Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 10. oktobris

Mazumtirgotāji rīkojas: nost ar pārtikas atkritumiem!

Mazumtirgotāji ir apņēmušies brīvprātīgi iesaistīties atkritumu — un it īpaši pārtikas atkritumu — novēršanā. Vakar Mazumtirdzniecības forumā Briselē viņi no jauna apliecināja, ka, neraugoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, ir jāturpina virzība uz resursefektīvu ekonomiku. Atskatoties uz iepriekšējos gados paveikto un samērojot to ar galvenajiem pašu izvirzītajiem ilgtspējības mērķiem, piemēram, "pārdot vairāk videi nekaitīgu produktu", jāteic, ka panākumi ir vērā ņemami.

Vides komisārs Janess Potočniks to komentē šādi: "Pārtikas atkritumi ir slikti gan no ekonomiskā, gan no morālā viedokļa. Tāpēc Komisija ir apņēmusies līdz 2020. gadam divkārt samazināt atkritumos nonākušās pārtikas daudzumu. Mazumtirgotāji uz spēles laukuma uznāk izšķirīgajā brīdī, kad patērētājs piepilda savu iepirkumu grozu. Viņi spēj ietekmēt patērētāja izvēli un zināmā mērā ir pat atbildīgi par to, lai šī izvēle būtu, cik iespējams, ilgtspējīga. Mazumtirgotājiem būtu jākļūst par zaļās ekonomikas vēstnešiem un jāiet tālāk par vienkāršiem risinājumiem ar tūlītēju rezultātu. Šodien mēs redzam, ka, pievēršoties jautājumam par pārtikas atkritumiem, ir sperts plats solis pareizajā virzienā.”

„Būdami lielākie Eiropas mazumtirgotāji, mēs turpināsim pasaules mērogā meklēt un ieviest jauninājumus, kas vajadzīgi, lai iedzīvinātu zaļo ekonomiku. Mūsu mērķis ir panākt vienotu pieeju attiecībā uz produktu ekoloģisko pēdu. Tas savukārt mums ļaus uzlabot produktu piegādes ķēdes darbību un pārliecinošāk komunicēt mūsu pircējiem produktu ilgtspējības ideju," saka Eiropas Mazumtirgotāju apaļā galda (ERRT) priekšsēdētājs Diks Boers.

„Šie piemēri liecina par to, ka, neraugoties uz krīzi, mazumtirgotāji iedvesmo patērētājus ilgtspējīgākam dzīvesveidam. Mazumtirdzniecības grūtais uzdevums ir izdarīt tā, lai ilgtspējīga izvēle kļūtu par patērētājam vieglāko izvēli. Ciktāl iespējams, mēs viņus šajā ceļā pavadīsim,” tā savukārt apvienības EuroCommerce priekšsēdētāja, Britu impērijas ordeņa kavaliere Lūsija Nevila–Rolfa.

Mazumtirdzniecības foruma dalībnieki apņemas vides jomā darboties konkrētā veidā, kas veicina ilgtspējīgu patēriņu un resursefektivitāti. Šādu konkrētu apņemšanos skaits trijās kategorijās (ko pārdodam, kā pārdodam un kā sazināmies ar pircēju) gada laikā ir pieaudzis par 30 %, un nu tas ir vairāk nekā 500.

Šogad 19 Mazumtirdzniecības foruma dalībnieki paši nāca klajā ar iniciatīvu par atkritumiem, apņemoties īstenot informatīvu kampaņu par atkritumu un pārtikas atkritumu novēršanu un to daudzuma samazināšanu. Šī iniciatīva papildinās ES rīcībpolitikas par atkritumiem, kā izklāstīts ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā, piemēram, līdz 2020. gadam divkārt samazināt atkritumos izmestās pārtikas daudzumu, padarīt atkritumus par resursiem un faktiski izbeigt atkritumu apglabāšanu poligonos. Par rezultātiem iniciatīvas parakstītāji ziņos turpmākajās Mazumtirdzniecības foruma sanāksmēs.

Foruma dalībnieku apņemšanās aizvien biežāk ir vērstas uz to, lai veikalu plauktos būtu plašāka ilgtspējīgu preču izvēle, piemēram, ilgtspējīgi iegūti jūras produkti, tekstilizstrādājumi, bioloģiskie un godīgas tirdzniecības produkti un sertificēta koksne un papīrs. Gadskārtējā pasākumā 2012. gadā godināja vairākus labākās prakses paraugus. Piemēram, mēbeļu tirgotājs IKEA ir nodrošinājis, ka līdz pat 86 % veikala atkritumu tiek pārstrādāti, un savās piegādātājvalstīs īsteno "ilgtspējīgās kokvilnas" projektus, kas aptver 100 000 kokvilnas audzētāju. Apģērbu tirgotājs C&A trīs gadu laikā ir dubultojis bioloģiskās kokvilnas izstrādājumu pārdošanu, kas pagājušajā gadā bija 32 miljoni vienību. Citi mazumtirgotāji ir paplašinājuši ilgtspējīgi iegūto zvejas produktu piedāvājumu (Metro Group) un snieguši patērētājiem sīkas ziņas kutelīgajā jautājumā par pesticīdu atliekām augļos un dārzeņos (REWE Group).

Priekšvēsture

Mazumtirdzniecības forums — nosacīta programmiska platforma, kur brīvprātīgi pulcējas ieinteresētās aprindas,— tika izveidots 2009. gada martā. Piedalīties šajā forumā var jebkurš mazumtirgotājs, kas pievienojas Mazumtirgotāju vides rīcības programmai (REAP), un arī sabiedriskās organizācijas. Forumu izveidoja, lai sekmētu dialogu starp Eiropas Komisiju, mazumtirgotājiem un galvenajām ieinteresētajām aprindām un labāk izprastu to, kādi praktiski pasākumi vajadzīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu patēriņu.

Papildu informācija

Mazumtirdzniecības forums:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar