Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. oktober 2012

Begrænset stigning i dybhavsfiskerimulighederne for 2013-2014

Europa-Kommissionen foreslog i dag fiskerimuligheder for dybhavsfiskebestandene i EU-farvande og internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav for 2013. I overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning foreslår Kommissionen at øge den tilladte fangstmængde (TAC) for 3 bestande, at reducere den for 13 bestande og at fastholde det aktuelle niveau for 8 bestande (herunder en TAC på 0 for 6 bestande) sammenlignet med 2012.

For 2013 foreslår Kommissionen at øge fiskerimulighederne med 77 % for skolæst vest for De Britiske Øer (til 4 500 ton). Et fiskeri på dette niveau bør kunne gøre disse bestande bæredygtige i 2015, det vil sige, at de udnyttes efter princippet maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY). Kommissionen foreslår også en stigning på henholdsvis 20 % og 5 % i den tilladte fangstmængde for de to bestande af sort sabelfisk i de vestlige farvande (vest for Skotland/Irland). For disse bestande foreligger der også videnskabelige rådgivning om, hvordan man opnår MSY i 2015. Med hensyn til den tilladte fangstmængde for de resterende bestande af sort sabelfisk og skolæst forslås der en reduktion eller fastholdelse af det nuværende niveau. Kommission har valgt en forsigtig tilgang ved at foreslå at reducere TAC'en for spidstandet blankesten og byrkelange med 20 %, da der ikke er et fuldt overblik over disse bestandes bevarelsesstatus.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "Hvis vi skal bevare dybhavsfiskeriet, må vi følge den videnskabelige rådgivning og undlade at overfiske disse sårbare arter. Der er dog tre bestande, der ser ud til at være på vej til genopretning og MSY-niveau. Vi har en klar målsætning med vores forvaltning af ressourcerne: at opnå et bæredygtigt fiskeri af disse bestande på langt sigt".

Med kun to undtagelser er de tilgængelige data om dybhavsfisk utilstrækkelige til at gøre det muligt at foretage en fuldstændig videnskabelig vurdering af bestandenes tilstand, hvilket både gælder antallet af fisk og fiskeridødeligheden. Den tilgængelige videnskabelige rådgivning er imidlertid blevet bedre, især for de bestande, hvor der er de største fiskerimuligheder.

Baggrund

EU har siden 2003 reguleret fiskeriet efter dybhavsarter ved at fastsætte de samlede tilladte fangstmængder (TAC) pr. art og område og lægge loft over den samlede tilladte fiskeriindsats i det nordøstlige Atlanterhav.

Dybhavsfisk fanges i farvande uden for de vigtigste fiskepladser på kontinentalsoklen. De lever på kontinentalskråningerne eller omkring undersøiske bjerge. De fleste af arterne vokser langsomt og lever meget længe, hvilket gør dem særlig sårbare over for fiskeri.

Dybhavsfisk udgør cirka 1 % af den fangst, der landes fra den nordøstlige del af Atlanterhavet, men visse lokale fiskersamfund er til en vis grad afhængige af dybhavsfiskeriet. Grundet de svindende bestande har fangsterne – og den dermed forbundne beskæftigelse – i årevis været for nedadgående.

Kommissionens forslag bygger på videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Kommissionen foreslog for nylig et nyt reguleringssystem for dybhavsfiskeri for at sikre en bedre beskyttelse af dybhavsbestandene og deres levesteder (se IP/12/813).

Yderligere oplysninger

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Oversigt over TAC-ændringer 2012-2014 (angivet i tons, ændringer angivet i % sammenlignet med det foregående år)

Art

Område

TAC i 2012

TAC-forslag 2013

TAC-ændring: 2012-2013-forslag (%)

TAC-forslag 2014

TAC-ændring: 2013-2014-forslag (%)

Dybhavshajer

EU-farvande + internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX

0

pm1

0 %

Pm1

-

Dybhavshajer

EU-farvande + internationale farvande i X

0

pm1

0 %

pm1

-

Dybhavshajer, Deania hystricosa og Deania profundorum

Internationale farvande i XII

0

pm1

0 %

pm1

-

Sort sabelfisk

EU-farvande + internationale farvande i I, II, III og IV

9

9

0 %

9

0 %

Sort sabelfisk

EU-farvande + internationale farvande i V, VI, VII og XII

2 179

2 615

20 %

3 138

20 %

Sort sabelfisk

EU-farvande + internationale farvande i VIII, IX og X

3 348

3 515

5 %

3 691

5 %

Sort sabelfisk

EU-farvande + internationale farvande i CECAF 34.1.2

3 867

3 094

-20 %

2 475

-20 %

Berycider

EU-farvande + internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

328

305

-7 %

280

-8 %

Skolæst

EU-farvande + internationale farvande i I, II og IV

13

13

0 %

13

0 %

Skolæst

EU-farvande + internationale farvande i III

850

680

-20 %

544

-20 %

Skolæst

EU-farvande + internationale farvande i Vb, VI og VII

2 546

4 500

77 %

4 500

0 %

Skolæst

EU-farvande + internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

3 979

3 350

-16 %

2 850

-15 %

Orange savbug

EU-farvande + internationale farvande i VI

0

0

0 %

0

0 %

Orange savbug

EU-farvande + internationale farvande i VII

0

0

0 %

0

0 %

Orange savbug

EU-farvande + internationale farvande i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII og XIV

0

0

0 %

0

0 %

Byrkelange

EU-farvande + internationale farvande i II og IV

56

45

-20 %

36

-20 %

Byrkelange

EU-farvande + internationale farvande i III

8

6

-20 %

5

-20 %

Spidstandet blankesten

EU-farvande + internationale farvande i VI, VII og VIII

215

172

-20 %

138

-20 %

Spidstandet blankesten

EU-farvande + internationale farvande i IX

780

624

-20 %

500

-20 %

Spidstandet blankesten

EU-farvande + internationale farvande i X

1 136

909

-20 %

727

-20 %

Almindelig skælbrosme

EU-farvande + internationale farvande i I, II, III og IV

31

25

-20 %

20

-20 %

Almindelig skælbrosme

EU-farvande + internationale farvande i V, VI og VII

2 028

1 622

-20 %

1 298

-20 %

Almindelig skælbrosme

EU-farvande + internationale farvande i VIII og IX

267

214

-20 %

171

-20 %

Almindelig skælbrosme

EU-farvande + internationale farvande i X og XII

54

43

-20 %

35

-20 %

1 :

Pm = TAC vil blive foreslået senere, når videnskabelige rådgivning bliver tilgængelig


Side Bar