Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 oktober 2012

Lichte verhoging van de vangstmogelijkheden voor diepzeesoorten voor 2013-2014

De Europese Commissie heeft vandaag de vangstmogelijkheden voor diepzeevisbestanden in EU- en internationale wateren in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan voor 2013-2014 voorgesteld. In overeenstemming met de wetenschappelijke adviezen stelt de Commissie voor om de totaal toegestane vangsten (TAC's) ten opzichte van 2012 te verhogen voor 3 bestanden, te verlagen voor 13 bestanden en op het huidige niveau te handhaven voor 8 bestanden (inclusief nul-TAC's voor 6 bestanden).

Voor 2013 stelt de Commissie voor de TAC voor grenadiervis in het gebied ten westen van de Britse eilanden met 77 % te verhogen (tot 4500 ton). Bevissing op deze niveaus zou dit bestand tegen 2015 op een duurzaam peil moeten kunnen brengen (de zogenoemde maximale duurzame opbrengst - MSY). Voorts stelt de Commissie voor om de TAC's voor twee bestanden van zwarte haarstaart in de wateren ten westen van Schotland/Ierland met respectievelijk 20 % en 5 % te verhogen. Ook voor deze bestanden geven de wetenschappelijke adviezen aan hoe de MSY in 2015 kan worden bereikt. Voor de overige bestanden van zwarte haarstaart en grenadiervis wordt voorgesteld de TAC's te verlagen of te handhaven. Overeenkomstig de voorzorgsaanpak stelt de Commissie voor de TAC's voor zeebrasem en blauwe leng met 20 % te verlagen, aangezien voor deze bestanden een volledige beoordeling van de staat van instandhouding ontbreekt.

Europees Commissaris Maria Damanaki, belast met Maritieme Zaken en Visserij, zei hierover het volgende: "willen we de diepzeevisserij in stand houden, dan moeten we de wetenschappelijke adviezen naleven en mogen we deze kwetsbare soorten niet overbevissen. Drie bestanden lijken evenwel tekenen van herstel te vertonen en op weg te zijn naar MSY-niveaus. We hebben een duidelijke beheersdoelstelling: een duurzame langetermijnexploitatie van deze bestanden."

Op twee uitzonderingen na zijn de beschikbare gegevens over diepzeebestanden ontoereikend voor wetenschappers om de toestand van het bestand volledig te kunnen beoordelen, zowel qua aantal vissen als qua visserijsterfte. De wetenschappelijke adviezen zijn evenwel verbeterd, met name voor de bestanden met de grootste vangstmogelijkheden.

Achtergrond

De visserij op diepzeesoorten wordt sinds 2003 door de Europese Unie gereglementeerd aan de hand van de TAC’s per soort en per gebied, en in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan aan de hand van de maximaal toegestane visserijinspanning.

Bestanden van diepzeevissen worden bevist in wateren buiten de grote visgronden op het continentaal plat. Zij komen voor op de continentale hellingen of in de nabijheid van onderzeese bergen. Het gaat in de meeste gevallen om traaggroeiende en langlevende soorten, die juist vanwege die kenmerken bijzonder kwetsbaar zijn voor bevissing.

De diepzeevisserij is goed voor maar ongeveer 1 % van de vis die vanuit het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt aangeland, maar sommige plaatselijke visserijgemeenschappen zijn tot op zekere hoogte van de diepzeevisserij afhankelijk. De vangsten en het aantal daarmee samenhangende banen zijn de laatste jaren sterk teruggelopen als gevolg van de uitputting van de bestanden.

De voorstellen van de Commissie zijn gebaseerd op wetenschappelijke adviezen van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES).

De Commissie heeft onlangs een nieuw beheerssysteem voor de diepzeevisserij voorgesteld met het oog op een betere bescherming van diepzeebestanden en hun habitats (zie IP/12/813).

Meer informatie

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Overzicht van de wijzigingen van de TAC's 2012-2014 (cijfers in ton; veranderingen in % ten opzichte van het voorgaande jaar)

Soort

Gebied

TAC in 2012

TAC-voorstel 2013

Wijziging TAC: voorstel 2012-2013 (%)

TAC-voorstel 2014

Wijziging TAC: voorstel 2013-2014 (%)

Diepzeehaaien

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII, VIII en IX

0

pm1

0 %

pm1

-

Diepzeehaaien

EU-wateren en internationale wateren van X

0

pm1

0 %

pm1

-

Diepzeehaaien + Deania hystricosa + Deania profundorum

Internationale wateren van XII

0

pm1

0 %

pm1

-

Zwarte haarstaart

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III en IV

9

9

0 %

9

0 %

Zwarte haarstaart

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

2179

2615

20 %

3138

20 %

Zwarte haarstaart

EU-wateren en internationale wateren van VIII, IX en X

3348

3515

5 %

3691

5 %

Zwarte haarstaart

EU-wateren en internationale wateren van CECAF 34.1.2.

3867

3094

-20 %

2475

-20 %

Bericyden

EU-wateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

328

305

-7 %

280

-8 %

Grenadiervis

EU-wateren en internationale wateren van I, II en IV

13

13

0 %

13

0 %

Grenadiervis

EU-wateren en internationale wateren van III

850

680

-20 %

544

-20 %

Grenadiervis

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

2546

4500

77 %

4500

0 %

Grenadiervis

EU-wateren en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

3979

3350

-16 %

2850

-15 %

Atlantische slijmkop

EU-wateren en internationale wateren van VI

0

0

0 %

0

0 %

Atlantische slijmkop

EU-wateren en internationale wateren van VII

0

0

0 %

0

0 %

Atlantische slijmkop

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII en XIV

0

0

0 %

0

0 %

Blauwe leng

EU-wateren en internationale wateren van II en IV

56

45

-20 %

36

-20 %

Blauwe leng

EU-wateren en internationale wateren van III

8

6

-20%

5

-20 %

Zeebrasem

EU-wateren en internationale wateren van VI, VII en VIII

215

172

-20%

138

-20 %

Zeebrasem

EU-wateren en internationale wateren van IX

780

624

-20%

500

-20 %

Zeebrasem

EU-wateren en internationale wateren van X

1136

909

-20%

727

-20 %

Gaffelkabeljauw

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III en IV

31

25

-20%

20

-20 %

Gaffelkabeljauw

EU-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

2028

1622

-20%

1298

-20 %

Gaffelkabeljauw

EU-wateren en internationale wateren van VIII en IX

267

214

-20%

171

-20 %

Gaffelkabeljauw

EU-wateren en internationale wateren van X en XII

54

43

-20%

35

-20%

1 :

pm = TAC wordt voorgesteld zodra het wetenschappelijk advies beschikbaar is


Side Bar