Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. októbra 2012

Európsky a svetový Deň proti trestu smrti – EÚ potvrdzuje svoju angažovanosť za všeobecné zrušenie tohto trestu

Dnešný deň je svetovým a európskym Dňom proti trestu smrti. Európska únia je proti trestu smrti vo všetkých prípadoch a za akýchkoľvek okolností. Jeho úplné zrušenie je jedným z hlavných cieľov politiky EÚ v oblasti ľudských práv.

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Catherine Ashtonová uviedla: „Trest smrti je krutý, neľudský a nezvratný čin, ktorý porušuje základné ľudské právo na život a dôstojnosť. V prípade justičného omylu, ktorému sa v žiadnom právnom systéme nedá vyhnúť, znamená tento trest drastickú a nenávratnú stratu ľudského života. Trest smrti nemôže zvrátiť spáchaný trestný čin, ani zmierniť stratu života obete. Mal by byť prežitkom z minulosti.“

Európska únia pravidelne zdôrazňuje, že trest smrti odmieta, a pri vynakladaní úsilia o jeho celosvetové zrušenie využíva všetky dostupné diplomatické nástroje vrátane vyhlásení, demarší a dialógov o ľudských právach so svojimi partnermi. Pokrok smerujúci k zrušeniu trestu smrti patrí k hlavným prioritám nedávno prijatej rámcovej stratégie a akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ako aj európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR).

Aj keď je celosvetové úsilie za zrušenie trestu smrti čoraz výraznejšie, 20 z 58 krajín na celom svete, ktoré tento trest ešte nezrušili, ho uplatňujú v znepokojujúcej miere. EÚ vyzýva krajiny, v ktorých trest smrti ešte existuje, k jeho postupnému obmedzovaniu a k rešpektovaniu medzinárodne dohodnutých minimálnych noriem.

Kampaň EÚ proti trestu smrti prebieha aj v rámci multilaterálnych fór, ako je OSN, a prispieva k prijatiu rezolúcie 67. Valného zhromaždenia OSN o moratóriu na uplatňovanie trestu smrti. EÚ naďalej nabáda všetky štáty, aby pristúpili k Druhému opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorý je najvýznamnejším medzinárodným nástrojom OSN na zrušenie trestu smrti.

Európska únia zohráva vedúcu úlohu pri podpore organizácií občianskej spoločnosti usilujúcich o zrušenie trestu smrti a je okrem toho aj prvým nadnárodným spoločenstvom, ktoré prijalo pravidlá zakazujúce obchod s produktmi, ktoré sa používajú pri výkone trestu smrti (alebo pri mučení a zlom zaobchádzaní), a poskytovanie technickej pomoci súvisiacej s takýmito produktmi.

Ďalšie informácie:

Spoločné vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej pri príležitosti európskeho a svetového Dňa proti trestu smrti

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar