Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 oktober 2012

Europeiska och internationella dagen mot dödsstraffet – EU betonar sitt engagemang för avskaffandet

I dag är Europadagen och världsdagen mot dödsstraffet. EU motsätter sig användandet av dödsstraff under alla omständigheter. Ett allmänt avskaffande är ett av huvudmålen med unionens politik för mänskliga rättigheter.

Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande, gör följande uttalande: ‑ Dödsstraffet är en grym, omänsklig och oåterkallelig åtgärd som strider mot människors rätt till liv och värdighet. Vid en eventuellt felaktig dom, mot vilken inga rättssystem är immuna, innebär det en kraftig och oåterkallelig förlust av människoliv. Dödsstraffet kan varken göra den brottsliga handlingen ogjord eller mildra brottsoffrets förlust. Det bör tillhöra det förgångna, säger hon.

Europeiska unionen bekräftar regelbundet sitt motstånd mot dödsstraffet och använder de olika diplomatiska verktyg som står till buds – inklusive rapporter, démarcher och dialoger om mänskliga rättigheter i kontakten med sina partner – i kampen för ett globalt avskaffande av dödsstraffet. Utvecklingen mot ett avskaffande är en av de viktigaste prioriteringarna i den nyligen antagna strategiska ramen och handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati, och inom ramen för Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR).

Medan man globalt arbetar för ett avskaffande, fortsätter 20 av de 58 länder i världen som tillämpar dödsstraff att verkställa avrättningar i alarmerande takt. Där dödsstraff fortfarande förekommer, efterlyser EU gradvis att tillämpningen ska begränsas progressivt och att internationellt överenskomna miniminormer ska respekteras.

EU:s kampanj mot dödsstraffet är lika intensiv i multilaterala forum som i Förenta nationerna och bidrar till antagandet av FN:s sextiosjunde generalförsamlings resolution om ett moratorium om tillämpningen av dödsstraff. EU fortsätter att uppmuntra alla stater att ansluta sig till det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som är det mest grundläggande internationella instrumentet för dödsstraffets avskaffande.

Förutom ledande bidrag till insatser för det civila samhällets organisationer för dödsstraffets avskaffande är EU det första regionala organet som har antagit regler som förbjuder handeln med varor som används till dödsstraff (tortyr eller misshandel) samt tekniskt stöd som rör sådana varor.

Läs mer på följande länk:

Gemensam förklaring av Thorbjørn Jagland, Europarådets generalsekreterare och Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europadagen och världsdagen mot dödsstraffet.

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar