Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. lokakuuta 2012

Teemapäivä – EU korostaa sitoutumista kuolemanrangaistuksen poistamiseen

Tänään on eurooppalainen ja kansainvälinen kuolemanrangaistuksen vastainen teemapäivä. Euroopan unioni vastustaa kuolemanrangaistuksen käyttöä aina ja kaikissa olosuhteissa, ja sen yleismaailmallinen poistaminen on yksi EU:n ihmisoikeuspolitiikan tärkeimmistä tavoitteista.

Kuolemanrangaistus on julma, epäinhimillinen ja peruuttamaton teko, joka loukkaa perusihmisoikeuksia, kuten ihmisarvoa ja oikeutta elämään. Mikään oikeusjärjestelmä ei ole täysin turvassa oikeudellisilta virheiltä, ja kuolemanrangaistuksen käyttäminen sellaisessa tapauksessa johtaa ihmishengen menettämiseen hirvittävällä tavalla. Kuolemanrangaistuksella ei voida peruuttaa rikosta, josta sillä rangaistaan, eikä lievittää rikoksen uhrin kokemaa menetystä. Se on muinainen jäänne, jonka pitäisi jo kuulua historiaan", sanoi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton.

Euroopan unioni ilmaisee säännöllisesti vastustavansa kuolemanrangaistusta monin käytössään olevin diplomaattisin keinoin, joita ovat esimerkiksi julistukset ja viralliset yhteydenotot sekä kolmansien maiden kanssa käytävät ihmisoikeusvuoropuhelut. Kuolemanrangaistuksen poistaminen maailmanlaajuisesti on yksi tärkeimmistä tavoitteista sekä äskettäin hyväksytyssä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n strategiakehyksessä että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa rahoitusvälineessä (EIDHR).

Vaikka mielipiteet koko maailmassa ovat alkaneet kääntyä kuolemanrangaistusta vastaan, sen säilyttämistä kannattavasta 58 valtiosta 20 toimeenpanee teloituksia hälyttävän tiuhaan. Valtioissa, joissa kuolemanrangaistus on kaikesta huolimatta käytössä, EU kehottaa rajoittamaan asteittain sen soveltamista ja kunnioittamaan kansainvälisesti sovittuja vähimmäisvaatimuksia.

Kuolemanrangaistuksen vastaista EU:n kampanjaa käydään myös monenvälisillä foorumeilla, kuten Yhdistyneissä kansakunnissa. Kampanja on ollut vaikuttamassa kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämistä koskevan päätöslauselman antamiseen YK:n yleiskokouksen 67. istunnossa. EU kannustaa kaikkia valtioita allekirjoittamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan, joka on YK:n tärkein kansainvälinen väline kuolemanrangaistuksen poistamiseksi.

EU on kuolemanrangaistuksen poistamiseen pyrkivien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tärkein tukija. Lisäksi se on ensimmäinen alueellinen elin, joka on antanut lainsäädäntöä kieltääkseen sellaisten tavaroiden kaupan, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen (samoin kuin kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun) täytäntöönpanoon. Kielto koskee myös tällaisiin tavaroihin ja teknologiaan liittyvää teknistä apua.

Lisätietoja:

Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandin ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin eurooppalaisena ja kansainvälinenä kuolemanrangaistuksen vastaisena teemapäivänä antama yhteinen julistus

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar