Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 oktober 2012

EU leder i energisnålhet och utländska investeringar, men industriresultaten skiljer sig åt mellan EU-länderna

I dag lägger Europeiska kommissionen fram en rad förslag för att stärka industrin, ett meddelande om industripolitiken där man uppmanar till målinriktade investeringar i viktiga industrisektorer med stora möjligheter till tillväxt, resultattavlan 2012 för EU-ländernas industriella konkurrenskraft samt den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2012 som kartlägger sätt att göra den europeiska industrin mer konkurrenskraftig.

Enligt resultattavlan har flera länder gjort bra ifrån sig med att göra industrin hållbarare, stärka stödet till små och medelstora företag och reformera den offentliga förvaltningen. Resultattavlan visar också på en övergång till en mer kunskapsbaserad ekonomi där arbetskraften är mer produktiv och har högre utbildning. De flesta länderna har lagt om sina regler för att skapa nya möjligheter för företagen och öka deras konkurrenskraft.

Konvergensen mellan mer och mindre innovativa länder verkar dock ha avstannat på sistone. Innovationsgapet mellan länderna riskerar att vidgas eftersom de reagerat på olika sätt på den ekonomiska krisen. Allvarliga problem kvarstår med att främja privat forskning och stärka konkurrensen inom energi-, tele- och transportsektorerna. Tillgången till finansiering har försämrats i flertalet EU-länder, särskilt för småföretagen.

Meningen med den årliga europeiska konkurrenskraftsrapporten är att ge ett underlag till bedömningen av hur EU främjar konkurrenskraft. Viktiga slutsatser är den sjunkande inhemska efterfrågan som inte helt kan uppvägas genom efterfrågan från länder utanför EU, EU:s ledande ställning inom energieffektivitet samt EU:s förmåga att locka till sig utländska direktinvesteringar.

– Dagens rapporter visar på den europeiska industrins starka och svaga sidor. Jag uppmanar medlemsstaterna att fortsätta med reformerna, förbättra sin industriella konkurrenskraft och avhjälpa skillnader mellan regionerna, säger kommissionens vice ordförande, näringskommissionär Antonio Tajani.

Mer information

IP/12/1085 och MEMO/12/759 Industriell revolution för industrin tillbaka till Europa

MEMO/12/760 Konkurrenskraften i EU:s 27 länder

MEMO/12/761 Europeiska konkurrenskraftsrapporten 2012

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar