Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. lokakuuta 2012

Vähittäiskauppiaat pyrkivät ehkäisemään elintarvikejätettä

Vähittäiskauppiaat ovat sitoutuneet toteuttamaan vapaaehtoisia toimia jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi ja erityisesti vähentämään elintarvikejätettä. Eilen Brysselissä pidetyssä vähittäiskaupan foorumissa vähittäiskauppiaat korostivat edelleen, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta on siirryttävä kohti resurssitehokasta taloutta. Vähittäiskauppiaat ovat asettaneet itselleen monilla keskeisillä aloilla kestävän kehityksen tavoitteita, kuten ympäristöystävällisten tuotteiden myynnin lisääminen. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty hyvin.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi: "Elintarvikkeiden haaskaus on sekä moraalisesti että taloudellisesti huono vaihtoehto. Komissio pyrkiikin siihen, että syömäkelpoisen ruoan hävikki puolitetaan vuoteen 2020 mennessä. Vähittäiskauppiailla on ratkaiseva rooli hetkenä, jona kuluttajat tekevät ostopäätöksensä. Niillä on keskeinen rooli sekä vastuu kuluttajien valintojen ohjaamisessa kohti kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Vähittäiskauppiaiden olisi oltava edelläkävijöitä vihreän talouden luomisessa ja toteutettava vaiheittain toimia, jotka menevät kaikkein helpoimpia toimia pidemmälle. Olemme tänään nähneet vähittäiskauppiaiden ottavan suuren askelen oikeaan suuntaan eli elintarvikkeiden haaskauksen vähentämiseen."

“Suurimpina eurooppalaisina vähittäiskauppiaina pyrimme jatkossakin innovoimaan maailmanlaajuisessa mittakaavassa ympäristöystävällisemmän talouden varmistamiseksi. Tavoitteenamme on yhteinen lähestymistapa tuotteiden ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. Pyrimme parantamaan toimitusketjua ja tiedottamaan entistäkin tehokkaammin tuotteittemme kestävyydestä,” totesi Dick Boer, ERRT-verkoston (European Retail Round Table) puheenjohtaja.

“Nämä esimerkit osoittavat, että kriisistä huolimatta vähittäiskauppiaat tukevat kuluttajia niiden hakiessa kestävämpää elämäntyyliä. Vähittäiskauppiaiden haasteena on tehdä kestävästä valinnasta helppo valinta kuluttajille. Tuemme heitä tässä siltä osin kuin voimme”, totesi puolestaan EuroCommerce-järjestön puheenjohtaja Lucy Neville-Rolfe.

Foorumiin osallistuvat vähittäiskauppiaat ovat sitoutuneet laaja-alaisiin ympäristöä koskeviin erityistoimiin, joiden tarkoituksena on lisätä kestävää kulutusta ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Ympäristöä koskevien sitoumusten määrä on kasvanut yhdessä vuodessa 30 prosenttia, ja sitoumuksia on nyt tehty yli 500 kolmessa luokassa (”mitä myymme”, ”miten myymme” ja "tiedotus”).

Tänä vuonna 19 foorumin jäsentä teki oman jätettä koskevan aloitteen. Ne sitoutuivat järjestämään kampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta jätteistä sekä elintarvikkeiden hävikin estämisestä ja vähentämisestä. Tällä aloitteella täydennetään jätteitä koskevia EU:n politiikkoja resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on esimerkiksi syömäkelpoisen ruoan hävikin puolittaminen vuoteen 2020 mennessä. Näin jätteestä tulee resurssi ja jätteen sijoittaminen kaatopaikalle käytännöllisesti katsoen loppuu. Aloitteen allekirjoittajat raportoivat saavutetuista tuloksista vähittäiskaupan foorumin tulevissa kokouksissa.

Foorumin jäsenten tekemät sitoumukset liittyvät yhä useammin kestävämpiin tuotteisiin, kuten kestävämpiin kala- ja äyriäisruokiin, tekstiileihin, luomutuotteisiin ja reilun kaupan tuotteisiin sekä sertifioituun puuhun ja paperiin. Vuoden 2012 vuositapahtumassa tuotiin esiin useita parhaisiin käytäntöihin liittyviä tuloksia. Esimerkiksi IKEA on varmistanut, että jopa 86 prosenttia liikkeiden jätteistä kierrätetään, ja perustanut toimittajamaihin kestävän puuvillan hankkeita, joissa on mukana 100 000 viljelijää. C&A on kaksinkertaistanut luonnonmukaisesti tuotetun puuvillan myynnin kolmessa vuodessa, ja viime vuonna myytiin 32 miljoonaa siitä valmistettua vaatekappaletta. Monet vähittäiskauppiaat ovat laajentaneet kestävistä lähteistä peräisin olevaa kalavalikoimaa. Näin on tehnyt esimerkiksi Metro Group, kun taas REWE Group on antanut kuluttajille yksityiskohtaista tietoa varsin arkaluonteisesta asiasta eli torjunta-ainejäämistä hedelmissä ja vihanneksissa.

Tausta

Maaliskuussa 2009 perustettu vähittäiskauppafoorumi on sidosryhmäfoorumi, johon kuuluminen on vapaaehtoista. Foorumiin voivat osallistua kaikki vähittäiskaupan toimijat, jotka ovat liittyneet vähittäiskaupan ympäristöalan toimintaohjelmaan (REAP), sekä kansalaisjärjestöt. Foorumi tuo Euroopan komission, vähittäiskaupan toimijat ja tärkeimmät sidosryhmät yhteen keskustelemaan siitä, millaisia käytännön toimia kestävän kulutuksen edistämiseen tarvitaan.

Lisätietoja:

Vähittäiskauppafoorumi:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelma:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar