Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 10. října 2012

EU si vede výborně v oblasti energetické účinnosti a zahraničních investic, ale průmyslová výkonnost členských států je nevyrovnaná

Evropská komise dnes vydala rozsáhlý soubor návrhů na podporu průmyslu. Tento soubor obsahuje tři dokumenty: sdělení o průmyslové politice, jež vyzývá ke krátkodobým cíleným investicím do klíčových odvětví průmyslu, ve kterých lze očekávat vysoký růst; srovnávací přehled pro rok 2012 o konkurenceschopnosti průmyslu členských států; zprávu o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2012, která identifikuje příležitosti ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Ze srovnávacího přehledu vyplývá, že řada členských států dosáhla značného pokroku ve zvyšování udržitelnosti průmyslu, a to zlepšením podpory pro malé a střední podniky a reformováním veřejné správy. V tomto dokumentu se také zdůrazňuje nutnost trvalého posunu směrem k ekonomice založené na znalostech se zvýšenou produktivitou práce a vysoce kvalifikovanými pracovními silami. Většina zemí již zahájila reformy, které zlepší vyhlídky podniků a posílí jejich konkurenceschopnost.

Zdá se však, tempo konvergence méně inovujících zemí v posledních letech zpomalilo. Rozdíly v oblasti inovací mezi členskými státy se mohou prohlubovat vzhledem k různým způsobům reakce zemí na hospodářskou krizi. Přetrvávají podstatné problémy při podpoře soukromého výzkumu a posilování hospodářské soutěže v síťových odvětvích (energetika, telekomunikace a doprava). Přístup k financování se ve většině členských států zhoršil, a to zejména v případě malých a středních podniků.

Výroční zpráva o konkurenceschopnosti Evropy je sestavena tak, aby přispěla k analýze, jež vytvoří základ pro podporu EU v oblasti konkurenceschopnosti. Mezi důležitá zjištění patří, že domácí poptávka klesá a nemůže být zcela vyrovnána poptávkou ze třetích zemí a že EU zastává přední pozice v oblasti energetické účinnosti a ve schopnosti přilákat přímé zahraniční investice.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání v této věci uvedl: „Dnes zveřejněné zprávy o konkurenceschopnosti v roce 2012 poukazují na silné a slabé stránky evropského průmyslu. Apeluji na členské státy, aby pokračovaly v procesu reforem, který je cestou k dalšímu zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu a vyrovnání rozdílů mezi regiony.“

Další informace:

IP/12/1085 a MEMO/12/759 Průmyslová revoluce přivádí průmysl zpět do Evropy

MEMO/12/760 Přehled konkurenceschopnosti 27 členských států

MEMO/12/761 Zpráva o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2012

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar