Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 9. oktobrī

Neliels dziļūdens zvejas iespēju pieaugums 2013.–2014. gadam

Eiropas Komisija šodien iesniedza priekšlikumu par zvejas iespējām 2013.–2014. gadam attiecībā uz dziļūdens zivju krājumiem ES ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā. Atbilstoši zinātniskajiem ieteikumiem Komisija salīdzinājumā ar 2012. gadu ierosina palielināt kopējo pieļaujamo nozveju (KPN) 3 krājumiem, samazināt KPN 13 krājumiem un saglabāt KPN pašreizējā līmenī 8 krājumiem (tostarp nulles KPN 6 krājumiem).

2013. gadam Komisija ierosina par 77 % palielināt KPN strupdeguna garastes krājumam uz rietumiem no Britu salām (līdz 4500 tonnām). Zvejai šādā apjomā vajadzētu palīdzēt līdz 2015. gadam panākt, ka šis krājums sasniedz ilgtspējīgu līmeni (tā dēvētais maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms jeb MSY). Turklāt Komisija ierosina par 20 % un par 5 % palielināt KPN diviem melnās matastes krājumiem rietumu ūdeņos (uz rietumiem no Skotijas/Īrijas). Arī par šiem krājumiem zinātniskajos ieteikumos norādīts tas, kā 2015. gadā sasniegt MSY. KPN pārējiem melnās matastes un strupdeguna garastes krājumiem ir ierosināts samazināt vai saglabāt nemainīgu. Ņemot vērā piesardzīgo pieeju, Komisija ierosina par 20 % samazināt sarkanās zobaines un zilās jūraslīdakas KPN, jo šo krājumu saglabāšanas stāvoklis nav pilnībā novērtēts.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: "Lai saglabātu dziļūdens zvejniecības, ir jāievēro zinātniskie ieteikumi un nedrīkst pārmērīgi izmantot šo jutīgo sugu krājumus. Tomēr, šķiet, ka trīs no šiem krājumiem pamazām atjaunojas un virzās uz MSY līmeni. Mums ir skaidrs pārvaldības mērķis: šo krājumu ilgtspējīga izmantošana ilgtermiņā."

Izņemot tikai divus gadījumus, pieejamie dati par dziļūdens krājumiem nav pietiekami, lai zinātnieki varētu pilnībā novērtēt krājuma stāvokli zivju skaita vai zvejas izraisītās mirstības ziņā. Tomēr zinātniskie ieteikumi ir uzlabojušies, jo īpaši par krājumiem, kas sniedz lielākās zvejas iespējas.

Vispārīga informācija

Kopš 2003. gada dziļūdens zivju sugu zveja Eiropas Savienībā tiek regulēta ar kopējo pieļaujamo nozveju (KPN), ko nosaka atkarībā no sugas un no apgabala, un ar maksimālo zvejas piepūli, ko nosaka Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas apgabaliem.

Dziļūdens zivis zvejo ūdeņos ārpus kontinentālo šelfu galvenajām zvejas vietām. Tie ir sastopami kontinentālajās nogāzēs vai pie jūras pacēlumiem. Vairums dziļūdens sugu ir lēnaudzīgas, tām ir ilgs mūžs, tāpēc tās ir īpaši jutīgas pret zveju.

Dziļūdens zvejā tiek iegūts aptuveni 1 % zivju, kuras izkrauj no Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā gūtajām nozvejām, bet dažas vietējo zvejnieku kopienas zināmā mērā ir atkarīgas no dziļūdens zvejas. Nozvejas un ar tām saistīto darbvietu skaits jau gadiem samazinās, jo krājumi ir noplicināti.

Komisijas priekšlikumu pamatā ir zinātniskie ieteikumi, ko sagatavojusi Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES).

Komisija nesen ierosināja jaunu pārvaldības sistēmu dziļūdens zvejniecībām, lai nodrošinātu labāku dziļūdens krājumu un to biotopu aizsardzību (sk. IP/12/813)

Papildu informācija

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Pārskats par KPN izmaiņām 2012.-2014. gadā (skaitļi tonnās; izmaiņas % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)

Suga

Apgabals

2012. gada KPN

2013. gadam ierosinātā KPN

KPN izmaiņas: priekšlikums 2012.-2013. gadam

2014. gadam ierosinātā KPN

KPN izmaiņas: priekšlikums 2013.-2014. gadam

Dziļūdens haizivis

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII, VIII un IX zonā

0

pm1

0 %

pm1

-

Dziļūdens haizivis

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

0

pm1

0 %

pm1

-

Dziļūdens haizivis, Deania hystricosa un Deania profundorum

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

0

pm1

0 %

pm1

-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

9

9

0 %

9

0 %

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

2179

2615

20 %

3138

20 %

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

3348

3515

5 %

3691

5 %

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi CECAF 34.1.2. apgabalā

3867

3094

-20 %

2475

-20 %

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

328

305

-7 %

280

-8 %

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā

13

13

0 %

13

0 %

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

850

680

-20 %

544

-20 %

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

2546

4500

77 %

4500

0 %

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3979

3350

-16 %

2850

-15 %

Atlantijas lielgalvis

ES un starptautiskie ūdeņi VI zonā

0

0

0 %

0

0 %

Atlantijas lielgalvis

ES un starptautiskie ūdeņi VII zonā

0

0

0 %

0

0 %

Atlantijas lielgalvis

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

0

0

0 %

0

0 %

Zilā jūraslīdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

56

45

-20 %

36

-20 %

Zilā jūraslīdaka

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

8

6

-20 %

5

-20 %

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

215

172

-20 %

138

-20 %

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā

780

624

-20 %

500

-20 %

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

1136

909

-20 %

727

-20 %

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

31

25

-20 %

20

-20 %

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

2028

1622

-20 %

1298

-20 %

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā

267

214

-20 %

171

-20 %

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

54

43

-20 %

35

-20 %

1 :

pm = KPN, kas tiks ierosināta vēlāk, kad būs pieejams zinātniskais ieteikums.


Side Bar