesuskaidytą oro erdvę ar apskritai nepadės.“ Jis paskelbė, kad siekdama reikiamos pažangos Komisija visapusiškai panaudos turimas vykdymo užtikrinimo priemones, o prireikus imsis pažeidimo nagrinėjimo procedūrų.

Be to, 2013 m. pavasarį Komisija pateiks pasiūlymus, kuriais būtų sustiprinta galiojanti Bendro Europos dangaus teisinė sistema ir paspartintas reformų tempas. Pasiūlymuose bus numatytos priemonės, kuriomis būtų stiprinama:

1. Veiklos rezultatų planas. Esminis Bendro Europos dangaus uždavinys yra vykdyti veiklos rezultatų planą, kad padidėtų Europos oro uostų pajėgumas ir sumažėtų sąnaudos. Kad projektas būtų sėkmingas, tuos rezultatus pasiekti būtina.

2012 m. liepos mėn. Komisija patvirtino nacionalinius planus, kuriais 2012–2014 m. būtų sumažintos sąnaudos ir padidintas pajėgumas. Komisija ketina žymiai padidinti tikslinių rezultatų reikalavimus 2015–2019 m. laikotarpiui. Be to, pasiūlymais dėl Bendro Europos dangaus, kurie bus pateikti 2013 m., Komisijai bus suteiktos visos reikiamos galios iš valstybių narių ir funkciniai oro erdvės blokų reikalauti pasiekti sutartuosius tikslinius rodiklius, be to, bus sustiprintas veiklos rezultatų peržiūros įstaigos nepriklausomumas.

2. 9 funkciniai oro erdvės blokai (FOEB) jau kuriami. Komisija pateiks pasiūlymus, kuriais būtų užtikrinta, kad šie regioniniai skrydžių valdymo blokai padėtų pasiekti konkrečių veiklos patobulinimų. Bus reikalaujama parengti FOEB lygmens strateginius ir veiklos planus.   FOEB negali egzistuoti tik popieriuje – turi būti nedelsiant pasiekti konkretūs veiklos rezultatai.

3. Europos tinklo valdytojas. Komisija sustiprins tinklo valdytojo įgaliojimus, ypač tam, kad jis galėtų imtis labiau centralizuotų Europos masto funkcijų, pavyzdžiui, susijusių su oro erdvės suskirstymu, įskaitant maršrutų planavimą. Tai padės labiau padidinti tinklo efektyvumą.

4. Tolesnė oro navigacijos paslaugų teikimo reforma. Komisija pasiūlys labiau orientuotis į pagrindines užduotis ir kartu leisti paslaugų teikėjams skelbti konkursus dėl pagalbinių paslaugų teikimo. Ji taip pat pasiūlys juos labiau atskirti nuo nacionalinių reguliavimo institucijų.

Visa tai priklausys nuo SESAR („Bendro Europos dangaus“ technologinės programos) diegimo sėkmės. Komisija netrukus Tarybai ir Parlamentui pateiks pasiūlymus dėl valdymo ir finansavimo schemų.

Bendras Europos dangus yra pavyzdinė Europos iniciatyva, kuria reformuojama Europos skrydžių valdymo kontrolės sistema, kad būtų patenkinti būsimi pajėgumų ir saugos poreikiai. Remiantis praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje pateiktomis iniciatyvomis, 2004 m. priimtas pirmasis BED teisės aktų rinkinys, o 2009 m. – antrasis rinkinys.

Visiškai įgyvendinus BED:

  • dešimteriopai pagerės sauga;

  • trigubai padidės oro erdvės pajėgumas;

  • skrydžių valdymo sąnaudos sumažės 50 proc.;

  • poveikis aplinkai sumažės 10 proc.

Tolesni veiksmai

2013 m. pavasarį Komisija pateiks naujus BED teisės aktų pasiūlymus. Kad tie pasiūlymai įgytų teisinę galią, juos turės patvirtinti valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2011/11/ses_en.htm

MEMO/12/774; SPEECH/12/711

Asmenys ryšiams :

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

Bendras Europos dangus. Pagrindiniai faktai ir skaičiai

Europos oro erdvė ir oro uostai gali tapti perpildyti. Jau dabar kasmet daugiau kaip 440 Europos oro uostų aptarnauja maždaug 1,4 mlrd. keleivių. Kasdien Europoje vykdoma maždaug 27 000 kontroliuojamų skrydžių, o per metus jų susidaro 10 milijonų. 80 proc. skrydžių vykdomi virš Europos Sąjungos teritorijos.

Šiuo metu Europos oro transporto sektorius tvarkosi kompetentingai, tačiau tikimasi, kad įprastinėmis ekonominėmis sąlygomis kasmet skrydžių daugės iki 5 proc., tad 2030 m. tų skrydžių bus beveik 17 milijonų. 2030 m. Europos dangų raižys tiek pat lėktuvų, kiek šiuo metu Pekine gyvena žmonių.

Nesiimant priemonių, įsivyrautų chaosas. Europai tektų ne tik nepatenkinti didelės dalies potencialios paklausos, bet ir kiltų neregėto masto skrydžių vėlavimo ir atšaukimo grėsmė. Nesiimant priemonių, iki 2050 m. sumažėjusio oro erdvės pralaidumo sąnaudos padidėtų maždaug 50  proc.

Pagrindinė problema – Europos skrydžių valdymo sistemos yra susiskaidžiusios ir neefektyvios.

Europos oro erdvė tebėra suskaidyta: jai valdyti naudojamos 27 nacionalinės skrydžių valdymo sistemos, skrydžių valdymo paslaugas teikia maždaug 60 skrydžių centrų, o pati oro erdvė padalyta į daugiau nei 650 sektorių. Tai reiškia, kad oro erdvės ribos šiuo metu atitinka valstybių sienas ir dėl to skrydžių dažnai negalima vykdyti tiesia linija. Dėl oro erdvės suskaidymo Europoje orlaiviai skrenda vidutiniškai 42 km ilgesnį atstumą nei būtina. Tai reiškia ilgesnę skrydžių trukmę, vėlavimą, didesnį kuro suvartojimą ir CO2 išmetimą.

Be to, dabar naudojamos skrydžių valdymo technologijos sukurtos praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje ir jau neatitinka šiuolaikinių standartų.

Neefektyvus suskaidytos Europos oro erdvės valdymas kasmet papildomai atsieina beveik 5 mlrd. eurų. Mokėti už šias sąnaudas tenka verslui ir keleiviams. Dabar vidutiniškai 6–12 proc. bilietų kainos sudaro skrydžio valdymo išlaidos.

JAV skrydžių valdymo sistema dukart našesnė už ES: ji valdo dvigubai daugiau skrydžių, nors jos sąnaudos panašios, o skrydžių valdymo centrų JAV turi triskart mažiau nei ES.

Tokiomis aplinkybėmis praėjusio šimtmečio paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje buvo parengti Bendro Europos dangaus kūrimo pasiūlymai, pagal kuriuos būtų pašalintos nacionalinės ribos oro erdvėje ir sukurta bendra Europos oro erdvė siekiant:

a) dešimteriopai pagerinti saugą;

b) patrigubinti oro erdvės pajėgumą;

c) sumažinti oro eismo valdymo sąnaudas 50 proc.;

d) sumažinti poveikį aplinkai 10 proc.


Side Bar