Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 10. oktober 2012

Den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf – EU understreger sin vilje til afskaffelse på verdensplan

I dag er det verdensdag og europæisk dag mod dødsstraf. Den Europæiske Union er imod brugen af dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder. Afskaffelse af dødsstraf på verdensplan er et af de primære mål med EU’s menneskerettighedspolitik.

Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand, udtaler: ”Dødsstraf er en grusom, umenneskelig og uigenkaldelig handling, der overtræder en basal menneskeret, som er retten til liv og værdighed. I tilfælde af enhver urigtig domfældelse, som intet retssystem kan sige sig fri for, medfører den et forfærdeligt og uigenkaldeligt tab af menneskeliv. Dødsstraf kan hverken lave om på den forbrydelse, den søger at straffe, eller lindre et offers tab, og den burde høre fortiden til.”

Den Europæiske Union gentager jævnligt sin modstand mod dødsstraf og bruger de forskellige diplomatiske værktøjer, den har til rådighed, herunder erklæringer, demarcher og menneskerettighedsdialoger med sine partnere, for at fremme afskaffelsen af den i hele verden. Udviklingen i retning af en afskaffelse på verdensplan er en af topprioriteterne i EU’s strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, så vel som i Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder.

Selvom der fortsat sker fremskridt i retning af en global afskaffelse, gennemfører 20 ud af de 58 lande, der har bibeholdt dødsstraf, stadig henrettelser i et foruroligende tempo. I de lande, hvor dødsstraf stadig findes, opfordrer EU til, at brugen heraf gradvist begrænses, og at de internationalt aftalte minimumsstandarder overholdes.

EU’s kampagne mod dødsstraf pågår også i multilaterale fora, som f.eks. De Forenede Nationer, og den har bidraget til vedtagelsen af et moratorium for anvendelsen af dødsstraf på FN’s 67. Generalforsamling. EU opfordrer fortsat alle stater til at tiltræde den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som er FN’s grundlæggende internationale instrument til afskaffelse af dødsstraf.

EU er på forkant med at give støtte til civilsamfundsorganisationers indsats for at afskaffe dødsstraffen og er endvidere det første regionale organ, der har vedtaget regler, som forbyder handel med varer, der bruges til eksekvering af dødsstraf (eller tortur og mishandling), og levering af teknisk assistance relateret til sådanne varer.

Yderligere oplysninger:

Fælles erklæring fra Thorbjørn Jagland, generalsekretær for Europarådet, og Catherine Ashton, Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, på den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf.

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm.

Kontaktpersoner:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar