Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. oktoober 2012

EL on esirinnas energiatõhususe ja välisinvesteeringute poolest, kuid liikmesriikide tööstustulemused ei ole tasakaalus

Euroopa Komisjon avaldas täna olulise ettepanekute paketi tööstuse edendamiseks. See sisaldab järgmist kolme dokumenti: tööstuspoliitika teatis, milles kutsutakse üles tegema lühiajalisi konkreetseid investeeringuid suure kasvupotentsiaaliga peamistes tööstussektorites; 2012. aasta tulemustabel liikmesriikide tööstusliku konkurentsivõime kohta; ning Euroopa konkurentsivõime aruanne 2012, milles käsitletakse Euroopa tööstuse konkurentsivõimelisemaks muutmise võimalusi.

Tulemustabeli järgi on mitmed riigid teinud tublisid edusamme tööstuse jätkusuutlikkuse tugevdamisel, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) toetamise parandamisel ning avaliku halduse reformimisel. Tulemustabelis rõhutatakse pidevat liikumist teadmistepõhisema majanduse poole, mis toob kaasa suurema tööviljakuse ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu.. Enamik riike viib läbi reforme äritegevuse väljavaadete parandamiseks ja oma konkurentsivõime tugevdamiseks.

Siiski tundub, et rohkem ja vähem innovaatiliste riikide vaheline lähenemine on viimastel aastatel aeglustunud. On oht, et liikmesriikide erineva reaktsiooni tõttu majanduskriisile võib innovatsioonilõhe nende vahel veelgi suureneda. Jätkuvalt on suuri probleeme erasektori teadusuuringute edendamisega ning konkurentsi suurendamisega võrgutööstuses (energia, telekommunikatsioon ja transport). Enamikes liikmesriikides on rahastamisvõimalused vähenenud, eriti VKEde jaoks.

Iga-aastane Euroopa konkurentsivõime aruanne aitab paremini analüüsida ELi konkurentsivõime edendamist. Aruande peamiste järelduste hulgast võib leida, et sisenõudlus on vähenenud ja kolmandatest riikidest tulev nõudlus ei korva seda täielikult ning et EL on esirinnas energiatõhususe ja välismaiste otseinvesteeringute ligitõmbamise poolest.

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani ütles: „Täna avaldatud Euroopa konkurentsivõime aruanne 2012 tõstab esile Euroopa tööstuse tugevad ja nõrgad küljed. Ma soovitan liikmesriikidel jätkata reformidega, et veelgi tõsta tööstuslikku konkurentsivõimet ja tasandada erinevate piirkondade ebavõrdsust.”

Lisateave:

IP/12/1085 ja MEMO/12/759 Tööstusrevolutsioon toob tööstuse Euroopasse tagasi

MEMO/12/760 Ülevaade 27 liikmesriigi konkurentsivõime kohta

MEMO/12/761 Euroopa konkurentsivõime aruanne 2012

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar