Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. oktoober 2012

Jaemüüjad võtavad meetmeid toidujäätmete tekkimise vältimiseks

Jaemüüjad on kohustunud võtma vabatahtlikke meetmeid selleks, et vältida jäätmete, eelkõige toidujäätmete tekkimist. Eile Brüsselis toimunud jaemüügifoorumil kinnitasid nad endiselt oma veendumust, et hoolimata raskest majanduslikust olukorrast on vaja üle minna ressursitõhusale majandusele. Jaemüüjad andsid teada olulistest edusammudest, mis nad olid teinud eelmistel aastatel, täitmaks iseenda jaoks seatud eesmärke säästva arengu peamistes valdkondades (nt mahetoodete suurem müük).

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Toidujäätmete tekkimine on negatiivne nähtus nii majanduslikus kui moraalses mõttes. Seepärast on komisjon seadnud eesmärgi vähendada 2020. aastaks toidujäätmete tekkimist poole võrra. Jaemüüjad tulevad mängu sel hetkel, kui tarbijad otsustavad, mida osta. Neil on täita oluline ja tõeliselt vastutusrikas osa: suunata tarbijaid tegema säästvaid valikuid. Jaemüüjad peaksid olema keskkonnasäästliku majanduse loomise esirinnas ja võtma edumeelseid meetmeid, millega saavutatakse hoopis rohkem kui vaid kergelt saadud tulu. Toidujäätmete tekkimist käsitledes tegid jaemüüjad täna märkimisväärse sammu õiges suunas.”

„Euroopa suurimate jaemüüjatena jätkame keskkonnasäästlikuma majanduse jaoks vajalike uuenduste tegemist ülemaailmsel tasandil. Meie eesmärk on saavutada ühine lähenemisviis toodete ökoloogilise jalajälje käsitlemisel. Seega tuleb parandada tarneahela toimimist ning selgitada tarbijatele veelgi mõjuvamalt toodete keskkonnamõju,” ütles Euroopa jaemüüjate ümarlaua vanem Dirk Boer.

„Kõnealuste näidete varal saab selgeks, et hoolimata kriisist julgustavad jaemüüjad kliente üle minema rohkem säästvale eluviisile. Jaemüüjate ülesanne on muuta keskkonda säästev valik tarbijate jaoks lihtsaks ning võimaluse korral aitame neid selles”, nentis jaemüügi ning hulgi- ja rahvusvahelise kaubanduse ettevõtete esindusorganisatsiooni EuroCommerce president Lucy Neville-Rolfe.

Foorumil osalevad jaemüüjad kohustuvad võtma konkreetseid keskkonnaalaseid meetmeid, et panustada säästvasse tarbimisse ja ressursitõhususse. Kolme kategooriasse – mida me müüme, kuidas me müüme ja teabevahetus – jagatud keskkonnaalaste kohustuste arv (kokku rohkem kui 500) on ühe aasta jooksul suurenenud 30%.

Käesoleval aastal pakkusid jaemüüjate foorumi 19 liiget välja jäätmete-alase algatuse, lubades teha kampaaniaid, et selgitada jäätmete ja toidujäätmete tekkimise vältimise või vähendamisega seotud küsimusi. Selle algatusega täiendatakse ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas sätestatud ELi vastavat jäätmepoliitikat. Näiteks püütakse vähendada söögiks kõlblike toidujäätmete tekkimist poole võrra 2020. aastaks, muutes jäätmed ressursiks ning suures osas lõpetades nende prügilasse ladestamise. Algatusele allakirjutanud annavad saavutatud tulemustest teada eelseisvatel jaemüüjate foorumi koosolekutel.

Foorumi liikmete võetud kohustustes keskendutakse üha enam sellele, et ostukeskuste riiulitele jõuaks rohkem selliseid keskkonda säästvaid kaupu nagu jätkusuutlikud mereannid, tekstiilitooted, mahe- ja õiglase kaubanduse tooted ning sertifitseeritud puidu- ja paberitooted. Foorumi 2012. aasta koosolekul toodi esile terve rida parimate tavade abil saavutatud tulemusi. Nii näiteks kinnitas ettevõtja IKEA, et nende ostukeskuste jäätmetest võetakse uuesti ringlusse 86% ning et tarnijariikides on välja töötatud jätkusuutliku puuvilla kasvatamise projektid, millega on liitunud 100 000 põllumajandustootjat. Ettevõtja C&A on viimase kolme aasta jooksul kahekordistanud mahepuuvillatoodete müüki ning müüs möödunud aastal juba 32 miljonit sellist toodet. Paljud jaemüüjad (nt Metro Group) on laiendanud jätkusuutlikest tootmisallikatest pärit kala valikut ning REWE Group on tarbijatele esitanud üksikasjaliku teabe sellise äärmiselt tundliku teema kohta nagu puu- ja köögiviljas sisalduvad pestitsiidide jäägid.

Taust

Jaemüüjate foorum loodi 2009. aastal sidusrühmade vabatahtliku foorumina. Jaemüüjate foorumi liikmeks võivad saada kõik jaemüüjad, kes liituvad jaemüüjate keskkonnaalase tegevusprogrammiga (REAP), ning ka kodanikuühiskonna organisatsioonid. Foorum loodi Euroopa Komisjoni, jaemüüjate ja peamiste sidusrühmade vahelise dialoogi hõlbustamiseks, et teha paremini arusaadavaks säästva tarbimise soodustamiseks võetavad praktilised meetmed.

Lisateave:

Jaemüügifoorum:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar