Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα επόμενα βήματα για τη διεύρυνση της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά για τέταρτη φορά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Συνιστά τον χαρακτηρισμό της Αλβανίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης βασικών μεταρρυθμίσεων και προτείνει τη διαπραγμάτευση συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο1 μετά την υλοποίηση ορισμένων βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης ότι η Κροατία βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά τις προετοιμασίες για την ένταξή της. Σε δέσμη ετήσιων εκθέσεων, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης την πρόοδο που σημείωσαν, όσον αφορά την ένταξή τους στην ΕΕ, το περασμένο έτος οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Τουρκία και η Ισλανδία.

Παρουσιάζοντας την ετήσια δέσμη των εγγράφων διεύρυνσης, ο Επίτροπος κ. Stefan Füle δήλωσε: «Οι συστάσεις μας θέτουν το κράτος δικαίου ως κεντρικό άξονα της ενταξιακής διαδικασίας. Η δημιουργία μιας πιο σταθερής και ευημερούσας Ευρώπης απαιτεί τη διατήρηση των ρυθμών όσον αφορά την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής διαδικασίας διεύρυνσης από πλευράς ΕΕ και την επίτευξη εσωτερικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της διεύρυνσης.»

Οι σημερινές συστάσεις για την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, καθώς και η επικείμενη ένταξη της Κροατίας, η πρόσφατη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο και ο χαρακτηρισμός της Σερβίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας βάσει σαφών ενδείξεων ως προς τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αποδεικνύουν ότι από τη στιγμή που γίνουν μεταρρυθμίσεις η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Οι θετικές αυτές εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν σαφές δείγμα του μετασχηματιστικού αντίκτυπου που έχει η διεύρυνση της ΕΕ. Για να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία αυτή, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε ορισμένους τομείς. Πρώτον, ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης με την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται του κράτους δικαίου, πολύ πριν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, ενίσχυση της ελευθερίας του λόγου και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης. Τρίτον, αντιμετώπιση οικονομικών θεμάτων στις απαρχές της διαδικασίας με σκοπό την παγίωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη στήριξη της ανάκαμψης. Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι διμερή θέματα πρέπει να τυγχάνουν προσοχής το συντομότερο δυνατόν. Δεν πρέπει να στέκονται εμπόδιο στην ενταξιακή διαδικασία.

Τα κοινά συμφέροντα ΕΕ και Ισλανδίας, περιλαμβανομένου του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, αυξάνονται, όπως εξάλλου και η στρατηγική σημασία της πολιτικής της ΕΕ για την περιοχή της Αρκτικής. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με ικανοποιητικό ρυθμό .

Το θετικό θεματολόγιο, που δρομολογήθηκε για την αναζωογόνηση των σχέσεων με την Τουρκία, ήδη αποφέρει τους πρώτους καρπούς. Η ενεργή συνεισφορά της Τουρκίας στο θετικό θεματολόγιο και στην ευρωπαϊκή προοπτική παραμένει ουσιώδους σημασίας. Ωστόσο, μεγαλώνουν οι ανησυχίες ως προς την έλλειψη σημαντικής προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον αφορά την πλήρη ικανοποίηση των πολιτικών κριτηρίων, ενώ η κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην πράξη συνεχίζει να προβληματίζει σοβαρά. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή ένωση και η επίτευξη προόδου στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Κύπρο είναι στοιχεία τα οποία επείγουν και τα οποία θα έδιναν νέα ώθηση στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Για λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με κάθε χώρα, βλέπε υπομνήματα:

Αλβανία: MEMO/12/763

Βοσνία - Ερζεγοβίνη: MEMO/12/764

Κροατία: MEMO/12/765

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: MEMO/12/766

Ισλανδία: MEMO/12/767

Κοσσυφοπέδιο: MEMO/12/768

Μαυροβούνιο: MEMO/12/769

Σερβία: MEMO/12/770

Τουρκία MEMO/12/771

Ιστορικό

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

  • ΚΡΟΑΤΙΑ: χώρα υπό ένταξη – υπέβαλε σχετική αίτηση το 2003, υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης τον Δεκέμβριο του 2011. Η σημερινή διεξοδική έκθεση παρακολούθησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κροατία ολοκληρώνει την ευθυγράμμισή της με το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή, ωστόσο, έχει τονίσει ορισμένους τομείς στους οποίους απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Η τελική έκθεση παρακολούθησης για τις προετοιμασίες της Κροατίας θα υποβληθεί την άνοιξη του 2013. Η συνθήκη προσχώρησης είχε κυρωθεί από 13 κράτη μέλη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2012. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης, η Κροατία αναμένεται να καταστεί κράτος μέλος την 1η Ιουλίου 2013.

  • ΤΟΥΡΚΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 1987. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Οκτώβριο του 2005. Έχουν ανοίξει 13 κεφάλαια εκ των οποίων 1 έχει κλείσει προσωρινά. Η Επιτροπή εγκαινίασε τον Μάιο του 2012 θετικό θεματολόγιο για την αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας. Απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες από πλευράς πολιτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του λόγου.

  • ΙΣΛΑΝΔΙΑ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Ιούνιο του 2010. Έχουν ανοίξει 18 κεφάλαια εκ των οποίων 10 έχουν κλείσει προσωρινά. Δεδομένου ότι η Ισλανδία είναι ήδη μέλος του ΕΟΧ και του χώρου Σένγκεν, μεγάλο μέρος της νομοθεσίας της είναι ήδη εναρμονισμένο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

  • ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2008. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Ιούνιο του 2012. Η τεχνική φάση, ο έλεγχος («screening») του επιπέδου ευθυγράμμισης του Μαυροβουνίου με το δίκαιο της ΕΕ βρίσκεται υπό εξέλιξη.

  • ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2004. Η χώρα εξακολουθεί να πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τα πολιτικά κριτήρια. Υπήρξαν και άλλα θετικά αποτελέσματα και ο ενταξιακός διάλογος υψηλού επιπέδου είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί το περασμένο έτος μεγαλύτερο βάρος σε μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή ήδη συνέστησε το 2009, το 2010 και το 2011 την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση επ' αυτού. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η λήψη απόφασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων θα συνέβαλε επίσης στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εξεύρεση λύσης στο θέμα του ονόματος της χώρας.

  • ΣΕΡΒΙΑ: υποψήφια χώρα - υπέβαλε αίτηση το 2009 και χαρακτηρίσθηκε υποψήφια χώρα τον Μάρτιο του 2012. Η Σερβία συνεχίζει την πορεία της προς την ικανοποίηση των πολιτικών κριτηρίων. Ο ρυθμός μεταρρυθμίσεων πρέπει να ενταθεί και να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος για ορατή και διατηρήσιμη βελτίωση των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι είναι δυνατή η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

  • ΑΛΒΑΝΙΑ: δυνητικά υποψήφια χώρα – υπέβαλε αίτηση το 2009. Η βελτίωση του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης επέτρεψε την επίτευξη ικανοποιητικής προόδου σε σχέση με σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό οδηγεί την Επιτροπή να συστήσει τον χαρακτηρισμό της ως υποψήφιας χώρας υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης βασικών μέτρων στους τομείς της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και της αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισμού του κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο μόλις αυτό επιτευχθεί, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δέσμευση της Αλβανίας να καταπολεμήσει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Από την άποψη της Επιτροπής, για να διατυπωθεί σύσταση έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων, απαιτείται ιδίως η συνέχιση της υλοποίησης των δεσμεύσεων περί μεταρρύθμισης που έχουν αναληφθεί όπως και η ολοκλήρωση των βασικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν. Στο πλαίσιο αυτό η διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών το 2013, θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο.

  • ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ δυνητικά υποψήφια χώρα – διαθέτει ευρωπαϊκή προοπτική, όπως και οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Μετά τις εκλογές του 2010, η χώρα διαθέτει κυβέρνηση επιπέδου κράτους. Η έναρξη διαλόγου υψηλού επιπέδου με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είχε θετικό χαρακτήρα αλλά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι κατώτερα των προσδοκιών. Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων για την κύρωση της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και την υποβολή αξιόπιστης αίτησης ένταξης.

  • ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ: δυνητικά υποψήφια χώρα – διαθέτει ευρωπαϊκή προοπτική, όπως και οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο διάλογος με τη μεσολάβηση της ΕΕ μεταξύ Πριστίνας και Βελιγραδίου άρχισε τον Μάρτιο του 2011. Η σημερινή μελέτη για το Κοσσυφοπέδιο παρέχει θετική αξιολόγηση της σκοπιμότητας μιας συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μέσα σε ένα περιβάλλον διαφορετικών απόψεων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου

Περισσότερες πληροφορίες

Τα σχετικά έγγραφα διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

* Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την ΑΣΑΗΕ 1244/99 και τη γνωμοδότηση του ΔΔ για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


Side Bar