Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. oktoober 2012

Euroopa ja ülemaailmne surmanuhtlusevastane päev – EL rõhutab vajadust kaotada surmanuhtlus kogu maailmas

Täna on Euroopa ja ülemaailmne surmanuhtlusevastane päev. Euroopa Liit on surmanuhtluse vastu igal juhul ja mis tahes asjaoludel. Surmanuhtluse üleüldine kaotamine on ELi inimõiguste poliitika üks põhieesmärke.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident Catherine Ashton ütles: „Surmanuhtlus on julm, ebainimlik ja pöördumatu tegu, millega rikutakse inimese põhiõigust: õigust elule ja väärikusele. Ükski õigussüsteem ei ole kaitstud eksimuse eest, ja surmanuhtluse kasutamise hinnaks on sellisel juhul inimelu traagiline kaotus. Surmanuhtlus ei saa muuta olematuks kuritegu, mille eest selline karistus määratakse, ega leevendada kannatanu kaotust. See peaks jääma minevikuigandiks.”

Euroopa Liit kinnitab ikka ja jälle, et on surmanuhtluse vastu ja kasutab surmanuhtluse üleüldise kaotamise edendamiseks mitmesuguseid diplomaatilisi vahendeid, sealhulgas avaldusi, demarše ja inimõiguste alaseid läbirääkimisi partneritega. Surmanuhtluse kaotamine on nii ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku kui ka ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava, samuti demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi üks peamisi prioriteete.

Ehkki ülemaailmne surmanuhtluse vastane liikumine on tõusuteel, jätkab 20 riiki 58st, kus praegu veel kehtib surmanuhtlus, hukkamisi murettekitava kiirusega. EL kutsub surmanuhtlust kohaldavaid riike piirama järk-järgult selle kasutamist ja austama rahvusvaheliselt kokku lepitud miinimumstandardeid.

ELi algatust surmanuhtluse kaotamiseks edendatakse samamoodi ka rahvusvahelistel foorumitel, näiteks ÜROs. Sellega annab EL oma panuse ÜRO Peaassamblee 67. resolutsiooni vastuvõtmisse, milles käsitletakse surmanuhtluse kasutamisele moratooriumi kehtestamist. EL kutsub jätkuvalt kõiki riike ühinema ÜRO kõige olulisema surmanuhtluse kaotamise rahvusvahelise vahendi, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise vabatahtliku protokolliga.

Olles surmanuhtluse kaotamist taotlevatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele teenäitajaks, on EL ka esimene piirkondlik organisatsioon, kes on võtnud vastu surmanuhtluse täideviimiseks (või piinamiseks ja väärkohtlemiseks) kasutatavate esemetega kauplemise keelustamise, samuti selliste kaupadega seotud tehnilise abi osutamise keelustamise eeskirjad.

Lisateave

Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni ühisdeklaratsioon Euroopa ja ülemaailmse surmanuhtluse vastase päeva puhul

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

Kontaktisikud:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar