Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 10 d., Briuselis

ES pirmauja energijos vartojimo efektyvumo ir užsienio investicijų srityse, tačiau valstybių narių pramonės padėtis nevienoda

Šiandien Europos Komisija pateikė svarbių pramonės atgaivinimo pasiūlymų rinkinį. Jį sudaro trys dokumentai: Pramonės komunikatas, kuriuo raginama artimiausiu metu užtikrinti tikslines investicijas į pagrindinius didelio augimo potencialo pramonės sektorius; 2012 m. valstybių narių pramonės konkurencingumo rezultatų suvestinė ir 2012 m. Europos konkurencingumo ataskaita, kurioje nurodytos Europos pramonės konkurencingumo didinimo galimybės.

Iš rezultatų suvestinės matyti, kad kai kurios valstybės narės padarė nemenką pažangą didindamos pramonės tvarumą, remdamos mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir pertvarkydamos viešojo administravimo sektorių. Suvestinėje atkreipiamas dėmesys į nenutrūkstantį judėjimą link žinių ekonomikos, pasižyminčios didesniu darbo našumu ir aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Dauguma šalių, siekdamos pagerinti verslo perspektyvas ir sustiprinti savo konkurencingumą, pradėjo vykdyti reformas.

Tačiau atrodo, kad labiau inovacijas skatinančių ir mažiau novatoriškų šalių konvergencija pastaraisiais metais sulėtėjo. Kadangi valstybės narės skirtingai reaguoja į ekonomikos krizę, atotrūkis inovacijų srityje gali padidėti. Privačių mokslinių tyrimų skatinimas ir konkurencijos stiprinimas tinklų pramonės šakose (energijos, telekomunikacijų ir transporto) ir toliau lieka svarbiausi uždaviniai. Daugumoje valstybių narių tapo sunkiau gauti finansavimą, visų pirma MVĮ.

Metinė Europos konkurencingumo ataskaita – viena iš analizės, kuria siekiama didinti ES konkurencingumą, dalių. Tarp pagrindinių jos išvadų – paklausos vidaus rinkoje sumažėjimas, kurio negali visiškai atsverti trečiųjų šalių paklausa, ES lyderystė energijos vartojimo efektyvumo srityje ir jos pajėgumas pritraukti tiesiogines užsienio investicijas.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Šiandien pateiktoje 2012 m. Konkurencingumo ataskaitoje pabrėžiamos Europos pramonės stipriosios ir silpnosios pusės. Raginu valstybes nares tęsti reformas, kad didėtų jų pramonės konkurencingumas ir sumažėtų regioniniai skirtumai.“

Daugiau informacijos

IP/12/1085 ir MEMO/12/759 Pramonės revoliucija grąžina pramonę Europai

MEMO/12/760 27 valstybių narių konkurencingumo apžvalga

MEMO/12/761 2012 m. Europos konkurencingumo ataskaita

Asmenys ryšiams

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52,

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03.


Side Bar