Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 10 d., Briuselis

Europos ir pasaulinę kovos su mirties bausme dieną ES pabrėžia, kad yra pasiryžusi ir toliau siekti visuotinio mirties bausmės panaikinimo

Šiandien minima pasaulinė ir Europos kovos su mirties bausme diena. Europos Sąjunga – prieš mirties bausmės vykdymą bet kokiais atvejais ir bet kokiomis aplinkybėmis. Visuotinis jos panaikinimas yra vienas svarbiausių ES žmogaus teisių politikos tikslų.

Anot Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton, „mirties bausmė – žiaurus, nežmoniškas, nepataisomas sprendimas, pažeidžiantis pagrindinę žmogaus teisę į gyvybę ir orumą. Kai teisingumas paminamas, o nuo to neapsaugota nė vienos valstybės teisinė sistema, žmogaus gyvybė tragiškai ir nepataisomai prarandama. Mirties bausmė negali nei panaikinti nusikaltimo, už kurį siekiama nubausti, nei sušvelninti aukos mirties. Tai praeities atgyvena.“

Europos Sąjunga nuolat primena savo nusistatymą prieš mirties bausmę ir naudoja įvairias turimas diplomatines priemones (pvz., pareiškimus, demaršus ir dialogą dėl žmogaus teisių su šalimis partnerėmis) mirties bausmės panaikinimui visame pasaulyje propaguoti. Panaikinti mirties bausmę – vienas didžiausių prioritetų, nustatytų neseniai priimtuose žmogaus teisių ir demokratijos strateginėje programoje bei veiksmų plane, taip pat pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP).

Nors pasaulyje stiprėja tendencija panaikinti mirties bausmę, 20 iš 58 šalių, kurios dar nepanaikino mirties bausmės, jos vykdymo mastai kelia nerimą. Šalis, kurios dar nepanaikino mirties bausmės, ES ragina pamažu apriboti jos vykdymą ir laikytis tarptautiniu lygmeniu sutartų minimalių standartų.

Kampanija prieš mirties bausmę, vykdoma ir daugiašaliuose forumuose, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų organizacijoje, ES prisidėjo prie JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos, priimtos per 67-ąją sesiją, dėl mirties bausmės vykdymo moratoriumo. ES ir toliau ragina visas valstybes prisijungti prie Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrojo fakultatyvinio protokolo, kuris yra pati svarbiausia JT tarptautinė mirties bausmės panaikinimo priemonė.

ES pirmauja ne tik remdama pilietinės visuomenės organizacijų pastangas panaikinti mirties bausmę, bet ir pirmoji regione priėmė taisykles, kuriomis draudžiama prekiauti prekėmis, naudojamomis mirties bausmei (arba kankinimui ir netinkamam elgesiui), ir taisykles dėl techninės pagalbos, susijusios su tokiomis prekėmis, teikimo.

Daugiau informacijos:

Bendras Europos Tarybos Generalinio Sekretoriaus Thorbjørn Jagland ir Europos Sąjungos vyriausiosios užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimas Europos ir pasaulinės kovos su mirties bausme dienos proga

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar