Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012

Οι έμποροι λιανικής αναλαμβάνουν δράση για να περιορίσουν τα απορρίμματα τροφίμων

Χτες στις Βρυξέλλες, οι έμποροι λιανικής ανέλαβαν τη δέσμευση να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά στον τομέα της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό των απορριμμάτων τροφίμων. Στη χθεσινή συνάντηση του Φόρουμ Λιανικού Εμπορίου επανεπιβεβαίωσαν την πεποίθησή τους ότι πρέπει να μεταβούμε σε οικονομία που να χαρακτηρίζεται από την αποδοτική χρήση των πόρων παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση. Εξετάζοντας τους στόχους αειφορίας που είχαν θέσει από μόνοι τους σε τομείς ζωτικής σημασίας κατά το πρόσφατο παρελθόν, όπως η πώληση περισσότερων βιολογικών προϊόντων, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Ο κ. Janez Potočnik, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Τα απορρίμματα τροφίμων αποτελούν κακή επιλογή από οικονομική αλλά και από ηθική άποψη. Γι' αυτό η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να μειώσει στο μισό τα απορρίμματα τροφίμων μέχρι το 2020. Οι έμποροι λιανικής διαδραματίζουν ρόλο την κρίσιμη στιγμή που οι καταναλωτές αποφασίζουν για τις αγορές τους. Έχουν ουσιαστικό ρόλο ή μάλλον ευθύνη προκειμένου να καθοδηγήσουν τους καταναλωτές προς πιο αειφόρες επιλογές. Οι έμποροι λιανικής πρέπει να πρωτοστατήσουν στη δημιουργία της πράσινης οικονομίας, αναλαμβάνοντας προοδευτικές δράσεις που να υπερβαίνουν τις εύκολες λύσεις. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι κάνουν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς επικεντρώνονται στα απορρίμματα τροφίμων.»

Ο κ. Dick Boer, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Λιανικής (ERRT) δήλωσε: «Ως εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ευρωπαίων εμπόρων λιανικής, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε σε παγκόσμια κλίμακα που απαιτείται για την επίτευξη πιο πράσινης οικονομίας. Φιλοδοξία μας είναι να πετύχουμε κοινή προσέγγιση όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων. Κατά συνέπεια, να βελτιώσουμε τις επιδόσεις της αλυσίδας εφοδιασμού και να επικοινωνήσουμε ακόμη αποτελεσματικότερα με τους πελάτες μας σχετικά με την αειφορία των προϊόντων».

Η κ. Lucy Neville-Rolfe, πρόεδρος της ένωσης EuroCommerce δήλωσε: «Με τα εν λόγω παραδείγματα υπογραμμίζεται το γεγονός ότι παρά την κρίση, οι έμποροι λιανικής, ενθαρρύνουν τους πελάτες τους στη διαδικασία μετάβασης σε πιο αειφόρους τρόπους ζωής. Η πρόκληση για το λιανικό εμπόριο είναι να καταστήσει την αειφόρο επιλογή, εύκολη επιλογή για τους καταναλωτές και, όπου είναι δυνατόν, θα τους συνοδεύσουμε κατά μήκος της διαδικασίας».

Οι έμποροι λιανικής που συμμετέχουν στο Φόρουμ δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην αειφόρο κατανάλωση και αποδοτικότητα των πόρων. Ο αριθμός των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων αυξήθηκε κατά 30% σε ένα έτος και ξεπέρασε τις 500 σε τρεις κατηγορίες («τι πουλάμε», «πως πουλάμε» και «επικοινωνία»).

Φέτος, 19 μέλη του Φόρουμ λιανικού εμπορίου ανακοίνωσαν τις δικές τους πρωτοβουλίες στον τομέα των απορριμμάτων και δεσμεύτηκαν να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας και τον περιορισμό των απορριμμάτων και των απορριμμάτων τροφίμων. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα συμπληρώσει συναφείς πολιτικές της ΕΕ στον τομέα των απορριμμάτων, όπως αυτές καθορίζονται στον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη. Παραδείγματα αποτελούν η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά το ήμισυ μέχρι το 2020, η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και η ουσιαστική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής. Οι υπογράφοντες την πρωτοβουλία θα υποβάλλουν αναφορές για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε μελλοντικές συναντήσεις του Φόρουμ λιανικού εμπορίου.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα μέλη του Φόρουμ εστιάζονται όλο και περισσότερο στη διάθεση πιο αειφόρων προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων λιανικής, όπως βιώσιμα θαλασσινά, υφάσματα, προϊόντα που προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες και από θεμιτό εμπόριο καθώς και πιστοποιημένη ξυλεία και χαρτί. Στην ετήσια συνάντηση του Φόρουμ για το 2012 προβλήθηκαν ορισμένα επιτεύγματα βέλτιστων πρακτικών. Για παράδειγμα, η επιχείρηση ΙΚΕΑ εξασφάλισε ότι ανακυκλώνεται ποσοστό 86% των απορριμμάτων στα μαγαζιά και ανάπτυξε σχέδια αειφόρου παραγωγής βαμβακιού σε προμηθεύτριες χώρες που καλύπτουν 100.000 γεωργούς. Η επιχείρηση C&A διπλασίασε τις πωλήσεις βιολογικού βαμβακιού σε 3 χρόνια, πετυχαίνοντας πέρυσι πωλήσεις 32 εκατομμυρίων αντικειμένων. Πολλοί έμποροι λιανικής, όπως ο όμιλος Metro, διεύρυναν τα διατιθέμενα αλιεύματα από βιώσιμες πηγές, ενώ ο όμιλος REWE παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα των καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά.

Ιστορικό

Το Φόρουμ λιανικού εμπορίου δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009 σαν εθελοντική πλατφόρμα πολυάριθμων ενδιαφερομένων παραγόντων. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους λιανεμπόρους οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης εμπόρων λιανικής (REAP) και επίσης για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των λιανεμπόρων και βασικών ενδιαφερομένων παραγόντων, προκειμένου να συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση των ειδικών μέτρων που χρειάζονται για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Φόρουμ λιανικού εμπορίου:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar