Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 9 d., Briuselis

2013–2014 m. giliavandenių žuvų žvejybos galimybės padidintos nedaug

Šiandien Europos Komisija pasiūlė 2013–2014 m. giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlanto vandenyno ES ir tarptautiniuose vandenyse galimybes. Remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis Komisija siūlo, palyginti su 2012 m., 3 išteklių bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (BLSK) padidinti, 13 išteklių BLSK sumažinti, o 8 išteklių BLSK palikti nepakeistą (įskaitant 6 išteklių BLSK, kuris lygus nuliui).

2013 m. Komisija siūlo bukasnukių ilgauodegių grenadierių išteklių, esančių į vakarus nuo Britų salų, BLSK padidinti 77 proc. (iki 4 500 tonų). Užtikrinus tokį žvejybos lygį, iki 2015 m. turėtų būti pasiektas tausus šių išteklių lygis (t. y. didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis). Be to, Komisija siūlo 20 ir 5 proc. padidinti dviejų juodųjų kalavijų išteklių, esančių vakarų vandenyse (į vakarus nuo Škotijos ir Airijos), BLSK. Mokslinėje rekomendacijoje nurodoma, kaip iki 2015 m. pasiekti didžiausią galimą tausios šių išteklių žvejybos laimikį. Likusių juodųjų kalavijų ir bukasnukių ilgauodegių grenadierių išteklių BLSK siūloma mažinti arba palikti nepakeistą. Laikydamasi atsargos principo, Komisija siūlo 20 proc. sumažinti raudonpelekių pagelų ir melsvųjų molvų BLSK, nes šių išteklių apsaugos būklė nėra visiškai įvertinta.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Norėdami išsaugoti giliavandenių žuvų žvejybą, turime laikytis mokslinių rekomendacijų ir nepereikvoti šių pažeidžiamų rūšių išteklių. Tačiau atrodo, kad trys ištekliai yra atkuriami ir bus užtikrintas didžiausias galimas tausios jų žvejybos laimikis. Turime aiškų valdymo tikslą – ilgalaikį tausų šių išteklių naudojimą.

Išskyrus dvi išimtis, apie giliavandenių žuvų išteklius turimų duomenų nepakanka, kad mokslininkai galėtų visapusiškai įvertinti išteklių būklę, t. y. nustatyti žuvų kiekį ir žuvų mirtingumą dėl žvejybos. Nepaisant to, mokslinės rekomendacijos, visų pirma dėl išteklių, kurių žvejybos galimybės didžiausios, pagerėjo.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2003 m. Europos Sąjunga giliavandenių žuvų žvejybą reguliuoja nustatydama bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį pagal rūšį bei žvejybos rajoną ir didžiausias šiaurės rytų Atlanto vandenyne leidžiamas naudoti žvejybos pastangas.

Giliavandenės žuvys žvejojamos vandenyse, kurie nepriklauso kontinentinių šelfų pagrindinėms žvejybos vietoms. Jos pasiskirsčiusios aplink kontinentinius šlaitus arba susijusios su povandeniniais kalnais. Dauguma šių rūšių žuvų lėtai auga ir ilgai gyvena, todėl žvejyba gali joms labai pakenkti.

Giliavandenės žuvys sudaro apie 1 proc. šiaurės rytų Atlante sužvejojamų iškraunamų žuvų, tačiau kai kurios vietos žvejų bendruomenės iš dalies priklauso nuo giliavandenių žuvų žvejybos. Senkant ištekliams ilgainiui žuvų sužvejojama vis mažiau, todėl mažėja darbo vietų.

Komisijos pasiūlymai pagrįsti mokslinėmis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos rekomendacijomis.

Neseniai Komisija pasiūlė naują giliavandenės žvejybos valdymo sistemą, skirtą giliavandenių žuvų ištekliams ir jų buveinėms geriau apsaugoti (žr. IP/12/813).

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

BLSK pokyčių 2012–2014 m. santrauka (skaičiai pateikiami tonomis; pokyčiai pateikiami procentais, palyginti su ankstesniais metais)

Rūšis

Rajonas

2012 m. BSLK

2013 m. siūlomas BLSK

BLSK pokytis 2012–2013 m. pasiūlyme (proc.)

2014 m. siūlomas BLSK

BLSK pokytis 2013–2014 m. pasiūlyme (proc.)

Giliavandeniai rykliai

V, VI, VII, VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

0

pm1

0 %

pm1

-

Giliavandeniai rykliai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

0

pm1

0 %

pm1

-

Giliavandeniai rykliai, Deania hystricosa ir Deania profundorum

XII zonos tarptautiniai vandenys

0

pm1

0 %

pm1

-

Juoduoji kalavija

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

9

0 %

9

0 %

Juodoji kalavija

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2179

2615

20 %

3138

20 %

Juodoji kalavija

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3348

3515

5 %

3691

5 %

Juodoji kalavija

CECAF 34.1.2 rajono ES ir tarptautiniai vandenys

3867

3094

-20 %

2475

-20 %

Paprastasis beriksas

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

328

305

-7 %

280

-8 %

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

I, II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

13

13

0 %

13

0 %

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

850

680

-20 %

544

-20 %

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2546

4500

77 %

4500

0 %

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3979

3350

-16 %

2850

-15 %

Islandinis pjūklapilvis beriksas

VI zonos ES ir tarptautiniai vandenys

0

0

0 %

0

0 %

Islandinis pjūklapilvis beriksas

VII zonos ES ir tarptautiniai vandenys

0

0

0 %

0

0 %

Islandinis pjūklapilvis beriksas

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

0

0

0 %

0

0 %

Melsvoji molva

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

56

45

-20 %

36

-20 %

Melsvoji molva

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

8

6

-20 %

5

-20 %

Raudonpelekis pagelas

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

215

172

-20 %

138

-20 %

Raudonpelekis pagelas

IX zonos ES ir tarptautiniai vandenys

780

624

-20 %

500

-20 %

Raudonpelekis pagelas

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

1136

909

-20 %

727

-20 %

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

31

25

-20 %

20

-20 %

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2028

1622

-20 %

1298

-20 %

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

267

214

-20 %

171

-20 %

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

54

43

-20 %

35

-20 %

1 :

Pm reiškia, kad BLSK bus pasiūlytas vėliau, kai bus pateiktos mokslinės rekomendacijos.


Side Bar