Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. lokakuuta 2012

EU on johtaja energiatehokkuudessa ja ulkomaisissa sijoituksissa, mutta eri jäsenvaltioiden teollisuuden suorituskyky ei ole tasapainossa

Euroopan komissio esitti tänään joukon merkittäviä ehdotuksia tuotantoteollisuuden tukemiseksi. Ehdotukset koostuvat kolmesta asiakirjasta: teollisuuspolitiikkaa koskeva tiedonanto, jossa kehotetaan tekemään lyhyen aikavälin kohdennettuja investointeja teollisuuden avainsektoreille, joilla on hyvät kasvunäkymät; jäsenvaltioiden teollisuuden kilpailukykytilannetta vertaileva vuoden 2012 tulostaulu ja Euroopan kilpailukykyraportti 2012, jossa tarkastellaan erilaisia mahdollisuuksia Euroopan teollisuuden eri alojen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Tulostaulun tietojen mukaan useat jäsenvaltiot ovat edistyneet hyvin teollisuuden kestävyyden tukemisessa, kun ne ovat parantaneet pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua tukea ja tehostaneet julkishallintoa. Tulostaulussa korostuu yhä meneillään oleva siirtyminen osaamispohjaisempaan talouteen, jossa työvoiman tuottavuus on suurempi ja työvoima korkeasti koulutettua. Useimmat maat ovat ryhtyneet uudistuksiin, jotta yritysten näkymiä voidaan parantaa ja kilpailukykyä vahvistaa.

Paljon innovoivien maiden ja vähän innovoivien maiden lähentyminen näyttää kuitenkin viime vuosina hidastuneen. Jäsenvaltioiden välinen innovaatiokuilu on vaarassa kasvaa, koska jäsenvaltiot ovat vastanneet talouskriisiin eri tavoin. Suuria haasteita liittyy edelleen yksityisen tutkimuksen edistämiseen ja kilpailun lisäämiseen eri verkkotoimialoilla (energia, televiestintä ja liikenne). Rahoituksen saanti on heikentynyt useimmissa jäsenvaltioissa, ja erityisesti pk-yrityksissä.

Vuotuisella Euroopan kilpailukykyraportilla pyritään tukemaan analyysia, jota käytetään EU:n kilpailukyvyn parantamisen pohjana. Raportin keskeisiin havaintoihin kuuluu mm. se, että kotimainen kysyntä on laskenut eikä kolmansien maiden kysyntä täysin riitä sitä korvaamaan. Lisäksi todetaan, että EU:n energiatehokkuus ja kyky houkutella suoria ulkomaisia investointeja ovat huipputasoa.

”Tänään julkaistussa kilpailukykyraportissa 2012 korostuvat Euroopan teollisuuden vahvuudet ja heikkoudet. Kehotan jäsenvaltioita jatkamaan uudistusprosessia, jotta ne voivat edelleen parantaa teollisuutensa kilpailukykyä ja korjata eri alueiden välistä epätasapainoa,” totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani.

Lisätietoja

IP/12/1085 ja MEMO/12/759 Teollisuusvallankumous tuo teollisuuden takaisin Eurooppaan

MEMO/12/760 Katsaus 27 jäsenmaan kilpailukykyyn

MEMO/12/761 Euroopan kilpailukykyraportti 2012

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar