Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. oktoober 2012

Süvamerepüügi võimaluste väike kasv 2013.–2014. aastal

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku, milles käsitletakse süvamere püügivõimalusi ELi vetes ja Atlandi ookeani kirdeosa rahvusvahelistes vetes 2013–2014. aastal. Kooskõlas teaduslike nõuannetega kavatseb komisjon võrreldes 2012. aastaga suurendada lubatud kogupüüki 3 kalavaru puhul, vähendada seda 13 kalavaru puhul ja jätta see samaks 8 kalavaru puhul. 6 kalavaru puhul on lubatud kogupüük 0.

Komisjon teeb ettepaneku suurendada 2013. aastaks kalju-tömppeakala lubatud kogupüüki Briti saartest lääne pool 77% (4 500 tonnini). Selline püügitase peaks võimaldama viia need kalavarud jätkusuutlikule tasemele 2015. aastaks (see on nn maksimaalne jätkusuutlik saagikus). Samuti teeb komisjon ettepaneku suurendada süsisaba kahe kalavaru lubatud kogupüüki läänepoolsetes vetes (Šotimaast/Iirimaast läänes) vastavalt 20% ja 5%. Ka nende kalavarude puhul järgitakse teaduslikke nõuandeid, et saavutada 2015. aastaks maksimaalse jätkusuutlik saagikus. Ülejäänud süsisaba ja kalju-tömppeakala varude puhul tehakse ettepank vähendada lubatud kogupüüki või jätta see samaks. Ettevaatuspõhimõtet järgides teeb komisjon ettepaneku vähendada besuugo ja sinise molva lubatud kogupüüki 20%, kuna nende kalavarude kaitsestaatust ei ole täielikult hinnatud.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Et süvamerekalapüük alles jääks, peame järgima teaduslikke nõuandeid ega tohi neid ohualdis liike üle püüda. Siiski tundub, et kolm kalavaru hakkavad taastuma ja lähenema maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemele. Meie selge juhtimiseesmärk on nende kalavarude pikaajaline jätkusuutlik kasutamine.”

Kui kaks erandit välja arvata, ei võimalda olemasolev süvamere kalavarusid käsitlev teave teadlastel täielikult hinnata varude olukorda – ei populatsiooni suurust ega kalastussuremust. Siiski on teaduslike nõuannete tase paranenud, eriti nende kalavarude puhul, mis pakuvad suurimaid püügivõimalusi.

Taust

Euroopa Liit on süvamereliikide püüki reguleerinud alates 2003. aastast, määrates liigiti ja piirkonniti lubatud kogupüügi ning Atlandi ookeani kirdeosas lubatud suurima püügikoormuse .

Süvamere kalaliike püütakse väljaspool mandrilavade peamisi püügipiirkondi. Need liigid elavad mandrilava nõlvadel või merealuste mägede piirkonnas. Enamasti kasvavad nad aeglaselt ja nende eluiga on pikk, mistõttu püügitegevus ohustab neid eriti.

Kuigi üksnes ligikaudu 1% Kirde-Atlandil püütud kaladest on saadud süvamerepüügil, sõltuvad mõned kohapealsed kalapüügiga tegelevad kogukonnad teataval määral süvamerepüügist. Varude ammendumise tõttu on aastate jooksul vähenenud nii kalasaak kui ka kalapüügiga seotud töökohtade arv.

Komisjoni ettepanekud põhinevad Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu teaduslikel nõuannetel.

Hiljuti tegi komisjon ettepaneku süvamerepüügi uue majandamissüsteemi kohta, et tagada süvamerekalade ja nende elupaikade parem kaitse (vt IP/12/813).

Lisateave

Kontaktisikud :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Ülevaade lubatud kogupüügi muutusest 2012.-2014. aastal (andmed tonnides, muutus protsentides võrreldes varasema aastaga)

Liik

Piirkond

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Kavandatud lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüügi muutus: kavandatud lubatud kogupüük 2012-2013. aastal (%)

Kavandatud lubatud kogupüük 2014. aastal

Lubatud kogupüügi muutus: kavandatud lubatud kogupüük 2013-2014. aastal (%)

Süvamere haid

V, VI, VII, VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

pm1

0%

Pm1

-

Süvamere haid

X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

pm1

0%

pm1

-

Süvamere haid, Deania histricosa ja Deania profondorum

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

0

pm1

0%

pm1

-

Süsisaba

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

9

9

0%

9

0%

Süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2179

2615

20%

3138

20%

Süsisaba

VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3348

3515

5%

3691

5%

Süsisaba

CECAFi 34.1.2 piirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3867

3094

-20%

2475

-20%

Limapead

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

328

305

-7%

280

-8%

Kalju-tömppeakala

I, II, ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

13

13

0%

13

0%

Kalju-tömppeakala

III püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

850

680

-20%

544

-20%

Kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2546

4500

77%

4500

0%

Kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

3979

3350

-16%

2850

-15%

Atlandi karekala

VI püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

0

0%

0

0%

Atlandi karekala

VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

0

0%

0

0%

Atlandi karekala

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

0

0%

0

0%

Sinine molva

II ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

56

45

-20%

36

-20%

Sinine molva

III püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

8

6

-20%

5

-20%

Besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

215

172

-20%

138

-20%

Besuugo

IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

780

624

-20%

500

-20%

Besuugo

X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

1136

909

-20%

727

-20%

Lima-niituimluts

I, II, III ja IV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

31

25

-20%

20

-20%

Lima-niituimluts

V, VI ja VII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

2028

1622

-20%

1298

-20%

Lima-niituimluts

VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

267

214

-20%

171

-20%

Lima-niituimluts

X ja XII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

54

43

-20%

35

-20%

1 :

Pm = lubatud kogupüügi ettepanek tehakse hiljem, kui teaduslikud nõuanded on kättesaadavad.


Side Bar