Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. oktobra 2012

Trgovci na drobno sprejeli ukrepe za preprečevanje metanja hrane v smeti

Trgovci na drobno so se zavezali, da bodo sprejeli prostovoljne ukrepe na področju preprečevanja nastanka odpadkov, zlasti živilskih. Včeraj so na forumu trgovcev na drobno v Bruslju ponovno izrazili svoje stališče, da je treba preiti na gospodarstvo, ki bo gospodarno z viri, ne glede na ne ravno obetajoč gospodarski položaj. Ob pregledu ciljev glede trajnosti, ki so si jih v zadnjih letih zadali na ključnih področjih, kot je na primer prodaja okolju prijaznih izdelkov, so opazili viden napredek.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Zavreči hrano je slabo tako z gospodarskega kot tudi moralnega vidika. Zato se je Komisija namenila prepoloviti živilske odpadke do leta 2020. Trgovci na drobno se v tem načrtu pojavijo ob zelo pomembnem času, namreč v trenutku, ko se potrošniki odločajo o nakupu. Imajo ključno vlogo, oziroma celo odgovornost, da potrošnike usmerjajo k bolj trajnostnim odločitvam pri nakupu. Trgovci na drobno bi morali prevzeti vodilno vlogo pri ustvarjanju zelenega gospodarstva s sprejemanjem naprednih ukrepov, četudi se njihova izvedba izkaže za trd oreh. Danes so naredili velik korak v pravo smer, in sicer v smer zmanjševanja živilskih odpadkov.“

„Kot največji evropski trgovci na drobno bomo še naprej uvajali novosti na svetovni ravni, potrebne za zagotavljanje okolju prijaznejšega gospodarstva. Naš cilj je doseči en sam skupni pristop glede okoljskega odtisa izdelkov. To pomeni, da si bomo prizadevali za izboljšano delovanje oskrbovalne verige in še bolj učinkovito komunikacijo z našimi strankami v zvezi s trajnostjo izdelkov,“ je dejal predsednik evropske maloprodajne organizacije Dick Boer.

„Ti primeri nazorno kažejo, da trgovci na drobno klub krizi potrošnike spodbujajo pri prehodu na bolj trajnosten način življenja. Izziv pred vrati trgovcev na drobno je potrošnikom približati trajnostne izdelke do te mere, da bodo ti pri nakupu zanje prva izbira, mi pa jih bomo pri tem spremljali, kadar bo to mogoče,“ je povedala predsednica združenja EuroCommerce Lucy Neville-Rolfe.

Trgovci na drobno, ki sodelujejo v forumu, so zavezani k izvajanju določenih okoljskih ukrepov, da bi prispevali k trajnostni porabi in gospodarnemu ravnanju z viri. Število okoljskih zavez je v enem letu naraslo za 30 % na več kot 500, razdeljene pa so v 3 kategorije („kaj prodajamo“, „kako prodajamo“ in „komunikacija“).

Letos je 19 članov foruma trgovcev na drobno predstavilo svoje pobude glede odpadkov in se zavezalo k vodenju kampanj za ozaveščanje v zvezi z odpadki ter preprečevanjem in zmanjšanjem živilskih odpadkov. Ta pobuda bo dopolnjevala zadevne politike EU na področju odpadkov, ki so določene v Časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri. Zajema na primer prepolovitev živilskih odpadkov do leta 2020, uporabo odpadkov kot vir in praktično odpravo odlaganja odpadkov na odlagališča. Podpisniki pobude bodo o doseženih rezultatih poročali na naslednjih srečanjih foruma trgovcev na drobno.

Zaveze, ki so jih sprejeli člani foruma, so vse bolj osredotočene na ponujanje bolj trajnostnih izdelkov na prodajnih policah, kot so na primer trajnostna morska hrana, tekstilni izdelki, organski izdelki in izdelki pravične trgovine ter certificiran les in papir. Na vsakoletnem srečanju leta 2012 so bili poudarjeni številni dosežki na področju najboljših praks. IKEA je na primer zagotovila, da se do 86 % odpadkov trgovine reciklira, poleg tega je v državah, ki jo oskrbujejo z materiali, začela izvajati trajnostne bombažne projekte, ki zajemajo 100 000 kmetov. Veriga C&A je svojo prodajo organskega bombaža v treh letih podvojila, tako da je lani znašala 32 milijonov prodanih kosov. Številni trgovci na drobno so razširili ponudbo rib iz trajnostnih virov, kot na primer Metro Group, medtem ko je REWE Group potrošnike seznanil s podrobnimi podatki na zelo občutljivo temo ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi.

Ozadje

Forum trgovcev na drobno je začel z delovanjem marca 2009 kot prostovoljna platforma več zainteresiranih strani. Člani lahko postanejo vsi trgovci na drobno, ki se pridružijo okoljskemu akcijskemu programu trgovcev na drobno (Retailers' Environmental Action Programme – REAP), in tudi organizacije civilne družbe. Vzpostavljen je bil za spodbujanje dialoga med Evropsko komisijo, trgovci na drobno in ključnimi zainteresiranimi stranmi, da bi se oblikovalo boljše razumevanje praktičnih ukrepov, ki so potrebni za pospeševanje trajnostne porabe.

Dodatne informacije:

Forum trgovcev na drobno:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar