Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 9. oktobra 2012

Majhno povečanje možnosti za globokomorski ribolov v obdobju 2013–2014

Evropska komisija je danes predlagala ribolovne možnosti za staleže globokomorskih rib v vodah EU in mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika za obdobje 2013–2014. V skladu z znanstvenim mnenjem predlaga Komisija povečanje celotnega dovoljenega ulova za tri staleže, zmanjšanje za 13 staležev ter ohranitev celotnega dovoljenega ulova na sedanji ravni za 8 staležev (vključno z ničelnim celotnim dovoljenim ulovom za 6 staležev) v primerjavi z letom 2012.

Za leto 2013 Komisija predlaga povečanje celotnega dovoljenega ulova okroglonosega repaka zahodno od Britanskega otočja za 77 % (na 4 500 ton). Ribolov na teh ravneh bi moral omogočati, da ta stalež doseže trajnostne ravni (oziroma tako imenovani največji trajnostni donos) do leta 2015. Komisija predlaga tudi povečanje celotnega dovoljenega ulova za dva staleža črnega morskega meča v zahodnih vodah (zahodno od Škotske oziroma Irske) za 20 % oziroma 5 %. Tudi za ta staleža znanstveno mnenje nakazuje, kako doseči največji trajnostni donos v letu 2015. Za celotni dovoljeni ulov za preostale staleže črnega morskega meča in okroglonosega repaka se predlaga, da se zmanjša ali ostane nespremenjen. Ob upoštevanju previdnostnega pristopa Komisija predlaga zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova za okati ribon za 20 % in za modri leng za 20 %, saj stanje ohranjenosti teh dveh staležev ni v celoti ocenjeno.

Evropska komisarka Maria Damanaki, pristojna za pomorske zadeve in ribištvo, je dejala: „za ohranitev globokomorskega ribolova je treba upoštevati znanstveno mnenje, ne pa preveč izkoriščati staleže teh občutljivih vrst. Vendar se zdi, da trije od teh staležev okrevajo in so na poti k ravnem največjega trajnostnega donosa. Cilj našega upravljanja je jasen: dolgoročna trajnostna uporaba teh staležev.“

Razen pri dveh izjemah so razpoložljivi podatki o globokomorskih staležih nezadostni in znanstvenikom ne omogočajo v celoti oceniti status staležev, niti v smislu števila rib niti v smislu ribolovne umrljivosti. Kljub temu se je kakovost znanstvenega mnenja izboljšala, zlasti pri staležih, ki nudijo največje ribolovne možnosti.

Ozadje

Evropska unija od leta 2003 ureja ribolov globokomorskih vrst s celotnim dovoljenim ulovom glede na vrsto in območje ter z največjim ribolovnim naporom, dovoljenim v severovzhodnem Atlantiku.

Globokomorski staleži se lovijo v vodah zunaj glavnih ribolovnih območij epikontinentalnih pasov. So razporejeni po kontinentalnih strminah ali pa povezani s podvodnimi gorami. Za večino teh vrst je značilna počasna rast in dolga življenjska doba, zaradi česar so posebej občutljive na ribolovne dejavnosti.

Globokomorski ribolov prispeva približno 1 % raztovorjenih rib, ulovljenih v severovzhodnem Atlantiku, vendar so nekatere lokalne ribiške skupnosti do določene mere odvisne od globokomorskega ribolova. Ulov – in število z njim povezanih delovnih mest – se zaradi izčrpanosti staležev že vrsto let zmanjšuje.

Predlogi Komisije temeljijo na znanstvenem mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES).

Komisija je nedavno predlagala nov sistem upravljanja za globokomorski ribolov za zagotovitev boljšega varstva globokomorskih staležev in njihovih habitatov (glej IP/12/813).

Dodatne informacije

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Pregled sprememb celotnega dovoljenega ulova (CDU) za obdobje 2012–2014 (številske vrednosti so v tonah, spremembe pa v % v primerjavi z letom prej)

Vrsta

Področje

CDU v letu 2012

Predlog za CDU v letu 2013

Sprememba CDU: predlog za obdobje 2012–2013 (%)

Predlog za CDU v letu 2014

Sprememba CDU: predlog za obdobje 2013-2014 (%)

Globokomorski morski psi

vode EU ter mednarodne vode območij V, VI, VII, VIII in IX

0

pm1

0 %

Pm1

-

Globokomorski morski psi

vode EU in mednarodne vode območja X

0

pm1

0 %

pm1

-

Globokomorski morski psi, Deania hystricosa in Deania profundorum

mednarodne vode območja XII

0

pm1

0 %

pm1

-

Črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

9

9

0 %

9

0 %

Črni morski meč

EU in mednarodne vode območij V, VI, VII in XII

2179

2615

20 %

3138

20 %

Črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX in X

3348

3515

5 %

3691

5 %

Črni morski meč

vode EU in mednarodne vode območja CECAF 34.1.2.

3867

3094

-20 %

2475

-20 %

Sluzoglavke

vode EU in mednarodne vode območij III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

328

305

-7 %

280

-8 %

Okroglonosi repak

Vode EU in mednarodne vode območij I, II in IV

13

13

0 %

13

0 %

Okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območja III

850

680

-20 %

544

-20 %

Okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij Vb, VI in VII

2546

4500

77 %

4500

0 %

Okroglonosi repak

vode EU in mednarodne vode območij VIII, IX, X, XII in XIV

3979

3350

-16 %

2850

-15 %

Oranžna sluzoglavka

vode EU in mednarodne vode območja VI

0

0

0 %

0

0 %

Oranžna sluzoglavka

vode EU in mednarodne vode območja VII

0

0

0 %

0

0 %

Oranžna sluzoglavka

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII in XIV

0

0

0 %

0

0 %

Modri leng

vode EU in mednarodne vode območij II in IV

56

45

-20 %

36

-20 %

Modri leng

vode EU in mednarodne vode območja III

8

6

-20 %

5

-20 %

Okati ribon

vode EU in mednarodne vode območij VI, VII in VIII

215

172

-20 %

138

-20 %

Okati ribon

vode EU in mednarodne vode območja IX

780

624

-20 %

500

-20 %

Okati ribon

vode EU in mednarodne vode območja X

1136

909

-20 %

727

-20 %

Tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij I, II, III in IV

31

25

-20 %

20

-20 %

Tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij V, VI in VII

2028

1622

-20 %

1298

-20 %

Tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij VIII in IX

267

214

-20 %

171

-20 %

Tabinja belica

vode EU in mednarodne vode območij X in XII

54

43

-20 %

35

-20 %

1 :

Pm = celotni dovoljeni ulov bo predlagan pozneje, ko bo znanstveno mnenje na voljo.


Side Bar