Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. oktobra 2012

Evropski in svetovni dan boja proti smrtni kazni – EU poudarila zavezanost k odpravi smrtne kazni po vsem svetu

Danes je svetovni in evropski dan boja proti smrtni kazni. Evropska unija nasprotuje uporabi smrtne kazni v vseh primerih in v vseh okoliščinah. Njena splošna odprava je eden ključnih ciljev politike EU na področju človekovih pravic.

Catherine Ashton, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, podpredsednica Evropske komisije, je dejala: „Smrtna kazen je kruto, nečloveško in trajno dejanje, ki krši temeljno človekovo pravico do življenja in dostojanstva. Kadar pride do sodne zmote, in to se dogaja v prav vseh pravnih sistemih, smrtna kazen pomeni strašno in nepopravljivo izgubo človeškega življenja. Smrtna kazen ne more niti odpraviti kaznivega dejanja, ki naj bi ga kaznovala, niti olajšati izgube, ki jo je utrpela žrtev. Čas je, da jo pospravimo v ropotarnico zgodovine.“

Evropska unija pogosto ponavlja svoje stališče glede smrtne kazni. Med diplomatskimi orodji, ki jih ima na voljo za krepitev prizadevanj za vsesplošno ukinitev smrtne kazni, so izjave, demarše in dialogi s partnerskimi državami o človekovih pravicah. Spremembe v smeri odprave smrtne kazni so med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami nedavno sprejetega strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR).

Svetovni trend v korist odprave smrtne kazni se sicer še naprej krepi, vendar jo 20 od 58 držav, ki je še niso ukinile, izvaja v zastrašujočem obsegu. EU poziva, naj se izvajanje smrtne kazni v državah, ki je še niso odpravile, postopoma čedalje bolj omeji in naj se ob tem spoštujejo mednarodno dogovorjeni minimalni standardi.

Kampanja EU proti smrtni kazni se dejavno odvija tudi na večstranskih forumih, kot so Združeni narodi, in prispeva k sprejetju 67. resolucije generalne skupščine Združenih narodov o moratoriju na izvajanje smrtne kazni. EU še naprej spodbuja vse države, da pristopijo k drugemu izbirnemu protokolu k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, ki je temeljni mednarodni instrument ZN za odpravo smrtne kazni.

Poleg tega, da največ prispeva k prizadevanjem organizacij civilne družbe, katerih cilj je odprava smrtne kazni, je EU tudi prvi regionalni organ, ki je sprejel predpise o prepovedi trgovine s proizvodi, ki se uporabljajo za izvajanje smrtne kazni (ali mučenja oziroma slabega ravnanja), ter o prepovedi zagotavljanja tehnične pomoči za tovrstne proizvode.

Več informacij:

Skupna izjava generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda in visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton na evropski in svetovni dan boja proti smrtni kazni

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm.

Kontakti :

Maja Kocijančič (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)

Eamonn Prendergast (+32 22998851)

Sebastien Brabant (+32 22986433)


Side Bar