Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 10 października 2012 r.

UE jest liderem w zakresie efektywności energetycznej i inwestycji zagranicznych, jednak kondycja przemysłu w poszczególnych krajach jest niejednolita

Komisja Europejska przedstawiła dziś ważny pakiet wniosków mających na celu wsparcie sektora przemysłowego. Pakiet ten składa się z trzech dokumentów: komunikatu w sprawie przemysłu, w którym wzywa się do krótkoterminowych ukierunkowanych inwestycji w kluczowych branżach przemysłu o wysokim potencjale wzrostu; tabeli wyników państw członkowskich za 2012 r. w zakresie konkurencyjności przemysłu; oraz sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2012 r., w którym wskazano dostępne możliwości zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Zgodnie z tabelą wyników kilka państw członkowskich poczyniło znaczne postępy, umacniając zrównoważony rozwój przemysłu, udoskonalając wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz reformując administrację publiczną. Tabela wyników wskazuje na trwający proces przejścia w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, o większej wydajności pracy i z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą. Większość państw prowadzi reformy w celu poprawy perspektyw gospodarczych i wzmocnienia swojej konkurencyjności.

Wydaje się jednak, że w ostatnich latach proces zmniejszania różnic między bardziej i mniej innowacyjnymi krajami uległ spowolnieniu. Przepaść w dziedzinie innowacji pomiędzy państwami członkowskimi może się nawet zwiększyć ze względu na różne sposoby ich reakcji na kryzys gospodarczy. Nadal istnieją istotne wyzwania dotyczące wspierania badań prowadzonych przez podmioty prywatne i wzmocnienia konkurencji w sektorach sieciowych (energetyka, telekomunikacja, transport). Dostęp do finansowania pogorszył się w większości państw członkowskich, w szczególności dla MŚP.

Coroczne sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności ma usprawnić analizę sposobów wspierania konkurencyjności UE. Jego kluczowe ustalenia to m.in.: spadek popytu wewnętrznego, którego nie można w pełni skompensować popytem z państw trzecich, a także wiodąca rola UE w zakresie efektywności energetycznej i zdolności do przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „W przedstawionych dziś dokumentach nt. konkurencyjności podkreślono mocne i słabe strony przemysłu europejskiego. Apeluję do państw członkowskich o kontynuowanie procesu reform w celu dalszej poprawy konkurencyjności ich przemysłu i zmniejszenia nierówności występujących w różnych regionach”.

Dodatkowe informacje

IP/12/1085 i Notatka/12/759 Rewolucja przemysłowa przywraca Europie przemysł

Notatka/12/760 Przegląd konkurencyjności w 27 państwach członkowskich

Notatka/12/761 Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności w 2012 r.

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar