Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 oktober 2012

EU is koploper op het gebied van energie-efficiëntie en buitenlandse investeringen, maar de prestaties van de industrie verschillen sterk per lidstaat

Vandaag heeft de Europese Commissie drie belangrijke documenten gepresenteerd om de industrie te stimuleren: een mededeling over het industriebeleid, waarin wordt opgeroepen tot kortetermijninvesteringen in belangrijke industrietakken met grote groeimogelijkheden, het scorebord 2012 over het industriële concurrentievermogen van de lidstaten en het verslag over het Europese concurrentievermogen 2012, waarin mogelijkheden worden aangegeven om de concurrentiekracht van de Europese industrie te vergroten.

Uit het scorebord blijkt dat verscheidene lidstaten goede vooruitgang hebben geboekt bij het versterken van de duurzaamheid van de industrie, het verbeteren van de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen en de hervorming van het openbaar bestuur. De overgang naar een kenniseconomie, met grotere arbeidsproductiviteit en hoogwaardige banen, zet volgens het scorebord door. De meeste landen voeren hervormingen door om bedrijven betere vooruitzichten te geven en hun concurrentievermogen te versterken.

De convergentie tussen innoverende en minder innoverende landen lijkt de laatste jaren echter trager te verlopen. De innovatiekloof tussen de lidstaten dreigt groter te worden doordat zij verschillend hebben gereageerd op de economische crisis. Er liggen nog grote uitdagingen om onderzoek in de private sector te bevorderen en de concurrentie in de netwerkindustrieën (energie, telecommunicatie en vervoer) te vergroten. In de meeste lidstaten is de toegang tot financiering, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, verslechterd.

Het jaarlijkse verslag over het Europese concurrentievermogen dient als input voor de analyse waarop de bevordering van het concurrentievermogen door de EU wordt gebaseerd. Vastgesteld werd onder meer dat de daling van de binnenlandse vraag niet volledig wordt gecompenseerd door de vraag uit derde landen en dat de EU een koppositie inneemt op het gebied van energie-efficiëntie en bij het aantrekken van directe buitenlandse investeringen.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei hierover het volgende: "In de vandaag gepresenteerde verslagen over het concurrentievermogen wordt gewezen op de sterke en zwakke punten van de Europese industrie. Ik roep de lidstaten op het hervormingsproces voort te zetten om hun industriële concurrentievermogen te vergroten en onevenwichtigheden tussen verschillende regio's weg te werken."

Meer informatie

IP/12/1085 en MEMO/12/759 Industriële revolutie brengt de industrie terug naar Europa

MEMO/12/760 Overzicht van het concurrentievermogen in 27 lidstaten

MEMO/12/761 Verslag over het Europese concurrentievermogen 2012

Contact:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar