Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 10 października 2012 r.

Zapobieganie marnotrawieniu żywności – nowe działania sprzedawców detalicznych

Detaliści zobowiązali się do dobrowolnych działań mających zapobiec powstawaniu odpadów, w szczególności odpadów żywnościowych. Podczas wczorajszego forum detalistów w Brukseli przedstawiciele branży detalicznej potwierdzili, iż mimo trudnej sytuacji gospodarczej nadal uznają konieczność zmiany w kierunku gospodarki efektywnej pod względem wykorzystania zasobów. Sprzedawcy detaliczni, patrząc z perspektywy czasu na cele zrównoważonego rozwoju, które sobie wcześniej wyznaczyli, odnotowali znaczące postępy.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Marnotrawienie żywności jest złe zarówno z gospodarczego, jak i moralnego punktu widzenia. Dlatego Komisja postanowiła do 2020 r. zmniejszyć o połowę ilość odpadów żywnościowych nadających się do spożycia. Detaliści pojawiają się w kluczowym momencie: gdy konsumenci podejmują decyzję o zakupie produktu. Ich rola, a właściwie odpowiedzialność, polega na pomocy kupującym w dokonaniu bardziej zrównoważonego wyboru. Detaliści powinni stanowić awangardę w tworzeniu zielonej gospodarki poprzez postępowe działania wykraczające poza szukanie łatwego zarobku. Walka z marnotrawieniem żywności jest krokiem w dobrym kierunku.”

„Jako najwięksi europejscy detaliści będziemy nadal wprowadzać innowacje na skalę globalną; jest to niezbędne do funkcjonowania zielonej gospodarki. Naszym celem jest wypracowanie wspólnego postępowania w kontekście wpływu poszczególnych produktów na środowisko naturalne. Chcemy zwiększyć efektywność łańcucha dostaw i jeszcze skuteczniej informować klientów o zrównoważonym charakterze produktów” – powiedział Dick Boer, przewodniczący europejskiego okrągłego stołu sprzedawców detalicznych (ERRT).

„Przykłady te pokazują, że mimo kryzysu sprzedawcy detaliczni wspierają konsumentów w dążeniu do ekologicznego stylu życia. Wyzwanie dla sektora detalicznego polega na tym, by ułatwić kupującym dokonanie zrównoważonego wyboru; tam, gdzie to możliwe, będziemy ich w tym wspierać” – powiedziała Dame Lucy Neville-Rolfe, przewodnicząca EuroCommerce.

Detaliści zrzeszeni w ramach forum zobowiązują się do przeprowadzenia konkretnych działań ekologicznych, które mają przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i do oszczędnego gospodarowania zasobami. Liczba zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska wzrosła w ciągu jednego roku o 30 proc.: jest ich obecnie ponad 500 w trzech kategoriach („co sprzedajemy”, „jak sprzedajemy” i „komunikacja").

W tym roku członkowie 19. forum detalistów przedstawili własną inicjatywę dotyczącą odpadów, zobowiązali się do prowadzenia kampanii informacyjnych na temat ograniczania ilości odpadów i odpadów żywnościowych i zapobiegania ich powstawaniu. Inicjatywa ta będzie uzupełniać politykę unijną dotyczącą odpadów zgodnie z Planem działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów. Niektóre elementy tego planu to zmniejszenie do 2020 r. ilości odpadów żywnościowych nadających się do spożycia o połowę, wykorzystanie odpadów jako źródła zasobów oraz wyeliminowanie składowisk odpadów. Sygnatariusze inicjatywy zdadzą sprawozdanie z osiągniętych rezultatów podczas przyszłych spotkań forum detalistów.

Zobowiązania podjęte przez członków forum w jeszcze większym stopniu niż dotychczas opierają się na dostarczaniu na półki sklepowe produktów wytworzonych w sposób zrównoważony, m.in. owoców morza, tekstyliów, produktów ekologicznych i pochodzących ze sprawiedliwego handlu oraz drewna i papieru pochodzących z certyfikowanych źródeł. Podczas tegorocznego spotkania podkreślono też szereg osiągnięć w zakresie najlepszych praktyk. IKEA zadbała o to, by 86 proc. odpadów ze sklepów podlegało recyklingowi, i opracowała projekty związane z bawełną wyprodukowaną w sposób zrównoważony; bierze w nich udział 100 000 rolników z krajów, z których pochodzą dostawy tego surowca. Sieć C&A w ciągu 3 lat podwoiła sprzedaż bawełny ekologicznej – w ubiegłym roku były to 32 miliony sztuk odzieży. Wielu detalistów, w tym m.in. Metro Group, poszerzyło asortyment ryb pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Koncern REWE Group udostępnił konsumentom szczegółowe informacje na temat delikatnej kwestii pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

Kontekst

Forum detalistów powstało w marcu 2009 r. jako dobrowolna platforma skupiająca wiele zainteresowanych stron. Jego członkami mogą być wszyscy detaliści, którzy przystąpili do programu działań w zakresie środowiska - Retailers' Environmental Action Programme (REAP), oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Założono je w celu ułatwienia dialogu pomiędzy Komisją Europejską, detalistami i głównymi zainteresowanymi podmiotami, aby lepiej zrozumieć praktyczne środki konieczne do propagowania zrównoważonej konsumpcji.

Dodatkowe informacje:

Forum detalistów:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Plan działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar