Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 oktober 2012

Detaljhandlare vidtar åtgärder för att förhindra att livsmedel slängs i onödan

Livsmedelshandlare åtog sig idag att vidta frivilliga åtgärder för att förhindra att livsmedel slängs i onödan. Vid gårdagens detaljhandelsforum i Bryssel bekräftade de att de är fortsatt övertygade om behovet att lägga om kursen i riktning mot en resurssnål ekonomi, trots det besvärliga ekonomiska läget. Vid en genomgång av de hållbarhetsmål som handlarna själva ställt upp inom olika nyckelområden under de gångna åren, som exempelvis att sälja mer färska grönsaker, konstaterade de att stora framsteg har gjorts.

Ledamoten av kommissionen med ansvar för miljöfrågor, Janez Potočnik, säger: ”Att livsmedel slängs i onödan är dålig ekonomi och dålig moral. Därför har kommissionen föresatt sig att senast till 2020 halvera slöseriet med livsmedel. Detaljhandlare spelar roll i det avgörande ögonblick då konsumenter fattar sina inköpsbeslut. De har en väsentlig roll, faktiskt ett ansvar, för att vägleda konsumenter att göra mer hållbara val. Detaljhandlare bör gå i bräschen för att skapa en grön ekonomi genom progressiva insatser som går utöver de lättförtjänta poängen. Idag ser vi att de tar ett stort steg i rätt riktning genom att inrikta ansträngningarna på slöseriet med livsmedel.”

”Vi som representerar de största europeiska detaljhandlarna kommer att fortsatt vara innovativa i den globala skala som krävs för att garantera en grönare ekonomi. Vår ambition är att nå fram till ett gemensamt synsätt vad gäller våra produkters miljöpåverkan. Vi kommer på så sätt förbättra utbudskedjan och ännu effektivare informera våra kunder om våra produkters hållbarhet” kommenterar Dick Boer, ordförande i de europeiska detaljhandlarnas rundabordskonferens (ERRT).

”Dessa exempel understryker att detaljhandeln, trots krisen, stöder kunderna i övergången till mer hållbara livsstilar. Utmaningen för detaljhandeln är att göra det hållbara valet till det lätta valet för konsumenterna, och vi kommer, närhelst möjligt, att följa med dem på vägen” säger Dame Lucy Neville-Rolf, ordförande i EuroCommerce.

Detaljhandlare som ingår i forumet förbinder sig att med specifika insatser på miljöområdet bidra till hållbar konsumtion och effektiv resursanvändning. Antalet miljöåtaganden har på ett år ökat med 30 % till drygt 500 och kan indelas i tre kategorier (”vad vi säljer”, ”hur vi säljer” och ”information om det vi säljer").

I år presenterade 19 medlemmar i detaljhandelsforumet sina egna initiativ för att förhindra att livsmedel slängs i onödan och de lovade att driva kampanjer mot slöseri med livsmedel och för att förebygga och minska slöseriet med livsmedel. Detta initiativ kommer att komplettera den relevanta EU-politiken på avfallsområdet, enligt vad som fastställs i färdplanen för ett resurseffektivt Europa. Exempelvis att fram till 2020 halvera ätbart livsmedelsspill, göra avfall till en resurs och nästan helt avskaffa deponering på avfallsupplag. Undertecknare av initiativet kommer att rapportera om de resultat som uppnåtts vid detaljhandelsforumets kommande möten.

De åtaganden som forumets medlemmar har gjort är alltmer inriktade på att se till att det finns mer ekologiskt hållbara produkter på detaljhandlarnas hyllor, till exempel fisk och skaldjur som inte utgör utrotningshotade arter, miljövänligt framställda textilier, ekologiska och rättvisemärkta produkter och certifierade trä- och pappersprodukter. Ett antal goda exempel på bästa praxis har framhävts på det årliga evenemanget 2012. Exempelvis IKEA försäkrade att så mycket som 86 % av livsmedelsspillet i butikerna återvinns och har utvecklat ekologiskt hållbara bomullstillverkningsprojekt i leverantörsländer som omfattar 100 000 lantbrukare. C&A har på tre år fördubblat försäljningen av ekologisk bomull till 32 miljoner plagg förra året. Många detaljhandlare har utökat utbudet av fisk från hållbara bestånd, exempelvis Metro-koncernen, medan REWE-koncernen gav detaljerad information till konsumenter kring den mycket känsliga frågan om bekämpningsmedelsrester på frukt och grönsaker.

Bakgrund

Detaljhandlarforumet startade i mars 2009 som en frivillig plattform för flera intressentgrupper. Medlemskap är öppet för alla detaljhandlare som vill ansluta sig till detaljhandlarnas miljöåtgärdsprogam, Retailers' Environmental Action Programme (REAP) liksom för det civila samhällets organisationer. Forumet upprättades för att underlätta dialogen mellan Europeiska kommissionen, detaljhandlare och nyckelintressenter, i syfte att uppnå en bättre förståelse för de praktiska åtgärder som krävs för att främja en hållbar konsumtion.

För ytterligare information hänvisas till:

The Retail Forum (detaljhandlarforumet):

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Roadmap to a Resource Efficient Europe (färdplanen för ett resurseffektivt Europa):

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar