Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. oktobra 2012

Evropska unija vodilna na področjih energetske učinkovitosti in tujih naložb, industrijska uspešnost med državami članicami pa neuravnotežena

Evropska komisija je danes objavila skupino obširnih predlogov za spodbujanje industrije. Gre za tri dokumente: sporočilo o industrijski politiki, v katerem poziva h kratkoročnim usmerjenim investicijam v ključne industrijske sektorje z velikimi možnosti za rast, preglednico uspešnosti držav članic za leto 2012 na področju industrijske konkurenčnosti in evropsko poročilo o konkurenčnosti za leto 2012, v katerem so opredeljene možnosti za povečanje konkurenčnosti evropske industrije.

Preglednica uspešnosti kaže, da je več držav članic doseglo napredek pri krepitvi trajnosti industrije, izboljšanju podpore malim in srednjim podjetjem ter reformah javne uprave. Poudarjen je tudi naraščajoč trend prehajanja h gospodarstvu, temelječem na znanju, s povečano produktivnostjo dela in visokokvalificirano delovno silo. Večina držav je sprožila reforme za izboljšanje možnosti podjetij in krepitev njihove konkurenčnosti.

Vendar se zdi, da se vrzel med bolj in manj inovativnimi državami v zadnjem letu zmanjšuje počasneje in se bo morda celo povečala, saj se države različno odzivajo na krizo. Pomembne naloge ostajajo spodbujanje zasebnih raziskav in konkurence v mrežnih gospodarskih panogah (energija, telekomunikacija in promet).Dostop do financiranja se je zlasti za mala in srednja podjetja v večini držav članic poslabšal.

Namen letnega evropskega poročila o konkurenčnosti je prispevati k analizam, na katerih temeljijo prizadevanja EU za krepitev konkurenčnosti. V poročilu sta zlasti poudarjeni ugotovitvi, da zmanjšanja domačega povpraševanja ne morejo v celoti nadomestiti tretje države ter da je EU vodilna na področju energetske učinkovitosti in pri privabljanju neposrednih tujih naložb.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Danes objavljeno poročilo o konkurenčnosti za leto 2012 poudarja prednosti in slabosti evropske industrije. Države članice pozivam, naj nadaljujejo z reformami za izboljšanje konkurenčnosti svojih industrij in odpravo neravnovesij med regijami.“

Več informacij

IP/12/1085 in MEMO/12/759 Industrijska revolucija za vrnitev industrije v Evropo

MEMO/12/760 Pregled konkurenènosti v 27 državah èlanicah

MEMO/12/761 Evropsko poroèilo o konkurenènosti za leto 2012

Kontakta:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar