Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 10 octombrie 2012

Deși UE este lider în materie de eficiență energetică și investiții străine, performanțele industriale ale statelor membre sunt inegale

Astăzi, Comisia Europeană a publicat un set consistent de propuneri vizând revigorarea industriei. Acesta cuprinde următoarele trei documente: o comunicare privind industria, în care se face apel la investiții pe termen scurt și bine direcționate în sectoare industriale cheie, cu potențial mare de creștere, tabloul de bord pe 2012 privind performanțele statelor membre în ceea ce privește competitivitatea industrială și, de asemenea, raportul pe 2012 privind competitivitatea europeană, în care sunt prezentate oportunități de îmbunătățire a competitivității industriilor europene.

Conform tabloului de bord, mai multe state membre au înregistrat progrese importante, consolidând sustenabilitatea industriei, sprijinind mai mult întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și reformându-și administrația publică. Tabloul de bord evidențiază o tranziție continuă spre o economie bazată mai mult pe cunoaștere, caracterizată de o creștere a productivității muncii și de un nivel înalt de competențe. Majoritatea țărilor s-au angajat în reforme vizând îmbunătățirea perspectivelor întreprinderilor și consolidarea competitivității.

Cu toate acestea, convergența dintre țările care inovează cel mai mult și celelalte pare să fi încetinit în ultimii ani. Decalajul în materie de inovare dintre statele membre riscă să se lărgească din cauza modurilor diferite în care au reacționat la criza economică. Rămân de rezolvat probleme importante în ceea ce privește promovarea cercetării private și consolidarea competitivității industriilor de rețea (energie, telecomunicații și transport). Accesul la finanțare s-a înrăutățit în majoritatea statelor membre, în special pentru IMM-uri.

Raportul anual privind competitivitatea europeană este menit să contribuie la analiza pe care se bazează politica UE de îmbunătățire a competitivității. Printre principalele sale constatări se numără scăderea cererii interne, care nu poate fi compensată în întregime de cererea provenită din țări terțe, și rolul de lider al UE în materie de eficiență energetică și capacitate de a atrage investiții străine directe.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Rapoartele pe 2012 privind competitivitatea evidențiază punctele forte și punctele slabe ale industriei europene. Invit statele membre să continue reformele pentru a-și îmbunătăți și mai mult competitivitatea industrială și a reduce dezechilibrele dintre regiuni.”

Pentru mai multe informații:

IP/12/1085 și MEMO/12/759 Revoluția industrială readuce industria în Europa

MEMO/12/760 Trecere în revistă a competitivității în cele 27 de state membre

MEMO/12/761 Raportul pe 2012 privind competitivitatea europeană

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar