Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 oktober 2012

Liten ökning av djuphavsfisket 2013–2014

Europeiska kommissionen lägger i dag fram förslag om fiskemöjligheter för djuphavsbestånden i EU-vatten och internationella vatten i Nordostatlanten för 2013–2014. I linje med den vetenskapliga bedömningen föreslår kommissionen att de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) ska öka för tre bestånd, minska för 13 bestånd och vara oförändrade för åtta bestånd (detta inbegripet nollkvoter för sex bestånd), jämfört med 2012.

För 2013 föreslår kommissionen att man ska öka den totala tillåtna fångstmängden för skoläst i området väster om Brittiska öarna med 77 procent (till 4 500 ton). Detta bör leda till att det här beståndet uppnår hållbara nivåer till 2015 (s.k. maximalt hållbart uttag). Kommissionen föreslår också att de totala tillåtna fångstmängderna ska ökas med 20 respektive 5 procent för två bestånd av dolkfisk i västliga vatten (väster om Skottland /Irland). Även för dessa bestånd visar de vetenskaplig utlåtandena att maximalt hållbar uttag kan uppnås till 2015. För de övriga bestånden av skoläst och dolkfisk föreslår man att de totala tillåtna fångstmängderna ska minskas eller förbli oförändrade. Kommissionen tillämpar försiktighetsmetoden och föreslår att de totala tillåtna fångstmängderna för fläckpagell och birkelånga ska minska med 20 procent, eftersom bevarandestatusen för dessa bestånd inte är fullt utredd.

– För att bevara djuphavsfisket måste vi följa de vetenskapliga råden och inte överexploatera dessa sårbara arter, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär för fiske och havsfrågor. Tre av de här bestånden tycks dock vara på väg att återhämta sig och uppnå nivåer för maximalt hållbart uttag. Vi har ett tydligt mål: ett långsiktigt hållbart utnyttjande av dessa bestånd.

För endast två djuphavsbestånd är de data som finns tillräckliga för att forskarna ska kunna få en heltäckande bild av beståndens tillstånd, både vad gäller antalet exemplar och fiskedödligheten. De vetenskapliga utlåtandena har dock förbättrats, särskilt när det gäller de bestånd som erbjuder störst fiskemöjligheter.

Bakgrund

Fiske efter djuphavsarter regleras av EU sedan 2003 genom det fastställs totala tillåtna fångstmängder per art och område och maximal fiskeansträngning i Nordostatlanten.

Djuphavsarter fiskas i vatten bortom de viktigaste fiskevattnen på kontinentalhyllorna. De lever vid kontinentalbranter eller undervattensberg. De flesta av dessa arter växer långsamt och lever länge, vilket gör dem särskilt sårbara.

Djuphavsfisket står för omkring 1 procent av den fisk som landas från Nordostatlanten, men det finns lokala fiskesamhällen som i viss mån är beroende av just djuphavsfisket. Fångstmängderna och antalet arbetstillfällen har länge minskat på grund av utfiskade bestånd.

Kommissionens förslag bygger på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices).

Kommissionen lade nyligen fram ett förslag till nytt förvaltningssystem för djuphasvfiske för bättre kunna skydda djuphavsbestånden och deras livsmiljöer (se IP/12/813)

Mer information

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Ändringar av totala tillåtna fångstmängder (TAC) för 2012–2014 (siffror anges i ton, ändringar i procent jämfört med föregående år)

Art

Område

TAC 2012

TAC-förslag 2013

TAC-förändring: 2012–2013 Förslag (%)

TAC-förslag 2014

TAC-förändring: 2013–2014 Förslag (%)

Djuphavshaj

EU-vatten och internationella vatten i områdena V, VI, VII, VIII och IX

0

pm1

0 %

Pm1

-

Djuphavshaj

EU + internationella vatten i område X

0

pm1

0 %

pm1

-

Djuphavshaj + Deania hystricosa + Deania profundorum

Internationella vatten i område XII

0

pm1

0 %

pm1

-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i områdena I, II, III och IV

9

9

0 %

9

0 %

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i områdena V, VI, VII och XII

2 179

2 615

20 %

3 138

20 %

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i områdena VIII, IX och X

3 348

3 515

5 %

3 691

5 %

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i Cecaf 34.1.2.

3 867

3 094

-20 %

2 475

-20 %

Beryxar

EU-vatten och internationella vatten i områdena III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

328

305

-7 %

280

-8 %

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i områdena I, II och IV

13

13

0 %

13

0 %

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i område III

850

680

-20 %

544

-20 %

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i områdena Vb, VI och VII

2 546

4 500

77 %

4 500

0 %

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i områdena VIII, IX, X, XII och XIV

3 979

3 350

-16 %

2 850

-15 %

Atlantisk soldatfisk

EU-vatten och internationella vatten i område VI

0

0

0 %

0

0 %

Atlantisk soldatfisk

EU-vatten och internationella vatten i område VII

0

0

0 %

0

0 %

Atlantisk soldatfisk

EU-vatten och internationella vatten i områdena I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII och XIV

0

0

0 %

0

0 %

Birkelånga

EU-vatten och internationella vatten i områdena II och IV

56

45

-20 %

36

-20 %

Birkelånga

EU-vatten och internationella vatten i område III

8

6

-20 %

5

-20 %

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i områdena VI, VII och VIII

215

172

-20 %

138

-20 %

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i område IX

780

624

-20 %

500

-20 %

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i område X

1 136

909

-20 %

727

-20 %

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i områdena I, II, III och IV

31

25

-20 %

20

-20 %

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i områdena V, VI och VII

2 028

1 622

-20 %

1 298

-20 %

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i områdena VIII och IX

267

214

-20 %

171

-20 %

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i områdena X och XII

54

43

-20 %

35

-20 %

1 :

Pm = TAC-förslag läggs fram senare, när den vetenskapliga bedömningen är klar.


Side Bar