Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 октомври 2012 г.

Търговците на дребно застават срещу разхищението на хранителни продукти

Търговците на дребно се ангажират да предприемат доброволни действия за предотвратяване на отпадъците и най-вече на тези в хранителния сектор — това бе обявено вчера на проведения в Брюксел Форум за пазара на дребно. Участниците заявиха, че въпреки трудната икономическа ситуация продължават да подкрепят прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите и че е постигнат значителен напредък по отношение на вече поставените цели за устойчивост в някои ключови области като продажбата на по-голям брой екологични продукти.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Хранителните отпадъци са както икономически, така и морален проблем. Ето защо Комисията възнамерява до 2020 г. да намали наполовина изхвърлянето на годни за консумация храни. Намесата на търговците на дребно е решаваща за избора на потребителите. Те имат основна роля — дори отговорност — да напътстват потребителите при вземането на по-екологосъобразни решения. Търговците трябва да поведат усилията за изграждане на екологосъобразна икономика, за което понякога ще се наложи да плуват срещу течението. Днес сме свидетели на крачка в правилната посока — за намаляване на хранителните отпадъци.“

„Като най-голямата асоциация на европейските търговци на дребно ще продължим иновационните си усилия в световен мащаб, защото само така можем да изградим по-екологосъобразна икономика. Амбицията ни е да достигнем до общо разбиране за това кое е екологично, когато става дума за предлаганите на пазара стоки. Така ще подобрим функционирането на веригата на доставки, а за потребителите ще има повече яснота кои продукти са екологични и ще останат такива“, допълни председателят на Кръглата маса на европейските търговци на дребно (ERRT) Дик Буур.

„Тези примери показват, че въпреки кризата търговците на дребно подкрепят потребителите в избора им да живеят по-екологично. Предизвикателството пред сектора е изборът на устойчиво произведените продукти да се превърне в навик за потребителите и ние ще им съдействаме винаги, когато това е възможно“, обяви от своя страна председателят на EuroCоmmerce г-жа Луси Невил-Ролф.

Участниците във форума се ангажираха да предприемат конкретни действия във връзка с околната среда, подпомагащи устойчивото потребление и ефективното използване на ресурсите. Само за година броят на тези ангажименти се е увеличил с 30 % и вече надхвърля 500, разпределени в три категории („какво продаваме“, „как продаваме“ и „какво е посланието ни“).

Деветнадесет участници в тазгодишния Форум за пазара на дребно обявиха своя собствена инициатива за отпадъците, като се ангажираха с организирането на кампании за повишаване на осведомеността и за предотвратяване и ограничаване на хранителните отпадъци. Инициативата допълва политиките на ЕС относно отпадъците, формулирани в Пътната карта на Европа за ефективно използване на ресурсите, като например намаляване с 50 % на изхвърленото количество годни за консумация храни до 2020 г., оползотворяване на отпадъците и елиминиране на нуждата от депонирането им. Авторите на инициативата ще оповестят постигнатите резултати на предстоящите заседания на Форума за пазара на дребно.

Ангажиментите, поети от участниците във форума, поставят все по-силен акцент върху предлагането на произведени по устойчив начин стоки — морски деликатеси, текстил, биологични продукти, изделия, разпространявани в условията на справедлива търговия, и сертифицирани дървесина и хартия. По време на тазгодишното издание на форума бяха оповестени редица постижения, свързани с установяването на най-добри практики. Така например 86 % от отпадъците в магазините на шведската компания за обзавеждане ИКЕА се рециклират, като наред с това се прилагат проекти за устойчив добив на памук, от които се възползват 100 000 земеделски стопани в страните доставчици. От своя страна, само за три години холандската верига за готови облекла C&А е удвоила продажбите си на изделия от биологично отгледан памук, като миналата година са продадени 32 милиона артикула. Много търговци на дребно (сред които Metro Group) са разширили асортимента на риба от устойчиви източници, а REWE Group е информирала потребителите подробно по наболелия проблем с остатъчните вещества от пестициди в плодовете и зеленчуците.

Контекст

Началото на Форума за пазара на дребно бе поставено през март 2009 г. като платформа на широк кръг заинтересовани лица на принципа на доброволното участие. До членство се допускат всички търговци, които се присъединят към Програмата за действие в областта на околната среда на търговците на дребно в ЕС (REAP), и граждански сдружения. Форумът бе създаден с цел да улесни диалога между Европейската комисия, търговците на дребно и основните заинтересовани страни и да способства за по-доброто разбиране на практическите мерки, необходими за насърчаване на устойчивото потребление.

Допълнителна информация:

Форум за пазара на дребно:

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Пътна карта за Европа за ефективно използване на ресурсите:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar