Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 10. oktobrī

Atšķirīgi rūpniecības rādītāji dalībvalstīs, neraugoties uz ES vadošajām pozīcijām energoefektivitātē un ārvalstu ieguldījumos

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar virkni būtisku priekšlikumu par to, kā panākt rūpniecības uzplaukumu. Tie ir šādi trīs dokumenti: paziņojums par rūpniecību, kas aicina veikt mērķtiecīgus īstermiņa ieguldījumus galvenajās rūpniecības nozarēs ar augstām izaugsmes perspektīvām; dalībvalstu 2012. gada rūpniecības konkurētspējas rādītāju pārskats, kā arī 2012. gada ziņojums par Eiropas konkurētspēju, kurā apzinātas iespējas, kā uzlabot Eiropas rūpniecības konkurētspēju.

Saskaņā ar rādītāju pārskatu vairākām dalībvalstīm ir labi panākumi rūpniecības ilgtspējas uzlabošanā, atbalsta uzlabošanā maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un valsts pārvaldes reformēšanā. Rādītāju pārskats liecina par nepārtrauktu virzību uz ekonomiku, kas balstās uz zināšanām un kur darbaspēkam raksturīga pieaugoša produktivitāte un augsta kvalifikācija. Lielākā daļa no valstīm ir uzsākušas reformas, lai uzlabotu uzņemējdarbības izredzes un stiprinātu konkurētspēju.

Tomēr pēdējo gadu laikā šķietami mazinājusies konverģence starp vairāk un mazāk inovatīvām valstīm. Atšķirības inovācijas jomā dažādās dalībvalstīs draud pastiprināties, jo valstīm bijusi atšķirīga pieeja ekonomikas krīzes ietekmes novēršanā. Liels darbs vēl priekšā, lai veicinātu privātos ieguldījumus pētniecībā un pastiprinātu konkurenci tīklu rūpniecības nozarēs (enerģētika, telekomunikācija un transports). It īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem dalībvalstīs lielākoties ir pasliktinājusies finansējuma pieejamība.

Šā gada Eiropas konkurētspējas ziņojuma mērķis ir papildināt izvērtējumu par ES konkurētspējas uzlabošanu. Starp galvenajiem secinājumiem ir tas, ka sarucis iekšzemes pieprasījums un to nevar pilnībā kompensēt ar pieprasījumu trešās valstīs, ES līderību energoefektivitātē un ārvalstu tiešo ieguldījumu piesaistīšanas spēju.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni teica: "Šodien atklātībā laistie 2012. gada ziņojumi par konkurētspēju atspoguļo Eiropas rūpniecības priekšrocības un trūkumus. Es aicinu dalībvalstis turpināt reformas, lai uzlabotu rūpniecības konkurētspēju un risinātu atšķirības starp dažādiem reģioniem."

Plašāka informācija

IP/12/1085 un MEMO/12/759 Ar industriālo revolūciju Eiropā atgriežas rūpniecība

MEMO/12/760 Konkurētspējas rādītāju pārskats par 27 dalībvalstīm

MEMO/12/761 Ziņojums par Eiropas konkurētspēju (2012)

Kontaktpersonas :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar