Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. října 2012

Maloobchodníci bojují proti plýtvání potravinami

Maloobchodníci se zavázali přijmout dobrovolná opatření, která mají pomoci předcházet vzniku odpadu, především plýtvání potravinami. Na včerejším maloobchodním fóru v Bruselu potvrdili, že stále věří, že i přes nesnadnou hospodářskou situaci je nutné přejít na ekonomiku účinně využívající zdroje. V naplňování cílů udržitelnosti, které si v minulých letech sami stanovili pro klíčové oblasti, jako je prodej většího množství ekologických produktů, zaznamenali značný pokrok.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik řekl: „Plýtvání potravinami je špatné jak z ekonomického, tak morálního hlediska. Proto si Komise stanovila cíl snížit do roku 2020 objem odpadu tvořeného poživatelnými potravinami na polovinu. Maloobchodníci vstupují do hry v klíčový okamžik, kdy se spotřebitelé rozhodují, zda si určitý produkt koupí. Mají zásadní úlohu, dokonce odpovědnost, a tou je vést spotřebitele k rozhodnutím, jež budou lépe napomáhat udržitelnému rozvoji. Maloobchodníci by měli při vytváření zelené ekonomiky stát v čele a prosazovat progresivní opatření, jež budou znamenat víc než jen snadné zisky. Dnes se zaměřili na plýtvání potravinami a udělali velký krok správným směrem.“

„Jakožto největší evropští maloobchodníci budeme pokračovat s inovacemi v globálním měřítku nutném k zajištění zelenější ekonomiky. Chceme dosáhnout jednotného přístupu v otázce ekologické stopy produktů, zlepšit fungování dodavatelského řetězce a ještě efektivněji komunikovat se zákazníky o udržitelnosti produktů,“ prohlásil Dick Boer, předseda sdružení Kulatý stůl pro evropské maloobchodní podniky (ERRT).

„Tyto příklady jasně ukazují, že navzdory krizi maloobchodníci podporují své zákazníky v přechodu k udržitelnějšímu způsobu života. Hlavní výzvou pro maloobchod je, aby se volba udržitelných produktů stala pro spotřebitele zároveň snadnou volbou, a my je v tom, pokud to bude možné, podpoříme,“ slíbila Lucy Neville-Rolfe, předsedkyně sdružení EuroCommerce.

Maloobchodníci sdružení ve fóru se zavazují provádět konkrétní opatření v oblasti životního prostředí, která přispějí k udržitelné spotřebě a účinnému využívání zdrojů. Počet závazků týkajících se ochrany životního prostředí vzrostl za jeden rok o 30 % a dnes je jich více než 500, rozdělených do tří kategorií: „co prodáváme“, „jak prodáváme“ a „komunikace.“

Letos 19 členů maloobchodního fóra předložilo vlastní iniciativu v oblasti odpadu a zavázalo se vést informační kampaň o předcházení vzniku a snižování objemu odpadu a plýtvání potravinami. Tato iniciativa bude doplňovat příslušné politiky EU o odpadech stanovené v Plánu pro Evropu účinně využívající zdroje, mezi něž patří snížení množství odpadu tvořeného poživatelnými potravinami do roku 2020 na polovinu, přeměna odpadu ve zdroj a prakticky konec ukládání potravinového odpadu na skládky. Dosažené výsledky představí signatáři této iniciativy na nadcházejících setkáních maloobchodního fóra.

Závazky členů fóra se rostoucí měrou soustředí na to, aby na pulty maloobchodníků byly dodávány produkty získané udržitelným způsobem, jako jsou mořské plody, textilní, organické a fair trade výrobky a certifikované dřevařské a papírenské výrobky z udržitelných zdrojů. Na letošní výroční akci fóra bylo vyzdvihnuto několik úspěchů, jichž bylo dosaženo na poli osvědčených postupů. Například společnost IKEA recykluje celých 86 % odpadu vyprodukovaného v jejích prodejnách a pomocí konkrétních projektů, do nichž je zapojeno 100 000 pěstitelů v dodavatelských zemích, podporuje udržitelný způsob pěstování bavlny. Společnost C&A za tři roky zdvojnásobila objem prodejů organické bavlny a loni prodala 32 milionů výrobků. Řada maloobchodníků, jako je skupina Metro, rozšířila nabídku ryb pocházejících z udržitelných zdrojů, zatímco skupina REWE začala zákazníkům poskytovat podrobné informace o tak citlivé záležitosti, jakou je přítomnost zbytků pesticidů v ovoci a zelenině.

Souvislosti

Maloobchodní fórum vzniklo v březnu 2009 jako dobrovolná platforma pro různé zúčastněné strany. Členy se mohou stát všichni maloobchodníci, kteří se připojí k maloobchodnímu akčnímu programu pro životní prostředí (REAP), a rovněž organizace občanské společnosti. Bylo zřízeno za účelem usnadnění dialogu mezi Evropskou komisí, maloobchodníky a klíčovými zainteresovanými stranami a dosažení lepšího porozumění praktickým opatřením, která jsou nezbytná pro podporu udržitelné spotřeby.

Další informace:

Maloobchodní fórum:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Plán pro Evropu účinně využívající zdroje:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar